Cập nhật ngày 18/04/2018 - 11:08:19

           

Giao Thủy – Nam Định: Huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

- Mới đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017. Đây là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Với Nam Định, Giao Thủy là huyện thứ 5 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, cùng với các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường đã được công nhận trong thời gian trước.

Giao Thủy trở thành huyện nông thôn mới thứ 50 của cả nước

Vào ngày 21/4 tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ có buổi làm việc với tỉnh Nam Định và trực tiếp trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thuỷ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2014, Giao Thủy mới bắt đầu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Giao Hà và Bạch Long. Cho tới nay, huyện Giao Thủy có tất cả 20/20 xã đều đạt chuẩn xã nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới về tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/04/2016.

Trong 8 năm qua, tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới của Giao Thuỷ là hơn 2.159 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn đóng góp của cộng đồng dân cư (chiếm gần 19%), vốn vay tín dụng chiếm hơn 33%, còn lại là vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài nguồn vốn trên, các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân hộ gia đình trên địa bàn huyện còn vay gần 5.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ.

Hiện nay, tính đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của Huyện đạt gần 40 triệu đồng/người/năm, trong khi mức thu nhập trung bình của người dân nông thôn của cả nước là khoảng 29 triệu đồng/người/năm.

Như vậy, sau 3 năm kể từ khi 2 huyện đầu tiên của cả nước được công nhận huyện nông thôn mới là thị xã Long Khánh và Xuân Lộc (của Đồng Nai) thì tới nay cả nước đã có 50/713 huyện đạt chuẩn này, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cảnh quan của khu vực nông thôn, thể hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát triển sâu, rộng trong đời sống chính trị - xã hội./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan