Cập nhật ngày 20/11/2018 - 15:15:33

           

Quảng Ninh: Nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động

- Để hạn chế thấp nhất các vụ tại nạn trong lao động, sản xuất, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, thường xuyên thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Tai nạn lao động chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và xây dựng

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, năm 2017, trên địa bàn Tỉnh đã xảy ra 35 vụ tai nạn lao động chết người, làm chết 38 người; so với năm 2016 tổng số vụ tai nạn lao động chết người giảm 05 vụ (12,5%); số người chết giảm 06 người (13,6%). Chi phí thiệt hại do tai nạn lao động năm 2017 (theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp) là 28,026 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về tài sản là 7,138 tỷ; chi phí y tế, mai táng, trả lương, tiền bồi thường, trợ cấp cho gia đình người bị nạn và những người bị thương là 20,888 tỷ đồng; tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động 37.852 ngày.

Còn theo số liệu thống kê trong 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổng số vụ tai nạn lao động tăng 12 vụ (4,7%); tổng số nạn nhân tăng 09 người (3,4%); số người bị thương nhẹ giảm 11 người (11,3%); số người bị thương nặng tăng 24 người (15,3%); số vụ tai nạn lao động chết người giảm 04 vụ và số người chết giảm 04 người.

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên tất cả các lĩnh vực

Quá trình điều tra, phân tích, kết luận từ các vụ tai nạn lao động cho thấy, các vụ tai nạn xảy ra liên quan đến máy, thiết bị, phương tiện vận tải cán cuốn, chèn ép, va đập chiếm tỷ lệ cao nhất và lĩnh vực, ngành nghề hay để xảy ra tai nạn lao động là khai thác, chế biến khoáng sản, ngành xây dựng...

Bên cạnh đó, nguyên nhân trực tiếp của phần lớn các vụ tai nạn lao động là do trình độ, kinh nghiệm, tác phong công nghiệp của công nhân còn hạn chế; thiếu thận trọng trong thao tác, người lao động còn chủ quan, lơ là, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động dẫn đến tai nạn cho bản thân và đồng nghiệp.

Mặt khác, nguyên nhân cũng là do một phần lỗi gián tiếp và trách nhiệm của người quản lý, sử dụng lao động, như: công tác tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền ý thức, nhận thức về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động chưa hiệu quả.

Tăng cường mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động

Để hạn chế thấp nhất các vụ tại nạn trong lao động, sản xuất, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, thường xuyên thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn về công tác an toàn vệ sinh lao động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chính xác, khách quan trong việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động trên địa bàn Tỉnh.

Trong năm 2018, Sở đã tổ chức chỉ đạo, tăng cường mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động dưới nhiều hình thức, như: thực hiện treo 100 băng rôn, 400 banner về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho 2.724 người là cán bộ trong ngành lao động, thương binh và xã hội các địa phương, cán bộ quản lý, người lao động tại 212 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; tổ chức khảo sát, đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động tại 40 doanh nghiệp; huấn luyện, hướng dẫn triển khai áp dụng mô hình quản lý an toàn lao động, hỗ trợ góc bảo hộ lao động cho 10 doanh nghiệp...

Đồng thời, công tác thanh, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Qua đó đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch tại 83 đơn vị, kiểm tra đột xuất 10 đơn vị. Qua thanh, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện 610 kiến nghị, xử phạt vi phạm hành chính 7 đơn vị với số tiền là 219,5 triệu đồng; tạm dừng 4 vị trí sản xuất, 17 máy, thiết bị do không đảm bảo điều kiện an toàn lao động; kiến nghị đình chỉ công tác, kiểm điểm đối với 7 cán bộ, công nhân do chưa thực hiện đúng quy định về an toàn lao động.

Bênh cạnh công tác thanh, kiểm tra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, tổ chức một số hoạt động xã hội, cộng đồng lồng ghép về an toàn vệ sinh lao động, như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động.

Trong thời gian tới, Tỉnh sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra đột xuất tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn và định kỳ thông báo tình hình tai nạn lao động để các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng rút kinh nghiệm, thực hiện phòng tránh, phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn lao động./.

Tham khảo từ các nguồn

http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/dam-bao-an-toan-lao-dong-tai-co-so-can-neu-cao-vai-tro-tu-kiem-tra-2409126/

https://congthuong.vn/quang-ninh-nhieu-giai-phap-giam-thieu-tai-nan-lao-dong-111235.html

http://baodansinh.vn/quang-ninh-dam-bao-tot-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2018-d74680.html

Hồng Ánh (tổng hợp)
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan