Cập nhật ngày 18/12/2017 - 09:29:57

           

Thừa Thiên Huế thông qua cơ chế huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

- HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế mới thông qua chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để các địa phương áp dụng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay, toàn Tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,11%. Trong khi đó, theo kế hoạch đến năm 2020, toàn Tỉnh phải có 59% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 61 xã/104 xã.

Theo đó, để giúp các xã chủ động bố trí nguồn vốn đối ứng để chủ động xây dựng nông thôn mới, HĐND Tỉnh thông qua cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2016-2020, Thừa Thiên Huế sẽ không dàn trải nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Về phương án và mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ sẽ có thay đổi so với Quyết định 32/2012/QĐ-UBND và không hỗ trợ dàn trải như trước mà tập trung hỗ trợ cho các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm...; đồng thời, đưa khỏi danh sách những công trình không được hỗ trợ giai đoạn hiện nay, như: các trạm y tế xã, trụ sở HĐND và UBND xã…

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế về vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, ngân sách Tỉnh đảm bảo bố trí tối thiểu 2/3 tổng vốn đối ứng của Tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tương đương 727,41 tỷ đồng (bình quân 145,48 tỷ đồng/năm). Ngân sách huyện, thị xã, xã bố trí tối thiếu 1/3 tổng vốn đối ứng của Tỉnh, tương đương hơn 363 tỷ đồng, bình quân hơn 9 tỷ đồng/địa phương/năm.

Ngoài ra, Tỉnh sẽ bố trí để lồng ghép các nguồn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và các chương trình mục tiêu, dự án, nguồn vốn huy động hợp pháp khác cho các xã xây dựng nông thôn mới.

Về danh mục công trình đề nghị được hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, gồm: các công trình giao thông nông thôn là đường xã, trục thôn, liên thôn, đường trục chính nội đồng; kênh mương cấp 2 trở xuống, đê nội đồng do xã quản lý; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; nhà văn hóa xã (hỗ trợ tối đa 2,5 tỷ đồng/công trình).

Các công trình hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; công trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề; công trình thoát nước thải khu dân cư; công trình thu gom xử lý rác thải, mức hỗ trợ theo Quyết định 32/2012/QĐ-UBND.../.

Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan