Cập nhật ngày 06/12/2019 - 22:21:48

           

Nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Sáng 6/12, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện chính sách “Tăng trưởng xanh” cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức của Bộ tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, các vấn đề toàn cầu như cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đối với nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, gây thiệt hại đến kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe của dân cư.

Ông Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vì vậy, xây dựng chiến lược tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, “Tăng trưởng xanh” được coi là một chương trình toàn diện, tạo ra hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế; hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu…

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 cũng đã nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế-xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường”. Đó chính là đường lối, chủ trương của Đảng về “phát triển xanh - phát triển bền vững”.

Vì thế, theo ông Mai Ngọc Bích, Hội nghị tập huấn lần này là một trong những nội dung chính trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới”.

Ông Bích cho biết, với sự hỗ trợ tích cực của các đối tác phát triển, Việt Nam là một trong những nước tiên phong trong cụ thể hóa các mục tiêu giảm nhẹ gắn với tái cấu trúc nền kinh tế thông qua xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

“Đây là một quá trình thực hiện lâu dài và gắn với từng lộ trình, mục tiêu cụ thể”, ông Bích nhấn mạnh.

Vì thế, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh; qua đó thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo xu hướng xanh hóa các ngành hiện có.

Bên cạnh đó, việc xây dựng ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân bảo vệ  môi trường góp phần thực hiện tốt chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

“Điều này phải được thể hiện từ các hoạt động hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, tạo thành chuẩn mực văn hóa, thói quen, “lối sống xanh” trong các cơ quan, công sở”, ông Bích chỉ rõ./.

PV
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan