Cập nhật ngày 27/09/2018 - 10:57:58

           

DN vẫn chưa chú trọng đến an toàn, vệ sinh lao động

- Mặc dù cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã triển khai tuyên truyền, tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, song nhận thức của các doanh nghiệp về vấn đề này còn khá hạn chế.

6 tháng đầu năm 2018: xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2017, nước ta đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị nạn, trong đó có 928 người chết, 1.915 người bị thương nặng.

Còn trong 06 tháng đầu năm 2018, trên toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động làm 4.102 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động).

So với cùng kỳ, trong 06 tháng đầu năm 2018, trong khu vực có quan hệ lao động số nạn nhân là lao động nữ tăng 8,87%, số vụ tai nạn lao động giảm 8,76%, tổng số nạn nhân giảm 8,27%, số người chết giảm 10,65%, số vụ có người chết giảm 12,68%, số người bị thương nặng giảm 3,96%, số vụ có từ hai người bị nạn trở lên tăng 4,65%.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Cục quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế), người lao động ở nước ta đã mắc 30/34 loại bệnh nghề nghiệp, phổ biến là bệnh điếc do chịu tiếng ồn quá lớn trong thời gian dài, bệnh hen phế quản, bệnh bụi phổi silic, nhiễm độc nicotin...

Như vậy, số vụ tai nạn lao động không có chiều hướng giảm đi nhiều và vẫn diễn biến phức tạp ở các loại bệnh nghề nghiệp.

Doanh nghiệp vẫn còn "thờ ơ" với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do, các doanh nghiệp - chủ sử dụng lao động vẫn chưa chú trọng đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

06 tháng đầu năm 2018, trên toàn quốc đã xảy ra 3.988 vụ tai nạn lao động làm 4.102 người bị nạn

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về các sở lao động, thương binh và xã hội rất thấp. Trong 06 tháng đầu năm 2018 có 18.403 doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động (06 tháng đầu năm 2017 là 16.702 doanh nghiệp).

Như vậy, số doanh nghiệp báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa cao so với tổng số doanh nghiệp đang hoạt  động sản xuất, kinh doanh. Do vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đa phần các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm tới công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện theo kiểu đối phó. Cụ thể: việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động vẫn bị bỏ ngỏ, ít được người sử dụng lao động quan tâm, việc thực hiện vẫn đang được làm theo kiểu đối phó.

Trao đổi tại buổi đối thoại định kỳ năm 2018 của Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra ngày 11/04/2018, ông Nguyễn Hồng Quang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai thẳng thắn chỉ ra rằng, tình trạng doanh nghiệp rút ngắn thời gian huấn luyện diễn ra khá phổ biến. Hầu hết quy trình về huấn luyện đều được các doanh nghiệp thực hiện lúc tranh thủ vào giờ nghỉ trưa của công nhân với thời lượng từ 30-60 phút. Một số doanh nghiệp thuê các đơn vị về giảng, tập huấn quy trình huấn luyện cho công nhân trong giờ nghỉ trưa rồi quay clip, chụp ảnh, làm hồ sơ đẹp, nhưng sau buổi huấn luyện, công nhân lại không tích lũy được mấy kiến thức.

Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động mà chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không cập nhật các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân còn thiếu, không đúng chủng loại, chất lượng không đảm bảo theo đúng quy định. Chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với những lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Nhiều doanh nghiệp không chủ động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, đo kiểm tra môi trường lao động chỉ khi có thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp mới triển khai thực hiện.

Một số doanh nghiệp không cử người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, cán bộ y tế hoặc có nhưng trình độ chuyên môn chưa đúng, chưa phù hợp theo quy định nên chưa tham mưu, tư vấn cho chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Không kiểm định, khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Không thường xuyên đôn đốc, kiểm tra người lao động trong việc chấp hành các quy trình, biện pháp làm việc an toàn cũng như việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc.

Nguyên nhân của tình trạng doanh nghiệp vẫn còn "thờ ơ" với an toàn, vệ sinh lao động là do, mặc dù cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã triển khai tuyên truyền, tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tới các doanh nghiệp, tuy nhiên, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú, kinh phí cho công tác này còn hạn chế. Tỷ lệ doanh nghiệp được kiểm tra hàng năm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ thấp nên không phát hiện kịp thời các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng.  Chế tài xử phạt vi phạm các quy định  pháp luật trong công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng, chống cháy nổ chưa đủ sức răn đe người sử dụng lao động và người lao động nên tình trạng vi phạm tái diễn vẫn xảy ra trong các doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Cần làm gì để cải thiện?

Để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, trước hết, công tác thông tin, tuyên truyền cần được đẩy mạnh để tạo nên ý thức, thói quen tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần triển khai rộng rãi Luật An toàn vệ sinh lao động; tăng cường ý thức chủ động phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi các nguy cơ mất an toàn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động ở các doanh nghiệp.

Đồng thời, theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), các cơ quan báo chí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động để phản ánh mọi mặt của công tác an toàn vệ sinh lao động về: quá trình đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý, văn hóa an toàn lao động, các hoạt động thanh, kiểm tra; những tiêu cực, vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, tai nạn, sự cố và bệnh nghề nghiệp trong lao động...

Bên cạnh đó, cần chú trọng tuyên truyền các mô hình, những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực, có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động nhằm nhân rộng, tạo phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động trong cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời cần phản ánh kịp thời, công khai các vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet những doanh nghiệp, đơn vị vi phạm an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, theo ông Hà Tất Thắng, Cục An toàn lao động đang đề xuất về mức khen thưởng kỷ luật hay mức đóng tai nạn lao động của doanh nghiệp. Cụ thể: nếu doanh nghiệp nào phấn đấu trong 3 năm không có tai nạn lao động, thì mức đóng tai nạn lao động sẽ được giảm xuống, ngược lại, đơn vị nào bị nhiều tai nạn thì mức đóng sẽ cao hơn. Doanh nghiệp nào trong 3 năm không để xảy ra tai nan lao động nghiêm trọng, thì mức đóng tai nạn lao động không những thấp, mà được khen thưởng./.

Tham khảo từ các nguồn:

http://antoanlaodong.gov.vn/catld/pages/chitiettin.aspx?IDNews=2216

http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/pho-bien-pl-doanh-nghiep.aspx?ItemID=132

https://vov.vn/tin-24h/doanh-nghiep-an-bot-thoi-gian-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-lao-dong-750001.vov

Lê Vân (tổng hợp)
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan