Cập nhật ngày 03/12/2018 - 00:38:12

           

Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và cách sống hài hòa với thiên nhiên

- Trong tiêu dùng hàng hóa, tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên cho một số nhu cầu không hợp lý đã bắt đầu phổ biến. Số lượng hàng xa xỉ được sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng tăng lên với tốc độ không tương xứng với mức sống còn thấp và khả năng thu nhập của dân cư.

 

Thời gian tới, cần tuyên truyền, vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững

Tiêu dùng phô trương, lãng phí ngày càng phổ biến trong một số tầng lớp dân cư

Trong những năm qua, việc phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được thực hiện khá rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông.

Điều này đã góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người tiêu dùng về phát triển bền vững.

Theo Báo cáo phát triển bền vững của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Nielsen năm 2017, người tiêu dùng Việt có tinh thần hướng đến xã hội và sự phát triển bền vững cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, tiêu dùng phô trương, lãng phí ngày càng phổ biến trong một số tầng lớp dân cư, đi ngược lại với lối sống tiết kiệm, gần gũi và hài hòa với thiên nhiên.

Tiêu dùng năng lượng cho sinh hoạt và giao thông vận tải tăng, dẫn đến việc tiêu thụ nhiều than và xăng dầu hơn so với trước đây làm tăng ô nhiễm môi trường. Trong khi đó các dạng năng lượng sạch có tiềm năng lớn ở Việt Nam và có thể sử dụng phổ biến ở quy mô gia đình như năng lượng Mặt trời, gió, biogas còn ít được nghiên cứu, ứng dụng và phổ cập.

Trong tiêu dùng hàng hóa, tình trạng sử dụng lãng phí tài nguyên cho một số nhu cầu không hợp lý đã bắt đầu phổ biến. Số lượng hàng xa xỉ được sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng tăng lên với tốc độ không tương xứng với mức sống còn thấp và khả năng thu nhập của dân cư. Các loại nguyên vật liệu không tái chế và khó phân hủy thải ra ngày càng nhiều.

Việc đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa một mặt sẽ tạo điều kiện để cải thiện đời sống dân cư, mặt khác lại kéo theo nhu cầu tiêu dùng lớn hơn, đặc biệt đối với các hàng hóa sử dụng nhiều nguyên liệu và năng lượng và do đó lượng chất thải vào môi trường lớn hơn.

Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu mở ra nhiều cơ hội lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, song cũng ẩn chứa các nguy cơ nhập khẩu và xuất khẩu các loại hàng hóa không thân thiện với môi trường.

Thay đổi lối sống, thói quen tiêu dùng theo hướng bền vững

Để thay đổi lối sống, thói quen tiêu dùng chưa bền vững của người Việt, thời gian tới, cần tuyên truyền, vận động xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững, hình thành ý thức bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng xã hội ít chất thải, các-bon thấp, hài hòa, thân thiện với môi trường.

Tổ chức các kênh thông tin quảng bá sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường tới người tiêu dùng; Tiếp tục thực hiện hoạt động dán nhãn xanh, nhãn tiết kiệm năng lượng; Đẩy mạnh hoạt động thử nghiệm, đánh giá chứng nhận và dán nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, dịch vụ.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh hoạt động mua sắm xanh trong khối các doanh nghiệp và mua sắm công xanh trong khối các cơ quan nhà nước. Phát triển và phổ biến các mô hình thực hành lối sống bền vững./.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan