Cập nhật ngày 24/05/2019 - 08:35:17

           

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm

- Ban Chỉ đạo mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có chức năng giúp UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

Điểm sáng nông thôn mới ở Đan Phượng

Ngày 16/05/2019, UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố gồm 21 thành viên, do đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố làm Trưởng ban; đồng chí Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố có chức năng giúp UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nội. Tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo giai đoạn và hàng năm theo quy định; Quyết định các chủ trương, cơ chế, chính sách trong việc triển khai các dự án, hạng mục thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố; trình UBND Thành phố ban hành Quyết định cấp Giấy công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố theo đúng quy định; lựa chọn, đề xuất các sản phẩm OCOP cấp thành phố tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương. Đồng thời, giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố;  Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội là cơ quan giúp việc chuyên trách. Thủ trưởng các sở, ngành và các đơn vị liên quan quyết định đơn vị, cá nhân giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP Thành phố theo lĩnh vực được phân công theo dõi./.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội, tính đến hết quý I/2019, Thành phố đã có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức. Cùng với đó, trên địa bàn Thành phố có có 323/386 xã (chiếm 83,68%) được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra).
Trang Trần
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan