Cập nhật ngày 10/05/2019 - 11:32:46

           

Tạm dừng tiếp nhận lao động từ 40 quận, huyện của Việt Nam sang Hàn Quốc

- Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN, ngày 04/05/2019 thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) năm 2019.

Hàn Quốc dừng tuyển chọn lao động với 40 quận/huyện của Việt Nam.

Theo đó, có 40 quận/huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên.

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã lên danh sách 100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. Từ danh sách này, phía Hàn Quốc đã thống nhất sẽ dừng tuyển chọn lao động với 40 quận/huyện.

Danh sách 40 quận/huyện bị tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2019, đó là:

- Tỉnh Nghệ An: Huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Nam Đàn, TP. Vinh, Hưng Nguyên,Thanh Chương,Yên Thành,Diễn Châu và huyện Đô Lương.

- Tỉnh Thanh Hóa: Huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa.

- Tỉnh Hà Tĩnh: Huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Đức Thọ, Kỳ Anh.

- Tỉnh Hải Dương: Huyện Cẩm Giàng, TP. Chí Linh, Gia Lộc, TP. Hải Dương, Tứ Kỳ.

- Tỉnh Nam Định: Huyện Xuân Trường, TP. Nam Định, Nam Trực, Giao Thủy, Hải Hậu.

- Tỉnh Thái Bình: Huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương, Đông Hưng.

- Tỉnh Quảng Bình: Huyện Bố Trạch và thị xã Ba Cồn.

- Bắc Ninh: Huyện Lương Tài, Gia Bình.

- Tỉnh Bắc Giang: Huyện Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang.

- Tỉnh Hưng Yên: Huyện Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu.

Căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, việc tạm dừng sẽ được dỡ bỏ đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Việt Nam bắt đầu đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS từ năm 2004 theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc. Kể từ khi thực hiện chương trình này tới nay, có khoảng 90.000 lao động Việt Nam đã đi làm việc tại Hàn Quốc. Lao động đi làm việc theo chương trình này có việc làm và thu nhập ổn định (trung bình từ 800-1.500 USD/người/tháng). Nhìn chung, người lao động Việt Nam được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao về sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo.

Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao đã ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Do đó, theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thì đây là biện pháp bắt buộc trước yêu cầu chính đáng của phía Hàn Quốc./.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan