Cập nhật ngày 15/06/2018 - 17:17:53

           

Công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp: Vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục

- Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị nạn, gây thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng và gần 140.000 ngày nghỉ.

DN phải đầu tư vào quản lý an toàn vệ sinh lao động

 Đối với mỗi doanh nghiệp, sức khỏe của người lao động chính là “nguồn vốn” lớn, không những có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến chất lượng công việc mà còn ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp. Người lao động có sức khỏe tốt mới có thể tạo ra những sản phẩm tốt và xây dựng nên một doanh nghiệp phát triển vững chắc, ổn định.

Cũng nhờ vậy mà tạo nên sợi dây vô hình gắn kết và giữ chân người lao động ở lại cống hiến cho công ty, nâng cao năng suất lao động đồng thời giảm được các chi phí y tế trong điều trị cũng như giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều 5.2 Công ước 187 về khung chính sách thúc đẩy an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2006 quy định các quốc gia thành viên phải đẩy mạnh, tăng cường an toàn và sức khỏe cho người lao động.

 Thể chế hóa quy định này, Luật An toàn Vệ sinh lao động có quy định một số nội dung cụ thể mà căn cứ vào đó doanh nghiệp phải thực hiện. Theo đó, người sử dụng lao động phải dựa vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.

Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một năm một lần cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả.

 Ông Trương Anh Hải - Phó Tổng Giám đốc NS BlueScope Việt Nam cho biết, tại các nước phát triển, việc quản lý an toàn vệ sinh lao động được lãnh đạo doanh nghiệp hết sức chú trọng bởi họ thuộc lòng chân lý: Khi một tai nạn lao động xảy ra, cổ phiếu doanh nghiệp nếu bị giảm 1 đồng thì giá trị doanh nghiệp có thể giảm hàng triệu USD.

Đầu tư vào hệ thống an toàn lao động giúp doanh nghiệp giảm những chi phí rủi ro không nên có xuống nhiều lần. Trong đó, lãnh đạo doanh nghiệp đóng vai trò là người cầm trịch.

Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị nạn, gây thiệt hại trên 1.500 tỷ đồng và gần 140.000 ngày nghỉ. Đáng nói là, những con số này có chiều hướng gia tăng so với năm 2016. Vì vậy, để phát triển bền vững trong dài hạn, doanh nghiệp tất yếu phải đầu tư vào quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Năm 2017, trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động, làm 9.173 người bị nạn

Vẫn còn nhiều bất cập trong thực tế

Trao đổi với Nhân Dân hằng tháng, ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong 5 năm qua, công tác ATVSLĐ đã được đặc biệt quan tâm, tuy vậy nền kinh tế chúng ta đang phát triển mạnh, ngoài doanh nghiệp nhà nước, chúng ta có rất nhiều lao động ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và thậm chí các hộ gia đình, hợp tác xã...

Mỗi năm có khoảng gần hai triệu lao động mới tham gia thị trường lao động, gần 100 nghìn doanh nghiệp mới ra đời, có nhiều công nghệ thiết bị mới, dẫn đến những khó khăn mới.

 Vì nếu tính theo tỷ lệ số người bị tai nạn lao động trên 100 nghìn người, số người lao động tăng lên thường thì tần suất tai nạn lao động cũng tăng lên. Nhiều doanh nghiệp mới, nhất là doanh nghiệp nhỏ hiểu biết về ATVSLĐ, đầu tư cho ATVSLĐ còn hạn chế.

Ông Hà Tất Thắng cho biết, theo số liệu từ các sở lao động - thương binh và xã hội các địa phương gửi về, mỗi năm có khoảng 900 người chết vì tai nạn lao động. Tuy nhiên, con số tai nạn lao động thực sự còn lớn hơn nhiều.

Bởi, số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa nghiêm, chưa đầy đủ, do vậy việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chưa chính xác, chưa đánh giá đúng tình hình thực tế tai nạn lao động.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ báo cáo tai nạn lao động thấp là hệ thống thống kê báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn có những bất cập, khó thưc hiện.

Bên cạnh đó, lực lượng làm công tác thanh tra ATVSLĐ cũng quá mỏng. Cả nước hiện nay có khoảng 400 thanh tra về lao động, trong đó số thanh tra ATVSLĐ không quá 100 người, cả trung ương và địa phương. Điều này dẫn đến việc quá tải khi tổ chức thanh tra, vì thời điểm này đã có hơn bảy trăm nghìn doanh nghiệp, chưa kể khu vực ngoài quan hệ lao động. Cả trung ương và địa phương tập trung thanh tra ATVSLĐ nhưng chỉ thanh tra được không quá 2% số doanh nghiệp hằng năm.

Đầu tư cho công tác ATVSLĐ so với yêu cầu còn rất hạn chế. Các địa phương chưa dành ngân sách để hỗ trợ công tác ATVSLĐ được nhiều. Các doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân đầu tư rất ít cho ATVSLĐ, cả về con người, về đào tạo, trang thiết bị. Cho nên, tai nạn lao động xảy ra tương đối nhiều, nhất là khu vực ngoài quan hệ lao động, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hay trong lĩnh vực khai khoáng, nhất là khai thác đá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như: một số doanh nghiệp, người lao động chưa quan tâm đúng mức và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

Công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện môi trường tại nơi làm việc của một số đơn vị còn kém. Việc đôn đốc, kiểm tra người lao động sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân chưa thường xuyên… Đặc biệt, công tác quan trắc môi trường tại nơi làm việc, tổ chức khám và lập hồ sơ quản lý bệnh nghề nghiệp cho người lao động chưa thực hiện đầy đủ.

Cần phải làm gì trong thời gian tới

Theo ông Thắng, để khắc phục những hạn chế nói trên, trong thời gian tới, trước hết, vẫn phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về ATVSLĐ.

Ông Thắng cho biết, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang thúc đẩy ban hành thông tư hướng dẫn việc đánh giá rủi ro TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp. Nghĩa là, trước khi xuất hiện công việc đó, đã biết phân tích những khả năng có thể xảy ra TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, từ đó có bộ giải pháp thực hiện triệt tiêu nó.

Đây là việc rất quan trọng, thí dụ một công việc liên quan đến sử dụng điện, vận hành máy, thì có khả năng sẽ dẫn đến rủi ro như điện giật, cuốn, cán, kẹt... Vậy thì, những việc đó đều được tiên liệu, có giải pháp trước và người lao động phải học để phòng ngừa.

Bộ cũng đang xúc tiến xây dựng đổi mới thông tư về danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để doanh nghiệp phải cải thiện điều kiện lao động tốt hơn.

Ngoài ra, Bộ cũng đang được Chính phủ giao cho việc hoàn thiện để ban hành nghị định về bảo hiểm TNLĐ tự nguyện trong khu vực không có quan hệ lao động. Khu vực có quan hệ lao động thì người sử dụng lao động đóng nhưng khu vực không có quan hệ lao động thì người lao động phải tự đóng và sẽ đề xuất Chính phủ hỗ trợ một phần cho người lao động để tham gia bảo hiểm TNLĐ tự nguyện như bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, ông Thắng cũng cho rằng, việc xử phạt hành chính về TNLĐ cũng cần thay đổi. Hiện nay, mức xử phạt rất thấp chưa đủ tính răn đe, ngăn chặn sự vi phạm của người sử dụng lao động. Nghị định sửa đổi dự kiến tháng 12 tới sẽ trình Chính phủ để năm tới thực hiện.

Cần xử phạt nghiêm minh, ngoài phạt tiền, phải thu hồi giấy phép, thậm chí có những vụ TNLĐ phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Với đội ngũ thanh tra đang mỏng thì ngoài việc thanh tra, phải hướng dẫn để các doanh nghiệp có thể tự kiểm tra ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Một giải pháp rất quan trọng nữa là phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ. T các cơ quan chức năng của địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện ATVSLĐ.

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn ác biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng yếu là đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rà soát các nội quy, quy trình, quy định bảo đảm ATVSLĐ, tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ, chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, thực hành phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Cùng với đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng được yêu cầu tăng cường đầu tư trang bị các phương tiện bảo hộ và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất ATVSLĐ, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Doanh nghiệp phải nghiên cứu triển khai từ các văn bản pháp luật để biến thành các quy trình, nội quy phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình.

Ngoài ra, cần phân tích, đánh giá rủi ro để có biện pháp ngăn chặn tai nạn lao động, tổ chức bộ máy công tác ATVSLĐ, đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại./.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan