Cập nhật ngày 28/11/2018 - 10:12:24

           

DN xuất khẩu lao động phải có vốn pháp định 5 tỷ đồng

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao động sang Ả Rập Xê út giúp việc gia đình.

 

DN không có cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Cụ thể, doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế và cá nhân Việt Nam. Tổ chức kinh tế tham gia góp vốn thành lập công ty đề nghị cấp giấy phép không có cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Vốn pháp định đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 5 tỷ đồng.

DN xuất khẩu lao động là công ty có 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế và cá nhân Việt Nam

Dự thảo cũng quy định, điều kiện doanh nghiệp cung ứng lao động sang từng thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Ả Rập Xê út như sau:

Đối với doanh nghiệp cung ứng lao động sang lãnh thổ Đài Loan  

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đáp ứng các điều kiện dưới đây được xem xét giới thiệu với phía Đài Loan (Trung Quốc - sau đây gọi tắt là lãnh thổ Đài Loan) để cung ứng lao động sang lãnh thổ Đài Loan:

1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Đài Loan;

2. Có cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 13 Nghị định này;

3. Có cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách thị trường Đài Loan đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 11 Nghị định này với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động sang lãnh thổ Đài Loan; riêng cán bộ khai thác thị trường ngoài nước và cán bộ quản lý lao động đang làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Trung trình độ tối thiểu HSK5 hoặc TOCFL 4 hoặc tương đương.

Đối với doanh nghiệp dịch vụ đưa thực tập sinh sang Nhật Bản

Doanh nghiệp dịch vụ đáp ứng các điều kiện dưới đây được xem xét giới thiệu với phía Nhật Bản để cung ứng thực tập sinh sang Nhật Bản:

1. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản;

2. Có cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thực tập sinh sang Nhật Bản đáp ứng yêu cầu quy định tại tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

3. Có cán bộ thuộc bộ phận chuyên trách thị trường Nhật Bản đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định này với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động sang Nhật Bản ; riêng cán bộ khai thác thị trường ngoài nước và cán bộ quản lý lao động đang làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ tối thiểu N2 (chuẩn JLPT) hoặc tương đương;

4. Đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa thực tập sinh đi Nhật Bản theo Bản ghi nhớ hợp tác ký với Nhật Bản.

Đối với doanh nghiệp đưa lao động giúp việc gia đình sang Ả rập Xê út

1. Có cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động giúp việc gia đình đi làm việc tại Ả rập Xê út đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

2. Có phòng thực hành kỹ năng nghề giúp việc gia đình với các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết để thực hành công việc dọn dẹp vệ sinh, giặt là và làm bếp … phù hợp với văn hóa, tập quán các nước khu vực Trung Đông;

3. Có cán bộ chuyên trách thị trường Ả rập Xê út đáp ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định này với ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động sang các nước khu vực Trung Đông;

4. Có tối thiểu 01 cán bộ quản lý lao động thường trực tại Ả rập Xê út đối với mỗi công ty môi giới mà doanh nghiệp ký hợp đồng cung ứng. Cán bộ này phải thông thạo tiếng Ả rập Xê út hoặc có chứng chỉ tiếng Anh trình độ tối thiểu B1 (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu - CEFR) hoặc tương đương với ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý lao động ở nước ngoài;

5. Có tối thiểu 01 cán bộ dạy tiếng Ả rập Xê út;

6. Có tối thiểu 01 cán bộ đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình.

Ngoài ra, theo dự thảo, tổ chức bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ bao gồm: 1- Các phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính của Công ty thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 2- Các chi nhánh (nếu có) thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, được giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều kiện cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước

Theo dự thảo, doanh nghiệp phải bố trí các cán bộ chuyên trách làm các nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, quản lý học viên, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, tài chính, hành chính và hỗ trợ lao động về nước.

Cán bộ chuyên trách phải đáp ứng các điều kiện sau: Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp; không giữ vị trí là người quản lý doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép (do vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) trong thời hạn 5 năm tính đến ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án; có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên; có kinh nghiệm về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài các quy định trên, cán bộ chuyên trách khai thác thị trường ngoài nước, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và quản lý lao động làm việc ở nước ngoài phải có trên 1 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Cán bộ chuyên trách của các phòng nghiệp vụ tại trụ sở chính phải đảm bảo có cán bộ tốt nghiệp các chuyên ngành luật, ngành kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và tài chính/kế toán.

Người đứng đầu các chi nhánh được giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (nếu có) ngoài các tiêu chuẩn như đối với cán bộ chuyên trách phải có trên 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ngoài ra, doanh nghiệp dịch vụ phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động như sau: Số lượng phòng học và phòng ở cho học viên phải phù hợp với số lao động mà doanh nghiệp đưa đi nhưng đảm bảo tối thiểu cho 100 học viên tại một thời điểm. Diện tích phòng học đáp ứng tối thiểu 1,4 m2/học viên và diện tích phòng ở đáp ứng tối thiểu 3,5 m2/học viên, có đầy đủ trang thiết bị cơ bản phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú. Phòng học, phòng ở và trang thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê/mượn theo hợp đồng thuê/mượn cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật./.

Lê Vân
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan