Cập nhật ngày 13/05/2019 - 14:03:56

           

10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia

- Chiều 08/05/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã thực sự trở thành phong trào được xã hội, các cấp, ngành, địa phương, người dân quan tâm và hưởng ứng. 

Năm 2018 cả nước có 43,02% số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2018, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra cả về số lượng và chất lượng. Ban Chỉ đạo đã chọn ra 5 sự kiện nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và 5 sự kiện nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đó là các sự kiện: 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bứt phát để hoàn thành vượt mức mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao. Đến hết năm 2018 cả nước có 43,02% số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn trong năm 2019, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội.

2. Hoàn thiện tiêu chí, đề án và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mấu ở cấp xã và thí điểm ở cấp huyện. Ngày 05/06/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 áp dụng cho cả nước và đến hết 2018 đã có 31 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 4 tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình nông thôn mới đã có bước chuyển mình vững chắc, đi vào chiều sâu, chất lượng và bền vững.

3. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt và triển khai trên cả nước.

4. Đến hết năm 2018 đã có 1.194 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản ở vùng có điều kiện khó khăn.

5. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018 tăng hơn 50% so với năm 2017; trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ trực tiếp đạt 43,8 nghìn tỷ đồng (bằng 1/2 cả giai đoạn 2011-2015) nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp và được sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội, cơ bản xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng yêu cầu tiến độ của Quốc hội.

6. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm 1,35% so với năm 2017 xuống còn 5,38%, đây là năm thứ ba liên tiếp mục tiêu giảm nghèo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo do Quốc hội giao.

7. Biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, đã có 8 huyện, 38 xã và 30 hộ điển hình đại diện cho 981.545 hộ gia đình thoát nghèo được vinh danh.

8. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” tiếp tục được thực hiện với sự tham gia, ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 863 tỷ đồng.

9. Đã có 501 hộ gia đình, bao gồm 365 hộ nghèo và 136 hộ gia đình người có công tại 20 huyện nghèo thuộc 11 tỉnh được hỗ trợ 20 tỷ đồng để làm nhà từ kinh phí bán áo thi đấu và trái bóng có chữ ký của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ; Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 2 được thực hiện thành công. 

10. Lần đầu tiên Báo cáo Nghèo đa chiều ở Việt Nam được xây dựng và công bố. Báo cáo đã đưa ra bức tranh tổng quan về xu hướng giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan