Cập nhật ngày 07/05/2018 - 22:13:45

           

45.000 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

- Cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình chủ yếu là nguồn xã hội hóa.

Nhằm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP).

Theo đó, trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ trong Chương trình có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa.

Chương trình sẽ triển khai thực hiện từ 8-10 mô hình Làng văn hóa du lịch

Chương trình cũng đặc biệt ưu tiên các đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ tại địa phương. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ trong chương trình OCOP gồm: thực phẩm đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm – nội thất – trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn... Sản phẩm OCOP được đánh giá theo năm hạng, trong đó hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Chương trình sẽ xây dựng hệ thống quản lý, điều hành đồng bộ từ trung ương đến địa phương; ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm; ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả trên phạm vi cả nước. 

Nhằm ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh… Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Từ nay tới năm 2020, Chương trình sẽ thực hiện tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện từ 8-10 mô hình Làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; phấn đấu phát triển mới khoảng 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP.

Quyết định cũng đưa ra tính toán về nguồn vốn và cơ cấu vốn huy động để thực hiện Chương trình với tổng kinh phí dự kiến khoảng 45.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn xã hội hóa. Nguồn vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần từ Ngân sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn khuyến công, khuyến nông, các nguồn vốn lồng ghép khác của trung ương và địa phương. 

Để đạt kết quả cao nhất, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các giải pháp thực hiện phải thường xuyên và liên tục, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương. Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia được áp dụng thực hiện các chính sách hiện hành của Nhà nước về phát triển ngành nghề, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tùy điều kiện thực tế, các địa phương ban hành cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ lãi suất tín dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực./.

Hồng Ánh
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan