Cập nhật ngày 08/06/2020 - 16:04:55

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 14 (732)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 14/2020 gồm các nội dung sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ nhân loại. Di sản, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), trong tạp chí số ra kỳ này, Tạp chí giới thiệu bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam”, của tác giả Trần Minh Trưởng.

Vùng là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lân cận gắn với một lưu vực sông hoặc có sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử, dân cư, kết cấu hạ tầng và có mối quan hệ tương tác tạo nên sự liên kết bền vững với nhau. Quy hoạch vùng là quy hoạch cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể quốc gia ở cấp vùng về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, xây dựng vùng liên tỉnh, kết cấu hạ tầng, nguồn nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối các tỉnh. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, trong số ra kỳ này, tạp chí giới thiệu bài viết, “Hướng dẫn tích hợp quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 Bài 5: Yêu cầu tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch vùng” của tác giả Ngô Công Thành.

Cho tới thời điểm này, đã có nhiều nghiên cứu kể cả lý thuyết và thực tiễn chứng minh những lợi ích khi thực hiện theo Luật Quy hoạch năm 2017, như: tích hợp quy hoạch, đảm bảo không có sự chồng chéo giữa các quy hoạch với nhau… Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Luật đang bộc lộ nhiều vấn đề, về cả quy trình thực hiện lẫn nội dung. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết, “Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017: Còn nhiều thách thức và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện” của tác giả Nguyễn Thế Vinh.

Thương mại điện tử Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh thương mại tiện lợi cho cả người mua và người bán. Tuy nhiên, việc phát triển nhanh trong một thời gian ngắn khiến cơ chế, chính sách chưa theo kịp đã đặt ra nhiều thách thức cho cả cơ quan quản lý nhà nước và quyền lợi của các bên tham gia. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thương mại điện tử trở nên cần thiết và cấp bách, điều này nhằm bảo vệ, định hướng chủ thể kinh doanh, tạo ra môi trường kinh doanh thông qua thương mại điện tử an toàn. Thông qua bài viết, “Bàn về chính sách phát triển thương mại điện tử”, tác giả Lê Cương Kiên đánh giá thực trạng phát triển ngành này, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp liên quan đến chính sách phát triển ngành này trong thời gian tới.

Những năm qua, dù đã có những bước tiến cơ bản cả về chất và lượng, nhưng sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta vẫn còn hạn chế… Vì vậy, để ngành CNHT đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp theo hướng sát thực tế hơn, trong đó, cơ chế, chính sách là vấn đề trọng tâm cần được hoàn thiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp Việt Nam. Thông qua bài viết, “Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Gỡ khó từ chính sách”, tác giả Nguyễn Minh Phú phân tích thực trạng, cũng như những nút thắt về chính sách đối với ngành này, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp tháo gỡ.

Năm 2020, năm cuối thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020 và cũng là năm tổng kết toàn giai đoạn để đề ra nhiệm vụ cho thời kỳ mới. Việc xác định các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045 sẽ là cơ sở để thiết lập chính xác những định hướng, kế hoạch, lộ trình phát triển phù hợp và làm căn cứ xây dựng nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân. Bài viết “Một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045”, tác giả Phạm Thị Tuý luận bàn về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn tới được đề cập trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - một sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước. Mời bạn đọc đón đọc.

Các hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement - FTA) thế hệ mới đang tạo ra động lực mới cho hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ là sự cộng hưởng, tạo động lực cho cộng đồng các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, để hội nhập thành công, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội do FTA mang lại, Việt Nam cần có những cải cách thể chế mạnh mẽ, nhằm khắc phục hạn chế trong thu hút và sử dụng FDI. Thông qua bài viết, “Quan điểm về phát triển FDI ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên FTA thế hệ mới”. tác giả Tạ Thị Đoàn đánh giá thực trạng và những tác động đến từ các FTA thế hệ mới đến việc thu hút FDI vào Việt Nam.

Cùng với những nội dung trên, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong năm 2019 sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2020)

 Chủ tịch Hồ Chí Minh cả cuộc đời vì nước, vì dân

Trần Minh Trưởng: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Ngô Công Thành: Hướng dẫn tích hợp quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 Bài 5: Yêu cầu tích hợp quy hoạch đối với quy hoạch vùng

Nguyễn Thế Vinh: Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017: Còn nhiều thách thức và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện

Lê Cương Kiên: Bàn về chính sách phát triển thương mại điện tử

Nguyễn Minh Phú: Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Gỡ khó từ chính sách

Lê Thanh Phương, Chu Đình Động: Tác động của thay đổi chính sách đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2019

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Phạm Thị Tuý: Một số nhận thức về việc xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045

Tạ Thị Đoàn: Quan điểm về phát triển FDI ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên FTA thế hệ mới

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bùi Quý Thuấn, Nguyễn Duy Đồng: Thu hút vốn FDI thế hệ mới từ Liên minh châu Âu trong bối cảnh của Hiệp định EVIPA

Nguyễn Xuân Hưng, Vũ Thanh Phương, Lê Thùy Dung, Trần Thị Linh Chi, Giáp Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Kim Thúy: Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực logistics của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0

Trần Thanh Phương: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư tư nhân theo hình thức PPP trong ngành điện Việt Nam

Nguyễn Lệ Hương: Nâng cao năng lực giáo viên các môn Khoa học xã hội và Nhân văn tại Học viện Kỹ thuật Quân sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Đào Thị Thu: Đẩy mạnh đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Minh Khải, Nguyễn Đại Lâm: Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao ở trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Phạm Tiến Mạnh: Phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

Phạm Hoàng Điệp, Lê Quốc Cường: Doanh nghiệp xã hội Việt Nam: Thực trạng phát triển và cơ hội thành công

Vũ Thị Thu Huyền, Nguyễn Thùy Trang: Giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch sau đại dịch Covid-19

Nguyễn Thị Minh Giang: Hệ thống thông tin kế toán trên cơ sở ERP trong các doanh nghiệp may - Thực trạng và giải pháp

Nhữ Thị Hồng: Đôi điều cần bàn về kế toán bán và thuê lại tài sản

Nguyễn Thị Quỳnh Như: Tận dụng sức mạnh của đánh giá sản phẩm trực tuyến trong xu thế tiêu dùng trực tuyến

Trần Hoàng Minh, Đoàn Anh Tuấn: Thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua giải pháp công nghệ tài chính và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Trần Văn Quế: Quản lý tài chính tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bùi Thị Hoàng Lan: Để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay hiệu quả Nguyễn Chi Mai: Vấn đề phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam

Đỗ Thị Hồng Hạnh, Ma Thị Hường: Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực kế toán ở Việt Nam

Nguyễn Hải Núi, Đỗ Văn Viện, Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Công Tiệp: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao năng lực quốc gia về logistics của Việt Nam

Đỗ Thị Ngọc Tú: Liên kết cơ sở đào tạo đại học - doanh nghiệp: Xu thế tất yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hoàng Thanh Hạnh: Quy trình kiểm toán hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp có vốn nhà nước do Kiểm toán nhà nước thực hiện

Nguyễn Thành Hưởng: Nhận diện những khó khăn trong triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Nhìn từ mối quan hệ giữa LLSX và QHSX

NHÌN RA THẾ GIỚI

Phạm Thị Hải Yến: Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ Nhà nước - Thị trường của Hàn Quốc và Singapore

Nguyễn Bình Minh: Chủ nghĩa bảo hộ 2.0 với phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc, Ấn Độ và bài học cho Việt Nam

Hoàng Xuân Lâm: Phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm Đài Loan

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Trương Đình Chiến: Một số giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Hà Nội

Phạm Thái Thủy: Tác động của các chương trình liên kết du lịch vùng Trung du và miền núi phía Bắc đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Minh Tuân: Nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

Huỳnh Văn Đặng, Nguyễn Thị Ly, Nguyễn Hoàng Thiên Kim: Giải pháp phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Định

Nguyễn Phước Hoàng: Liên kết vùng trong du lịch tỉnh Cà Mau

Tường Mạnh Dũng, Lê Thị Thơm: Tập trung ruộng đất cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên - Những vấn đề đặt ra

Đỗ Thị Thu Thảo: Thực trạng phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

Lê Thị Công Ngân, Trần Hữu Dào: Xác định giá trị doanh nghiệp lâm nghiệp: Trường hợp cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quy Nhơn - Bình Định

IN THIS ISSUE

130TH BIRTH ANNIVERSARY OF PRESIDENT HO CHI MINH (5/19/1890-5/19/2020)

President Ho Chi Minh - Devoting whole life for the country and the people

Tran Minh Truong: Application of Ho Chi Minh’s thought to economic development in the current context of Vietnam

FROM POLICY TO PRACTICE

Ngo Cong Thanh: Guidance on integrated planning under the Law on Planning 2017 Lesson 5: Requirements on integrated planning for regional planning

Nguyen The Vinh: Provincial planning under the Law on Planning 2017: Lots of challenges and obstacles in the implementation process

Le Cuong Kien: Discussion on policies on e-commerce development

Nguyen Minh Phu: Development of supporting industries: To solve difficulties in policies

Le Thanh Phuong, Chu Dinh Dong: Impact of policy changes on Vietnam’s commercial banking system in the period of 2011-2019

ANALYSIS - RECOMMENDATIONS - FORECAST

Pham Thi Tuy: Perceptions of setting national development targets up to 2030 and 2045

Ta Thi Doan: Perspectives on FDI development in Vietnam in the context of integration and joining new-generation FTAs

RESEARCH - DISCUSSION

Bui Quy Thuan, Nguyen Duy Dong: Attracting new-generation FDI from the EU in the context of EVIPA

Nguyen Xuan Hung, Vu Thanh Phuong, Le Thuy Dung, Tran Thi Linh Chi, Giap Thi Ngoc Anh, Nguyen Kim Thuy: Training and development orientation of Vietnam’s human resources in logistics in the era of the Fourth Industrial Revolution

Tran Thanh Phuong: Determinants of attracting private investment in Vietnam’s electricity industry in the form of PPP

Nguyen Le Huong: Improve the capacity of lecturers in Social Sciences and Humanities at the Military Technical Academy in the context of the Fourth Industrial Revolution

Dao Thi Thu: Strengthen the training of human resources to meet the needs of society in the current period

Nguyen Minh Khai, Nguyen Dai Lam: Improve the structure of high-quality human resources at Hanoi University of Business and Technology

Pham Tien Manh: To boost venture capital funds in Vietnam

Pham Hoang Diep, Le Quoc Cuong: Vietnamese social enterprises: Current situation of development and chances of success

Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Thuy Trang: Solutions for tourism businesses after the Covid-19 pandemic

Nguyen Thi Minh Giang: Accounting information system based on ERP in garment enterprises - Situation and solutions

Nhu Thi Hong: Discussion on accounting for sale and leas of assets

Nguyen Thi Quynh Nhu: Taking advantage of the power of online product reviews in the trend of online consumption

Tran Hoang Minh, Doan Anh Tuan: Promote financial exclusion through fintech solution and some recommendations for Vietnam

Tran Van Que: Financial management at Vietnam Education Publishing House

Bui Thi Hoang Lan: Solutions for helping small and medium-sized enterprises to access loans easily

Nguyen Chi Mai: The development of rooftop solar power in Vietnam

Do Thi Hong Hanh, Ma Thi Huong: Impact of the Fourth Industrial Revolution on accounting in Vietnam

Nguyen Hai Nui, Do Van Vien, Nguyen Quoc Chinh, Nguyen Cong Tiep: Synchronously developing infrastructure to improve national capacity of logistics in Vietnam

Do Thi Ngoc Tu: Linkage between higher education institutions and enterprises: The inevitable trend to improve the quality of human resources

Hoang Thanh Hanh: Process of auditing merger and acquisition of state-owned enterprises conducted by the State Audit

Nguyen Thanh Huong: Identify difficulties in implementing the Thai Binh 2 Thermal Power Plant project: Looking from the relationship between productive forces and production relations

WORLD OUTLOOK

Pham Thi Hai Yen: Experience in dealing with state-market relations of Korea and Singapore

Nguyen Binh Minh: Protectionism 2.0 via e-commerce development of China, India and lessons for Vietnam

Hoang Xuan Lam: To boost renewable energy in Vietnam: Seen from Taiwan’s experience

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Truong Dinh Chien: Some schemes to expand organic agricultural production in Hanoi

Pham Thai Thuy: Impact of tourism linkage programs in the Northern midland and mountainous region on socio-economic development of Phu Tho province

Nguyen Minh Tuan: High-tech agriculture in the Hanoi city: Situation and solutions

Huynh Van Dang, Nguyen Thi Ly, Nguyen Hoang Thien Kim: Solutions for developing industries in Binh Dinh province

Nguyen Phuoc Hoang: Regional linkage in tourism in Ca Mau province

Tuong Manh Dung, Le Thi Thom: Land concentration for high-tech agricultural development in Hung Yen province - Problems in place

Do Thi Thu Thao: Current situation of business development in Ben Tre province

Le Thi Cong Ngan, Tran Huu Dao: Determine the value of forestry enterprises: The case of equitization of Quy Nhon Forestry One Member Company Limited in Binh Dinh province

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan