Cập nhật ngày 09/01/2017 - 22:39:09

           

Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải kiểm soát các dự án của Fomorsa

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sáng 09/01/2017, tại Hà Nội, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của toàn ngành trong năm 2016, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017 và những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2016, đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, năm 2016, toàn ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất và 59 tỷ đồng. Đã tổ chức tiếp gần 7.000 lượt công dân; tiếp nhận gần 11.500 lượt đơn thư (hơn 7.500 đủ điều kiện); có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 5.600 đơn thư, đạt 75% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đổi mới. Việc hoàn thiện thể chế đều gắn với nội dung Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ; loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp. Hoàn thành việc sửa đổi rút ngắn từ 2-20 ngày đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động; liên thông thủ tục với cơ quan thuế; xây dựng khung pháp lý và cơ sở dữ liệu đất đai để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Đã hoàn thành và triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp 15 dịch vụ công trực tuyến tại Bộ. Nhiều địa phương đã cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định.

Tuy nhiên, cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của người dân và doanh nghiệp, còn tình trạng cán bộ công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.

Lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung giải quyết tốt những vướng mắc, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thi hành luật để tạo thêm xung lực phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội. Lập và trình Quốc hội phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia để các tỉnh, thành phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Đã thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với hơn 60 nghìn ha để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng và đảm bảo nhu cầu nhà ở cho nhân dân.

Nguồn thu từ đất đạt 77,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,25% thu ngân sách nhà nước và 10,46% thu ngân sách nội địa.

Thứ trưởng cũng cho biết, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp hoàn hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc và triển khai các đoàn công tác tháo gỡ vướng mắc trong đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

Đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, , Thứ trưởng Hoa cho biết, Bộ đã tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Trình TTgCP ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tập trung xử lý sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung. Hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đối với 395/439 cơ sở cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/QĐ-TTg; 167/435 cơ sở theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg. Toàn ngành tiến hành 559 cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường đối với hơn 2.500 tổ chức, trong đó có 3 đoàn thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở có nguồn thải lớn ra sông, ra biển để đánh giá công tác bảo vệ môi trường, đề xuất các giải pháp xử lý.

5 tồn tại, hạn chế lớn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng thẳng thắn nhìn nhận 5 tồn tại, thách thức đặt ra trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Cụ thể là:

Một là, việc sử dụng các nguồn tài nguyên chưa hiệu quả, còn tình trạng lãng phí, nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước. Còn xảy ra tình trạng đất chậm đưa vào sử dụng, để hoang hóa tại nhiều địa phương. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thấp do đất đai phân tán manh mún. Đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường sử dụng kém hiệu quả, để tranh chấp, lấn chiếm. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước, ô nhiễm môi trường. Tài nguyên nước còn được sử dụng lãng phí, thậm chí ở ngay cả những vùng khan hiếm nước.

Hai là, suy thoái tài nguyên, nhất là đất đai, nước, tài nguyên biển đang diễn ra nhanh dưới tác động của BĐKH và hoạt động sản xuất, sinh hoạt thiếu bền vững. Tình trạng sa mạc hóa ở các tỉnh Nam Trung Bộ; sụt lún kết hợp với nước biển dâng làm ngập lụt Đồng bằng sông Cửu Long là rất đáng lo ngại. Đây sẽ là những nguy cơ rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Một số lưu vực sông đã bị khai thác quá mức, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng cả về mức độ, quy mô. Rừng đầu nguồn bị suy giảm làm nguồn nước cạn kiệt, thiếu nước trong mùa khô và gia tăng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng, xâm nhập mặn sẽ tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới tài nguyên nước. An ninh nguồn nước đang là thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ba là, ô nhiễm môi trường còn nhiều phức tạp có chiều hướng gia tăng. Vẫn còn một số lượng lớn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý. Tình trạng bùng phát các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều địa phương. Diện tích các hệ sinh thái tự nhiên giảm mạnh, đa dạng sinh học tiếp tục bị suy thoái nhanh.

Bốn là, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự báo, các hiện tượng thiên tai cực đoan có xu hướng ngày càng phức tạp, khó lường. Ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi đầu tư rất lớn nhưng nguồn kinh phí còn hạn chế. Thỏa thuận toàn cầu mới về biến đổi khí hậu mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức trong việc chuyển đổi công nghệ để cắt giảm phát thải theo cam kết.

Năm là, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhất là trong lĩnh vực đất đai còn phức tạp. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo khảo sát của các tổ chức quốc tế còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Ở một địa phương việc tổ chức thực thi chính sách còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt, buông lỏng dẫn đến sai phạm ở một số nơi.

Đồng tình với những nhận định, đánh giá của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại mà ngành tài nguyên và môi trường cần sớm khắc phục.

Cụ thể, công tác xây dựng thể chế chính sách, pháp luật vẫn còn chậm, việc điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hoá chính sách còn chậm so với đòi hỏi của thực tiễn. Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh, song tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức đối với người dân, doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các thủ tục đánh giá tác động môi trường; thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đồng tình với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hiệu quả quản lý tài nguyên đã được tăng cường, tuy nhiên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý về tình trạng lãng phí về tài nguyên, sử dụng đất đai kém hiệu quả ở một số nơi còn rất bức xúc cần sớm được khắc phục. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là khai thác cát sỏi lòng sông, ven biển.

Một hạn chế nữa mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, ngành phải sớm khắc phục đó là tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng nghiêm trọng; tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, gây mất trật tự, ổn định xã hội vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả; việc triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu chưa thực sự được lồng ghép có hiệu quả trong xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, các địa phương.

Năm 2017, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách

Về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trước hết vẫn là tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị ngành cần nghiên cứu, bổ sung Luật Đất đai để khuyến khích việc tập trung đất đai nhằm thúc đấy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Gắn việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với việc tái cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực sản xuất và gắn ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng.

“Kiên quyết không cho đầu tư xây dựng các dự án không bảo đảm các yêu cầu xử lý chất thải. Các dự án đầu tư xây dựng xong chỉ được đưa vào vận hành khi kiểm tra hệ thống xử lý chất thải bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đối với dự án của Formosa, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phải kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ giám sát môi trường và công tác quản lý môi trường bảo đảm đủ điều kiện mới cho vận hành theo thiết kế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức gây phiền nhiễu người dân và doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, quá trình thanh tra, kiểm tra phải không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị cần tổng điều tra, rà soát phân loại các nguồn gây ô nhiễm ra sông, biển, không khí tại các đơn vị lớn; xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực của các đối tác để triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan