Cập nhật ngày 24/01/2018 - 22:37:09

           

Cần giải pháp đồng bộ để thúc đẩy Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh

- Sáng 24/01/2018 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam nhằm lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức nhằm hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ về kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1393/QĐ-TTg, ngày 25/09/2012 và Quyết định số 403/QĐ- TTg, ngày 20/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, là phương thức phát triển kinh tế theo hướng nhanh, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, góp phần giảm nhẹ và phòng chống tác động của biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh dựa trên việc tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

TS. Phạm Hoàng Mai phát biểu tại hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam

Việc thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm xây dựng nền kinh tế xanh là mô hình phát triển được nhiều nước trên thế giới theo đuổi nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng tăng trưởng, thay đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo hướng bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Tại Việt Nam, nhằm phát triển nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho thời kỳ 2013- 2020 và tầm nhìn đến 2050 tại Quyết định 1393/QĐ- TTg và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014- 2020 theo Quyết định 403/QĐ- TTg. Sau 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012- 2017 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014- 2020, Việt Nam đã đạt được những tín hiệu bước đầu.

Theo TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài Nguyên và Môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, sau một thời gian thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, ý thức về xây dựng một nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh đã có sự cải thiện tích cực. Hiện, cả nước đã có 34 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, tất cả các tỉnh, thành phố đã thực hiện lồng ghép khía cạnh đầu tư tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch hành động biến đổi khí hậu.

Cũng theo ông Phạm Hoàng Mai, cùng với các địa phương thì rất nhiều bộ, ngành, như: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải… đã rất tích cực triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian qua. Đồng thời, các chính sách thu hút đầu tư liên quan đến tăng trưởng xanh cũng đã được đưa ra, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Theo ông Lê Đức Chung, nhóm tư vấn về tăng trưởng xanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, nhờ khung khổ chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh được hoàn thiện, rất nhiều tổ chức quốc tế, nhà đầu tư đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Chính vì vậy, các dự án liên quan đến nông nghiệp sạch, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển bền vững,… được nhiều nhà đầu tư đến từ Đan Mạch, Đức, Anh, Hoa Kỳ quan tâm…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh những bộ, ban ngành thực hiện nghiêm túc Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thì vẫn còn những đơn vị chưa thực hiện tốt. Thực tế, mặc dù đã có 34/63 địa phương trên cả nước ban hành kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, song trong số đó có không ít các địa phương ban hành ra nhưng không thực hiện và không có những hành động cụ thể, thiết thực tham gia vào tăng trưởng xanh.

Trong nhiều nguyên nhân khiến các bộ, ngành, địa phương chưa tích cực trong thực hiện tăng trưởng xanh thì có một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này. Ông Lê Đức Chung chỉ ra, đó là do các cơ chế chính sách hướng dẫn thực hiện tăng trưởng xanh vẫn còn hạn chế. Cùng với đó, sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan chức năng trong phát triển tăng trưởng xanh chưa được tốt, không kích thích được doanh nghiệp và người dân tham gia.

Cũng tại hội nghị, bà Lê Hoàng Anh, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ ra những vướng mắc khi triển khai thực hiện tăng trưởng xanh. Cụ thể, bà Hoàng Anh biết thêm, yêu cầu của tăng trưởng xanh là lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhưng để lồng ghép được lại không đơn giản.

Thí dụ, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rất nhiều các chương trình chống biến đổi khí hậu và thường được yêu cầu lồng ghép các chương trình này vào tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, việc lồng ghép là rất khó, vì đây là hai chương trình hoàn toàn khác nhau, hướng tới những mục tiêu khác nhau.

Chính vì vậy, bà Hoàng Anh cho rằng, để chiến lược tăng trưởng xanh đạt được những kết quả tích cực hơn nữa, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các bộ, ngành và cơ quan chức năng. Theo đó, hoàn thiện cơ chế chính sách là một trong những giải pháp cần được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Còn theo Đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho rằng, tín dụng cho tăng trưởng xanh cũng là một trong những yếu tố quan trọng, song hiện nay vẫn chưa có các khung khổ chính sách cho vấn đề này, nên nhiều ngân hàng vẫn không có căn cứ để cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, khônng chỉ ảnh hưởng đến thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh mà còn ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam./.

H.G
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan