Cập nhật ngày 13/08/2015 - 14:00:11

           

Bí quyết thành công từ trang trại chăn nuôi của bí thư chi đoàn ở Quảng Nam

- Là một trong 150 thanh niên được trao giải thưởng Lương Định Của năm 2015, anh Võ Ngọc Sơn ở xã Ðại Minh, huyện Ðại Lộc, là một trong những gương thanh niên lập thân lập nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, 2 trang trại của anh đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động thanh niên trong xã.

Tt nghip ngành K sư xây dng (trường Đi hc Bách khoa TP. H Chí Minh) vi tm bng loi ưu, anh Võ Ngc Sơn không khó đ tìm cho mình mt công vic phù hp vi chuyên môn nơi đô th. Tuy nhiên, nhng ln tr v quê nhà, anh thy không ch bn thân mình, mà nhiu thanh niên, người dân trong làng c b x đ đi làm thuê, trong khi chính quê nhà vn có th làm giàu được.

Trăn tr v điu đó, anh đã b hết công vic thành ph, v quê bt đu mt công vic mi. Sau nhng ngày kho sát, anh quyết đnh chn khu đt đi xã Duy Tân (huyn Duy Xuyên, tnh Qung Nam) xây trang tri chăn nuôi gà siêu trng vi quy mô ln bng s tin 400 triu đng gom góp được và vay mượn thêm ca người thân, bn bè.

Ngay t đu, anh đã xác đnh chăn nuôi phòng bnh ch không đ phi cha bnh, nên trang tri gà ca anh thường xuyên có mt lao đng chuyên ngành thú y luôn theo dõi, tiêm chng hp lý. Anh s dng h thng chăn nuôi t đng t khâu b thc ăn đến dn v sinh chung tri, luôn bo đm các điu kin v phát trin cho gia cm và v sinh môi trường.

Tuy nhiên, nuôi gà được mt thi gian thì giá trng trên th trường gim mnh, nhiu gia đình chăn nuôi như anh đu bán r đàn gà và trng do không đ kinh phí đ tiếp tc. Nhưng anh vn quyết gi trang tri và chp nhn bù l, theo anh, quy mô gà ln như vy nếu bán đi cũng không đ tr n. Sau mt thi gian, giá trng bt đu tăng tr li, trang tri li tiếp tc được phc hi.

Tiếp đó, anh th sc nuôi thêm th, trâu, heo nái và heo tht. Sau 4 năm, đến nay anh đã s hu hơn 20.000 con gà siêu trng, mi ngày cho khong 18.000 qu trng; 1.000 con th, 70 con trâu và hơn 1.000 con heo.

T thành công đó, anh v xã Ði Tân (huyn Ði Lc) tiếp tc xây dng trang trng nuôi heo siêu tht. trang tri này, anh cũng thc hin nuôi công nghip theo h thng t đng đúng vi quy trình chăn nuôi t ăn ung đến tiêm chng phòng bnh, xây dng hm biogas đ x lý phân và phc v cho khong 200.000 con cá trê. Anh còn liên kết cùng nhng công ty cung cp ging, thc ăn và phân phi, tiêu th đ không b thiếu thc ăn hoc tn đng sn phm. Hin nay, trang tri ca anh đang chăn nuôi 2.000 con heo, c 04-05 tháng anh li xut chung mt ln.

Anh Võ Ngc Sơn (đứng giữa) 

C hai trang tri ca anh to công ăn vic làm thường xuyên cho khong 30 lao đng trong xã, vi mc thu nhp trung bình 4 triu đng/người/tháng. Mi năm, sau khi khu tr chi phí, anh thu li khong 4,5 t đng. Trang tri ch yếu cung cp sn phm cho th trường Đà Nng và Qung Nam.

Làm ch hai trang tri ln, nhưng anh cũng đang là Bí thư Chi đoàn thôn Đông Gia (xã Đi Minh, huyn Đi Lc). Bng s tn tình và nhit huyết, anh luôn dn dt chi đoàn tham gia nhiu hot đng thiết thc, như: xây dng nông thôn mi, đn ơn đáp nghĩa, thanh niên lp thân, lp nghip... Hin ti, anh đang h tr nuôi 10 em hc sinh có hoàn cnh khó khăn, trong đó có hai em đc bit khó khăn được anh tr cp t nay đến khi hoàn thành đi hc. Anh vn đng thanh niên trong thôn c gng hc tp và rèn luyn, nhiu bn không th tiếp tc hc tp, anh to vic làm ngay ti trang tri hoc hướng cho các bn hc ngh phù hp.

Anh cho biết thêm, mc đích khi tr v quê đ lp nghip là chng minh có th làm giàu ngay trên quê hương ca mình. Vì vy, anh luôn sn sàng giúp nhng gia đình khác đ h có cuc sng tt hơn. T kinh nghim ca bn thân, anh Sơn đã trc tiếp truyn đt kinh nghim cho nhng thanh niên xây dng mô hình kinh tế trang tri.

Va làm tt công tác Ðoàn, va phát trin kinh tế gia đình bng nhng phương pháp chăn nuôi tiên tiến.

 

Vi nhng thành tích đã đt được, năm 2014, Anh được Tnh Đoàn Qung Nam tng Bng khen Thanh niên tiên tiến làm theo li Bác. Năm 2015, anh vinh d được nhn gii thưởng Lương Đnh Ca, gii thưởng cao quý do Trung ương Đoàn trao tng./.

Lê Vân
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan