Cập nhật ngày 10/04/2018 - 11:04:39

           

Các địa phương cần chủ động phòng, chống cháy rừng

- Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp vừa ban hành Công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-KL về việc phòng, chống cháy rừng.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, hiện nay, tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng cao, nhiều địa phương có nguy cơ cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, cháy rừng đã xảy ra tại một số địa phương như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lai Châu, Điện Biên, TP. Hải Phòng...

Tổng cục Lâm nghiệp cảnh báo về nguy cơ cháy rừng tại các địa phương

Để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn, huy động khẩn trương các lực lượng tại chỗ và phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo trực tiếp đến các điểm cháy rừng để chỉ đạo việc chữa cháy rừng… Chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư, tổ chức lực lượng thường trực 24/24h, huy động các lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra…

Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể với từng thành viên của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu pháu triển lâm nghiệp bền vững các cấp để tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an trên địa bàn bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông các tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các chủ rừng khẩn trương tổ chức đoàn công tác tại các vùng trọng điểm cháy rừng để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng... Chủ rừng chủ động xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng dễ cháy, làm mới, tu sửa đường băng cản lửa, các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao.

Các chi cục kiểm lâm tiến hành rà soát, xác định vùng trọng điểm cháy rừng trong phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí các điểm chốt chặn, trạm kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; bố trí lực lượng, các điểm chốt, trạm canh gác, tuần tra, phương tiện và có phương án chữa cháy rừng cụ thể cho khu vực này.

Đồng thời, duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa kho để kiểm tra chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, giảm thiểu nguồn lửa; phát hiện kịp thời điểm cháy; hướng dẫn khách tham quan du lịch tại những khu vực trọng điểm cháy rừng cao.

Các địa phương theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp theo số điện thoại: 098 666 8 333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan