Cập nhật ngày 01/10/2018 - 11:45:39

           

Cải thiện an toàn lao động trong các khu công nghiệp

- Một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về an toàn lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu công nghiệp.

Tai nạn vẫn hiện hữu

Nhìn chung, tại các khu công nghiệp trên cả nước hiện nay, việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt. Qua theo dõi về công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế với các phương tiện hỗ trợ lao động đầy đủ hơn; người lao động được học tập kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ khá đầy đủ.

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về việc thực hiện các chế độ cho người lao động, công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, lãnh đạo UBND các địa phương có khu công nghiệp đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Mặc dù vậy, qua kiểm tra của các ngành chức năng vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác này, dẫn đến tai nạn vẫn còn thương xuyên xảy ra.

Điển hình như ở Đồng Nai, hiện tỉnh này có khoảng 32 khu công nghiệp với 43 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp này khoảng 556.289 lao động, trong đó 6.579 lao động là người nước ngoài. Với lực lượng lao động đông đảo như vậy, nhiều chủ doanh nghiệp chưa quan tâm sâu sát, đầu tư chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, chưa nhận thức đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động là quan trọng. Vì vậy, hàng năm số lượng tai nạn lao động xảy ra tại các khu công nghiệp còn khá cao, gần 1.500 vụ/năm, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động và gây ra nhiều tổn thất cho doanh nghiệp.

Khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

Còn theo thông tin từ Ban Quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Hepza), một bộ phận doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo an toàn nên tai nạn lao động vẫn xảy ra. Năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 1.517 vụ tai nạn lao động, làm bị thương 1.353 người,  213 người chết; riêng trong các khu chế xuất - khu công nghiệp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động chết người. 

Hầu hết tai nạn lao động xảy ra là do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động. Điều này cho thấy, tai nạn lao động luôn là một nguy cơ tồn tại thường xuyên đối với những người công nhân làm việc trong các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp.

Cần nâng cao nhận thức của cả doanh nghiệp và người lao động

Để đẩy mạnh an toàn lao động trong các khu công nghiệp, một trong những giải pháp cấp bách hiện nay là chú trọng tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về an toàn lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu công nghiệp, nhằm giúp người lao động, cán bộ quản lý nắm vững các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia quan hệ lao động...

Hoạt động tuyên truyền cần được thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tổ chức thông tin trên hệ thống các đài truyền hình, truyền thanh cơ sở; xây dựng chuyên đề, chuyên mục trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của địa phương và các cơ quan. Đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhằm hạn chế tình trạng tai nạn xảy ra trong lao động sản xuất, các doanh nghiệp cần chủ động kêu gọi người lao động tham gia hưởng ứng công tác an toàn vệ sinh lao động bằng các hình thức treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền trong khu vực sản xuất; rà soát và xây dựng đầy đủ các nội quy, quy định về an toàn lao động; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh cho người lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đối với người lao động, cần thực hiện chấp hành nghiêm túc nội quy an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp. Người lao động phải nhận thức đầy đủ việc nghiêm túc chấp hành này, trước hết là nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cá nhân mình, an toàn cho người xung quanh và doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra nhằm nắm bắt việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động của doanh nghiệp đối với người lao động như: xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương, thành lập tổ chức công đoàn, xây dựng thoả ước lao động, việc ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chính sách về bảo hiểm đối với người lao động, trang bị bảo hộ lao động, chấp hành quy định về sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, xây dựng môi trường làm việc tốt cho người lao động…

Ngoài ra, đôn đốc thành lập tổ chức công đoàn, xây dựng thoả ước lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa người sử dụng lao động và người lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện cho người lao động. Môi trường làm việc tốt là cơ sở để người lao động yên tâm làm việc, giảm sự biến động lao động do sự chuyển dịch lao động giữa các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp./.

Tham khảo từ nguồn:

http://www.sggp.org.vn/tang-cuong-dam-bao-an-toan-lao-dong-519780.html

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/dong-nai-moi-nam-co-gan-1500-vu-tai-nan-lao-dong-tai-cac-khu-cong-nghiep-20180119141706073.htm

http://www.yenbai.gov.vn/laodongvieclam/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=148&l=Tinhoatdong

Trang Trần
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan