Cập nhật ngày 06/08/2017 - 23:12:22

           

Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21 (661)

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21/2017 gồm nội dung chính sau:

Kết quả của các nghiên cứu trước đây về mô hình tăng trưởng nội sinh cho thấy, FDI thường ảnh hưởng tích cực có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh ảnh hưởng tích cực, một số nghiên cứu khác cũng cho thấy, FDI có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế tại các nước đang phát triển bởi vì FDI thường là nguyên nhân của bất bình đẳng thu nhập. Xuất phát từ những vấn đề trên, bài viết "Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, thương mại và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam" của tác giả Phan Xuân Cường tập trung phân tích mối quan hệ giữa xuất nhập khẩu, FDI và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam thông qua số liệu chuỗi thời gian từ năm 1990 đến năm 2015. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc xây dựng các chính sách phát triển tại Việt Nam.

Những năm gần đây, huyện Hoằng Hóa đã tập trung ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đồng thời khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuy vậy, vai trò của các bên trong liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản còn hạn chế. Các doanh nghiệp thường dựa vào thương lái thu gom nông sản, chưa phát triển liên kết trực tiếp với nông dân; các cơ quan, tổ chức khoa học, chưa chủ động liên kết với doanh nghiệp và người sản xuất để thực hiện các hợp đồng nghiên cứu. Bài viết "Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa" của tác giả Lê Anh Tuấn và Ngô Chí Thành sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển chuỗi liên kết trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất - nhập khẩu còn thiếu về số lượng và yếu về trình độ chuyên môn và kỹ năng công việc là thực trạng chung của cả nước, cũng như tại vùng Đông Nam Bộ nói riêng. Xác định các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất - nhập khẩu tại vùng Đông Nam Bộ, để từ đó đề xuất một số kiến nghị giúp các doanh nghiệp này nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là việc làm cần thiết. Đó cũng là nội dung chủ đề của tác giả Đoàn Việt Anh trong bài "Nhân tố ảnh hưởng chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất - nhập khẩu tại Đông Nam Bộ".

Chất lượng các thông tin báo cáo tài chính là yếu tố quyết định cho thị trường tài chính hiệu quả. Tuy nhiên, chất lượng thông tin báo cáo tài chính phụ thuộc rất nhiều vào quá trình tạo lập và công bố của các thông tin niêm yết, quá trình này chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp, trong đó có những yếu tố thuộc về hội đồng quản trị. Nghiên cứu vấn đề này, tác giả Nguyễn Trọng Nguyên có bài "Vai trò của hội đồng quản trị trong kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo tài chính" sẽ đưa ra một số giải pháp giúp các công ty niêm yết nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính được công bố.

Mạng xã hội đang có những tác động rất lớn đến cách mọi người tìm kiếm, chia sẻ thông tin. Do đó, mạng xã hội được coi là một nguồn chia sẻ thông tin du lịch quan trọng. Bên cạnh đó, thuộc tính cá nhân - hay thường được gọi là tính cách - của người tiêu dùng cũng đóng một vai trò rất quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn du lịch của họ. Nhóm tác giả Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Đạt, Vũ Ngọc Linh, Phạm Quang Minh với bài "Ảnh hưởng của thuộc tính cá nhân tới lựa chọn điểm đến du lịch qua mạng xã hội" sẽ xem xét ảnh hưởng của truyền thông mạng xã hội tới ý định lựa chọn điểm đến du lịch đối với khách hàng tại Việt Nam, từ đó có một số đề xuất giải pháp.

Bên cạnh một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có các bài nghiên cứu về một số vấn đề trong nông nghiệp, lao động, giáo dục, thương mại... sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Phan Xuân Cường: Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, thương mại và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Lê Anh Tuấn, Ngô Chí Thành: Nhân tố ảnh hưởng tới phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản tại Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Minh Nhật Linh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu niêm yết trên HNX

Cao Văn Thọ: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tín dụng Agribank, chi nhánh Thủ Đô

Đoàn Việt Anh: Nhân tố ảnh hưởng chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất - nhập khẩu tại Đông Nam Bộ

Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Giang Đô: Vốn xã hội và nhận dạng xã hội trong đồng tạo sinh giá trị: Dịch vụ y tế và giáo dục

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Cúc: Ảnh hưởng của nhân khẩu học đến mức độ gắn kết người tiêu dùng đối với điện thoại di động

Ngô Văn Vàng, Phạm Văn Ơn: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang

Đoàn Thị Trang Hiền, Nguyễn Thị Khánh Linh: Trường Đại học Khánh Hòa: Nâng cao kỹ năng nghề quản trị kinh doanh khách sạn - nhà hàng cho sinh viên

Phạm Thị Bích Ngọc, Lê Tiến Đạt: Ảnh hưởng của cơ chế lương đối với sự gắn bó của người lao động tại Công ty Viettelimex

Nguyễn Trọng Nguyên: Vai trò của hội đồng quản trị trong kiểm soát chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Trần Hải Ly, Đặng Quỳnh Nga: Niềm tin thương hiệu với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh trái cây nhập khẩu ở Việt Nam

Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Đạt, Vũ Ngọc Linh, Phạm Quang Minh: Ảnh hưởng của thuộc tính cá nhân tới lựa chọn điểm đến du lịch qua mạng xã hội

Mã Hoài Thanh, Bùi Văn Trịnh: Sự hài lòng của du khách đến du lịch tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Phạm Trường An: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại siêu thị Big C Miền Đông

Trần Thị Ái Nhung: Văn hóa ứng xử với bệnh nhân ở các phòng khám đa khoa tỉnh Trà Vinh

------------------------------------

IN THIS ISSUE

Phan Xuan Cuong: Relationship among FDI, trade and economic growth in Vietnam

Le Anh Tuan, Ngo Chi Thanh: Factors affecting the development of link chain of agricultural products consumption in Hoang Hoa, Thanh Hoa province

Pham Tien Manh, Nguyen Minh Nhat Linh: Research on factors influencing market values of shares on HNX

Cao Van Tho: Determinants of credit services quality in Agribank Thu Do

Doan Viet Anh: Factor affecting the quality of human resources of export and import enterprises in Southeast region

Nguyen Manh Tuan, Nguyen Giang Do: Social capital and social identity in value co-creativity: From the perspective of health and education services

Nguyen Thi Huyen, Nguyen Minh Ngoc, Nguyen Cuc: Impact of demographics on the level of consumer engagement with mobile phones

Ngo Van Vang, Pham Van On: Assessing students’ satisfaction with training quality at the Faculty of Economics - Law, Tien Giang University

Doan Thi Trang Hien, Nguyen Thi Khanh Linh: Khanh Hoa University: Improving professional skills for students in Business Administration Hospitality - Restaurant

Pham Thi Bich Ngoc, Le Tien Dat: The effect of wage policy on employee engagement in Viettelimex

Nguyen Trong Nguyen: Role of the board in controlling the quality of financial report information

Tran Hai Ly, Dang Quynh Nga: Brand trust in Vietnam’s fruit import enterprises

Bui Anh Tuan, Nguyen Ngoc Dat, Vu Ngoc Linh, Pham Quang Minh: Impact of personal characteristics on choosing travel destination via social network

Ma Hoai Thanh, Bui Van Trinh: Satisfaction of tourists with Cau Ke district, Tra Vinh province

Pham Truong An: Determinants of customer satisfaction in shopping at Big C Mien Dong supermarket

Tran Thi Ai Nhung: Cultural behavior for patients in Tra Vinh city-based polyclinics

KTDB
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan