Cập nhật ngày 29/10/2015 - 23:23:54

           

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Bí quyết Nam Định

- Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Nam Định là 1 trong số 9 tỉnh có thống kê không có tai nạn lao động chết người. Đây là một trong những thành tích đáng để nhiều địa phương học hỏi, trong bối cảnh tai nạn lao động đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên cả nước.

Đẩy mạnh thi đua về an toàn lao động

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức chu đáo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN với nhiều hoạt động sôi nổi, sâu rộng nhằm huy động và thu hút sự tham gia hưởng ứng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng xã hội. Qua các hoạt động của tuần lễ, nhận thức của các doanh nghiệp được nâng cao, góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ngày càng tốt hơn. Cũng trong khuôn khổ Tuần lễ, tỉnh đã tăng cường thanh, kiểm tra các đơn vị có nguy cơ cao về an toàn lao động và cháy nổ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế để khắc phục.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị cũng tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức đo kiểm tra môi trường lao động tại doanh nghiệp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức lớp huấn luyện… góp phần không nhỏ vào việc nâng cao ý thức về an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn toàn Tỉnh.

Đặc biệt, tại nhiều doanh nghiệp ở Tỉnh hàng năm các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, một mặt nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động về quyền và trách nhiệm của họ trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, mặt khác tham gia với lãnh đạo chuyên môn các đơn vị trong việc xây dựng, tổ chức đôn đốc thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm. Cũng nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, kết hợp cải tiến công nghệ, tăng năng suất, hiệu quả lao động với bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo hộ cho người lao động.

Nhiều doanh nghiệp trong Tỉnh đã đầu tư trang bị, phương tiện bảo hộ cho người lao động

Đặc biệt, ở các khu công nghiệp, Tỉnh cũng luôn có sự giám sát về an toàn vệ sinh lao động thông qua Ban Quản lý các khu công nghiệp. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp cử cán bộ thường xuyên đến các doanh nghiệp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về pháp luật lao động; tiếp xúc với lao động và người sử dụng lao động, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của họ và tư vấn để các bên trong quan hệ lao động thực hiện đúng luật, bảo đảm hài hòa quyền lợi. Phần lớn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, như: cử  cán bộ chuyên trách thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, ban hành kế hoạch bảo hộ lao động, lập sổ theo dõi cấp phương tiện bảo hộ cá nhân, đầu tư, lắp đặt hệ thống chống nóng cho xưởng sản xuất, huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, niêm yết nội quy vận hành an toàn lao động, định kỳ kiểm định máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực hiện đo kiểm môi trường lao động, che chắn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực hiện tốt việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lao động, có chế độ phụ cấp cho lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại...

Với những nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, số vụ tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động chết người trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày càng giảm. Nếu từ năm 2007-2009, trên địa bàn Tỉnh có 11 người chết tai nạn lao động, thì đến năm 2010 đã giảm xuống còn 1 người chết; đến tháng 6/2015, Tỉnh cũng đã không để trường hợp tai nạn lao động nào tử vong. Đó là kết quả đáng ghi nhận và học hỏi của Tỉnh, trong bối cảnh tai nạn lao động đang diễn ra ngày càng nhiều với mức độ ngày càng nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Tiếp tục phát huy thành quả

Để tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chính sách, chế độ bảo hộ lao động, các kiến thức an toàn vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Giáo dục, khuyến khích người lao động tích cực tham gia các lớp huấn luyện, xây dựng ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.

Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng, triển khai kế hoạch và tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động; xây dựng, trang bị đầy đủ nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, trang cấp thiết bị an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ cá nhân cho người lao động; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với đơn vị, doanh nghiệp vi phạm./.

Loan Trần
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan