Cập nhật ngày 14/05/2020 - 16:43:10

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12 (730)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12/2020 gồm các nội dung sau:

Thiên vị đầu tư cục bộ (home-bias) là hiện tượng có tính toàn cầu khi các nhà đầu tư không tận dụng cơ hội gia tăng thu nhập hoặc giảm bớt rủi ro của danh mục đầu tư thông qua đầu tư danh mục quốc tế. Thiên vị này có thể xảy ra khi các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu để đầu tư tại một thị trường chứng khoán nhất định. Theo đó, việc đầu tư càng nhiều (càng ít) vào một cổ phiếu của một doanh nghiệp hay một ngành so với tỷ trọng của doanh nghiệp hay ngành đó trong danh mục thị trường, thì sự thiên vị đầu tư của cổ phiếu doanh nghiệp/ngành đó càng nhiều (càng ít).Thông qua bài viết, “Thiên vị đầu tư cục bộ trên thị trường chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài”, tấc giả Phạm Sỹ Long tìm hiểu hiện tượng thiên vị đầu tư cục bộ trên thị trường chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài dựa trên cơ sở của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và các nghiên cứu thực nghiệm về thiên vị đầu tư cục bộ.

Công nghiệp hỗ trợ là ngành thâm dụng vốn và kỹ thuật sản xuất. Nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp chủ yếu là để đầu tư xây dựng nhà máy, mua sắm máy móc trang thiết bị để đổi mới công nghệ và nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất. Thế nhưng thời gian qua, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này hầu như không tiếp cận được được các khoản vay từ ngân hàng thương mại cho các dự án công nghiệp  hỗ trợ. Trong khi đó, các chính sách tín dụng đã ban hành có hiệu quả và hiệu lực rất thấp, hầu như chưa hỗ trợ được cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể như, về vốn đầu tư phát triển, theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được vay nguồn tín dụng đầu tư phát triển từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thông qua bài viết, “Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, tác giả Nguyễn Văn Nhật thực hiện việc đo lường mức độ tác động của các nhân tố bên trong ngân hàng và bên ngoài ngân hàng có tác động đến chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại khi thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Một lượng vốn luân chuyển hợp lý sẽ có tác động tích cực giúp doanh nghiệp đi đến những thành công, cũng như tối đa hóa lợi ích cho chủ doanh nghiệp. Ngược lại, một quyết định sai lầm về vốn luân chuyển sẽ khiến doanh nghiệp trả giá rất đắt, thậm chí có thể bị phá sản hay phải bán các tài sản của mình để cơ cấu lại hoạt động. Thông qua bài viết, “Tác động của vốn luân chuyển đến hiệu quả tài chính của DN thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, nhóm tác giả Bùi Đan Thanh, Nguyễn Thị Chi Thảo thực hiện đánh các nhân tố ảnh hưởng từ vốn luân chuyển đến hiệu quả tài chính các doanh nghiệp thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh giá mức độ, chỉ ra những bất cập và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Lượng kiều hối về Việt Nam đã gần như liên tục tăng qua các năm (chỉ giảm vào năm 2009 - năm đầu của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu). Năm 2019, với mức nhận 16,7 tỷ USD kiều hối đã là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới, tăng 4,4% so với năm 2018, đưa mức bình quân năm trong thời kỳ 2016-2019 lên cao gấp trên 2,33 lần mức tương ứng của thời kỳ 1999-2015, và cao gấp trên 34,7 lần mức tương ứng của thời kỳ 1993-1998 Bên cạnh đó, còn có một số lượng tiền do người di cư trực tiếp mang theo (không thông qua hệ thống tín dụng và ngân hàng) trong những chuyến về thăm quê có thể là rất lớn. Nhìn ở góc độ vĩ mô, nguồn tài chính từ người di cư mang về chính là một nguồn vốn đóng góp thúc đẩy đầu tư và giải quyết các vấn đề đói nghèo. Tuy nhiên, hiệu quả mang đến từ nguồn vốn do người di cư mang về lại phụ thuộc vào quyết định sử dụng của hộ gia đình nhận tiền gửi về. Vậy, hộ tiêu dùng sử dụng nguồn tiền này như thế nào? Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Tác động của tiền gửi về đến hành vi tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam” của tác giả Phạm Quang Trung.

Để tăng nhanh hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, vấn đề niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được quan tâm hàng đầu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết qua thị trường chứng khoán. Tăng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp các ngân hàng thương mại tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị ngân hàng. Thông qua bài viết, “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, nhóm tác giả Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Minh, Hoàng Minh Thương tìm hiểu về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mong muốn xem xét các yếu tố đó ảnh hưởng như thế nào tới các ngân hàng thương mại. Từ đó, đưa ra những giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn sắp tới.

Giá trị thương hiệu là các giá trị tăng thêm, mà một thương hiệu mang lại cho một sản phẩm hay dịch vụ nhất định. Giá trị thương hiệu trang bị cho các doanh nghiệp quyền năng thương lượng trong đàm phán để đạt một mức giá phân phối tốt hơn, làm tăng thêm hiệu quả công tác truyền thông tiếp thị, mở ra nhiều cơ hội phát triển từ việc mở rộng thương hiệu và bản quyền. Thông qua bài viết, “Nghiên cứu mô hình xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam”, nhóm tác giả Nguyễn Văn Nghiến, Lê Minh Thành đánh giá giá trị thương hiệu trong môi trường thương mại điện tử, nhắm xác định rõ liệu cách tiếp cận truyền thống để đo lường giá trị thương hiệu có thể ứng dụng được cho các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT tại Việt Nam hay không?

Cùng với những nội dung trên, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong năm 2019 sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Phạm Sỹ Long: Thiên vị đầu tư cục bộ trên thị trường chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài

Nguyễn Văn Nhật: Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bùi Đan Thanh, Nguyễn Thị Chi Thảo: Tác động của vốn luân chuyển đến hiệu quả tài chính của DN thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Văn Điệp: Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hợp tác liên kết đào tạo với nước ngoài của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Phạm Quang Trung: Tác động của tiền gửi về đến hành vi tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam

Nguyễn Hoài Nam: Phân tích cấu trúc chi phí logistics của chuỗi cung ứng rau quả sạch tại tỉnh Lâm Đồng

Phước Minh Hiệp, Vũ Viết Sinh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của người lao động tại Kho bạc Nhà nước Kiên Giang

Nguyễn Thị Hải Ninh, Bùi Quang Hưng, Trần Thị Tuyết, Trần Thị Thơm: Nghiên cứu sự hài lòng của khách nội địa đối với điểm đến du lịch Vườn Quốc gia Ba Vì

Nguyễn Huỳnh Phước Thiện, Hồ Đức Hùng: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút du khách của điểm đến TP. Cần Thơ

Ngô Thị Thủy: Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Minh, Hoàng Minh Thương: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phạm Quang Huy: Phân tích nhân tố ảnh hưởng sự hữu hiệu của cấu trúc kiểm soát nội bộ tại các DN thuộc lĩnh vực khách sạn

Nguyễn Văn Nghiến, Lê Minh Thành: Nghiên cứu mô hình xác định giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam

Đỗ Xuân Luận, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Thị Mai, Nguyễn Thị Dung: Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo và phụ nữ tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Đinh Kiệm, Đào Thúy Duy: Nghiên cứu mô hình định lượng về quyết định chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại điểm đến TP. Đà Lạt

Nguyễn Thị Lê Hà: Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực nhân sự ngành du lịch Việt Nam

Trần Thị Quanh, Võ Thị Cẩm Tiên, Trịnh Thị Hồng Hương, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Phạm Thị Kim Chi: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các DNNVV tỉnh Bình ĐịnhĐặng Thị Mỹ Dung, Trần Thị Bích Tuyền, Trần Phan Đoan Khánh: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trần Hoàng Tựa, Phạm Văn Tài, Huỳnh Thị Bích Ngọc: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Trần Văn Tùng: Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Phạm Thị Thùy Duyên, Phạm Thanh Bích Hân: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục tại tỉnh Bình Định

Phạm Bảo Dương: Hợp tác xã và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hà Nội

Nguyễn Công Đệ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa khi đến một số địa phương thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Hoàng Thị Hảo: Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Hoàng Thị Nga: Phát huy vai trò công đoàn trong tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp

Trần Thị Trúc: Thực trạng đời sống kinh tế của người cao tuổi Việt Nam khi con cái di cư nội địa

Nguyễn Thị Thuận: Xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Lê Thị Nương: Tổng quan mô hình lý thuyết về các nhân tố tác động đến sự thành công của doanh nhân nữ tại Việt Nam

Vũ Hồng Điệp: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong các Trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Lê Văn Tuấn: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư ngành kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Phạm Thị Thu Hoài, Tô Thị Vân Anh: Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp

Đào Thị Phương Mai: Rào cản đối với quá trình khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Việt Nam

Lê Hà Trang: Thị trường bảo hiểm Việt Nam - Triển vọng phát triển trong bối cảnh nền kinh tế số

Phan Quan Việt, Nguyễn Mạnh Khương: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ Phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản

Trần Ngọc Gái: Thúc đẩy phát triển công nghệ tài chính (Fintech) đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Đào Thị Hương, Nguyễn Minh Huệ, Nguyễn Thị Thanh Tâm: Nghiên cứu thực trạng marketing dịch vụ về sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Phạm Hùng Cường: Các yếu tố marketing tác động đến năng lực duy trì khách hàng của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Phạm Văn Tuấn, Phùng Thị Mai Anh, Nguyễn Nhật Huy, Chu Tiến Đạt, Lê Thu Hải, Vũ Thị Thu Hường: Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trên nền tảng thương mại trực tuyến tại thị trường Việt Nam

Nguyễn Ngọc Phú, Trương Minh Đức: Thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Đà 6

Lưu Thị Minh Ngọc, Hoàng Đàm Lương Thúy: Tác động của chất lượng dịch vụ thương mại điện tử đến ý định mua hàng trong ngành bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam

Trương Thị Luân: Thực trạng sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản của các hợp tác xã, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên vùng lòng các hồ thủy điện tại Sơn La

Đồng Thị Vân Hồng: Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Cấn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Loan: Thu hút FDI vào Việt Nam trong phát triển nền kinh tế kỹ thuật số

Phùng Quang Phát: Cơ cấu lại các ngành kinh tế ở tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển bền vững

Vũ Thị Phương Thụy: Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính

Trần Thị Xuân Viên: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng tại hệ thống cửa hàng tiện lợi Amart - chi nhánh Nha Trang

Nguyễn Quang Thu, Nguyễn Tấn Trung: Mối quan hệ giữa quản lý chất lượng toàn diện và hiệu quả chất lượng tại các doanh nghiệp khu vực phía Nam: Vai trò trung gian của năng lực hấp thụ công nghệ

Nguyễn Văn Nghiện, Võ Thanh Tuấn, Lê Thị Thanh Huyền: Sự phát triển của mô hình kinh tế thuê bao và những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp

Phạm Thị Hà: Để triển khai tín dụng chính sách xã hội ở Việt Nam hiệu quả hơn nữa

Trần Thị Ngọc Anh, Cù Thị Lan Anh: Nâng cao vai trò kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Lã Tiến Dũng: Nghiên cứu hành vi người mua sắm hàng tiêu dùng thiết yếu và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp bán lẻ ở khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng

IN THIS ISSUE   

Pham Sy Long: Home-bias in the Vietnam stock market of foreign investors

Nguyen Van Nhat: Factors affecting quality of commercial banks’ credit to enterprises in supporting industry

Bui Dan Thanh, Nguyen Thi Chi Thao: Impact of working capital on financial efficiency of food enterprises listed on Vietnam’s stock market

Nguyen Van Diep: Analysis of factors influencing effectiveness of international cooperation and linkages in training of Hanoi University of Business and Technology

Pham Quang Trung: Impact of remittance from migrants on consumption behavior of households in Vietnam

Nguyen Hoai Nam: Analysis of logistics cost structure of fresh vegetable supply chain in Lam Dong province

Phuoc Minh Hiep, Vu Viet Sinh: Study on factors affecting employees’ commiment to Kien Giang State Treasury

Nguyen Thi Hai Ninh, Bui Quang Hung, Tran Thi Tuyet, Tran Thi Thom: Study on the satisfaction of domestic tourists with Ba Vi National Park

Nguyen Huynh Phuoc Thien, Ho Duc Hung: Determinants of tourist attraction to Can Tho city

Ngo Thi Thuy: Economic efficiency of broiler farms in Chuong My district, Hanoi

Hoang Thi Thu, Phung Thi Minh, Hoang Minh Thuong: Solutions for improving the performance of commercial banks listed on Vietnam’s stock market

Pham Quang Huy: Assess factors impacting the effectiveness of internal control structure in hotel enterprises

Nguyen Van Nghien, Le Minh Thanh: A research on model of elements of brand value for e-commerce enterprises in Vietnam

Do Xuan Luan, Nguyen Hoang Duc, Doan Thi Mai, Nguyen Thi Dung: Mobile banking services for the poor and women in Tran Yen district, Yen Bai province

Dinh Kiem, Dao Thuy Duy: Employ quantitative model to study spending decisions of international tourists to Da Lat city

Nguyen Thi Le Ha: Current situation and solutions to the improvement of Vietnam’s human resource in tourism industry

Tran Thi Quanh, Vo Thi Cam Tien, Trinh Thi Hong Huong, Nguyen Thi Thanh Dieu, Pham Thi Kim Chi: Factors affecting the quality of financial statement information in Binh Dinh province-based SMEs

Dang Thi My Dung, Tran Thi Bich Tuyen, Tran Phan Doan Khanh: Schemes to improve production and business efficiency of agricultural cooperatives in Tien Giang province

Tran Hoang Tua, Pham Van Tai, Huynh Thi Bich Ngoc: Complete normal expenditure control of the state budget in Kien Hai State Treasury, Kien Giang province

Tran Van Tung: Determinants of using ABC method in steel manufacturers in Ho Chi Minh City

Pham Thi Thuy Duyen, Pham Thanh Bich Han: Factors affecting job satisfaction of cadres, civil servants and public employees in educational institutions in Binh Dinh province

Pham Bao Duong: Cooperatives and development of hi-tech agriculture in Hanoi

Nguyen Cong De: Factors affecting the satisfaction of domestic tourists visiting some tourist attractions in the South Central Coast region

Hoang Thi Hao: Determinants of credit risk management at Agribank, branch of Van Don district, Quang Ninh province

Hoang Thi Nga: Promote the role of trade unions in inspection, examination and supervision in enterprises

Tran Thi Truc: The economic life of the Vietnamese elderly whose children migrate internally

Nguyen Thi Thuan: Develop a model to study the impact of factors on the effectiveness of accounting information system in enterprises

Le Thi Nuong: An overview of previous studies on factors affecting the success of female entrepreneurs in Vietnam

Vu Hong Diep: Evaluating determinants of human resource management in non-public universities in Ho Chi Minh City

Le Van Tuan: The restructuring of economic sectors in Dong Thap province

Pham Thi Thu Hoai, To Thi Van Anh: Design a model to study factors affecting management accounting in enterprises

Dao Thi Phuong Mai: Barriers on the startup process of young Vietnamese entrepreneurs

Le Ha Trang: Vietnam’s insurance market - Prospects in the context of digital economy

Phan Quan Viet, Nguyen Manh Khuong: Factors affecting the working motivation of employees in VISSAN Joint Stock Company

Tran Ngoc Gai: To boost financial technology in Vietnamese banking system

Dao Thi Huong, Nguyen Minh Hue, Nguyen Thi Thanh Tam: Study the current situation of services marketing of personal consumption loan at Agribank Dai Tu branch, Thai Nguyen province

Pham Hung Cuong: Impact of marketing elements on customer retention of retail businesses in Ho Chi Minh City. 157

Pham Van Tuan, Phung Thi Mai Anh, Nguyen Nhat Huy, Chu Tien Dat, Le Thu Hai, Vu Thi Thu Huong: Impact of eWOM on consumers’ purchasing intention on e-commerce platforms in Vietnam market

Nguyen Ngoc Phu, Truong Minh Duc: The implementation of social responsibility in the business strategy of Song Da 6 Joint Stock Company

Luu Thi Minh Ngoc, Hoang Dam Luong Thuy: Impact of e-commerce services quality on purchase intention in the retail food sector in Vietnam

Truong Thi Luan: The production, processing and consumption of aquatic products of cooperatives and aquaculture enterprises in hydroelectric power reservoir area in Son La

Dong Thi Van Hong: CPTPP - Opportunities and challenges for Vietnam’s seafood exports

Can Thi Thu Huong, Nguyen Thi Ngoc Loan: FDI attraction into Vietnam in the context of the digital economy

Phung Quang Phat: Restructuring of economic sectors in Hai Duong province towards sustainable development

Vu Thi Phuong Thuy: Impact of the Fourth Industrial Revolution on financial services

Tran Thi Xuan Vien: Study the relationship between service quality and customer loyalty at Amart convenience store system - Nha Trang branch

Nguyen Quang Thu, Nguyen Tan Trung: Relationship between Total Quality Management and Quality Performance in enterprises in the South of Vietnam: The intermediary role of technology absorption capacity

Nguyen Van Nghien, Vo Thanh Tuan, Le Thi Thanh Huyen: The development of subscription economy model and problems for businesses

Pham Thi Ha: To implement social policy credit in Vietnam more effectively

Tran Thi Ngoc Anh, Cu Thi Lan Anh: Enhancing the role of management accounting in enterprises

La Tien Dung: Research on customer’s behavior of purchasing essential goods in rural areas of the Red River Delta

KTDB
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan