Cập nhật ngày 22/05/2019 - 16:58:59

           

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 600/QĐ-TTg công nhận thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

TP. Phú Lý, tỉnh Hà Nam có 10/10 xã trên địa bàn thành phố đều được UBND tỉnh Hà Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn đổi mới của TP. Phủ Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

TP. Phú Lý, tỉnh Hà Nam

Cho đến nay, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới toàn Thành phố đạt trên 630,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 15,4 triệu đồng/người/năm (năm 2011) lên 44,75 triệu đồng/người/năm (năm 2017). Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội toàn thành phố giảm còn 1,24%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng và thiết chế văn hóa cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển văn hóa xã hội ở nông thôn.

Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và xóa đói, giảm nghèo bền vững. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được quan tâm cải tạo và chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Trước đó, ngày 30/3/2019, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã về thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế sát thực tế vùng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực và hợp tác xã; cảnh quan môi trường, hệ thống giao thông, công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải; một số cơ sở vật chất hạ tầng thiết yếu của các xã ( trụ sở làm việc của UBND xã, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế…) trên địa bàn Thành phố./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan