Cập nhật ngày 31/10/2016 - 23:32:20

           

Việt Nam triển khai Kế hoạch thực hiện COP21

- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Theo Kế hoạch có 5 nhóm nhiệm vụ: 1- Nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 2- Nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu; 3- Nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực; 4- Nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; 5- Nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện chính sách, thể chế.

Với nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Thủ tướng giao các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho năm cơ sở 2014, 2016, 2018 và đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu vào năm 2018.

Năm 2025, 2030 hoàn thành thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ trì thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác phù hợp với điều kiện quốc gia. Nhiệm vụ này phải hoàn thành vào năm 2030.

Còn với nhóm nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, địa phương chủ trì xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP) hoàn thành vào năm 2019.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, các cơ quan bảo hiểm chủ trì đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu xác định nhu cầu thích ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan tới tổn thất và thiệt hại...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bố trí ngân sách để các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện theo tiến độ và yêu cầu nêu trong Kế hoạch.

Trước đó, ngày 22/4, tại trụ sở Liên hợp quốc, đại diện của 175 quốc gia, trong đó có những nước phát thải nhiều khí thải như Mỹ và Trung Quốc, đã tham gia lễ ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Đây được coi là kỷ lục mới trong ngành ngoại giao thế giới khi trong cùng một ngày có tới 175 quốc gia ký kết một hiệp định, trong đó có Việt Nam.

Hiệp định Paris được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris (Pháp) hồi tháng 12 năm ngoái.

Các quốc gia tham gia nhất trí kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng những năm 1850). Ngoài ra, hiệp định cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu. /.

Phương Anh
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan