Cập nhật ngày 28/05/2019 - 15:42:01

           

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 630/QĐ-TTg công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Huyện Ý Yên chính thức đạt chuẩn nông thôn mới

Với phương châm điện đi trước một bước, từ năm 2010 đến năm 2018, được sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, ngành điện đầu tư 320 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện. Đã xây dựng 74 trạm biến áp, nâng cấp sửa chữa 62 trạm biến áp khác, tỉ lệ các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên đạt 100%. Các xã đều có một điểm phục vụ bưu chính đáp ứng các nhu cầu dịch vụ bưu chính, chi trả lương hưu, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện… Điểm đó còn là nơi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet… đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc. Hạ tầng viễn thông của các nhà cung cấp dịch vụ Internet đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, đảm bảo hoạt động ổn định. Toàn huyện có 97 trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) của 5 doanh nghiệp viễn thông. Tất cả các xã có hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ truy cấp Internet cho các tổ chức cá nhân trên các địa bàn thôn xóm. Bình quân trên 25% số hộ gia đình/xã đã sử dụng thuê bao Internet riêng để truy cập thông tin. 100 % số xã trong huyện có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành, có hệ thống hội họp trực tuyến kết nối với Huyện ủy, UBND huyện. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc hoạt động thông suốt từ huyện đến cơ sở. 100% cán bộ, công chức của xã đã được cấp hòm thư điện tử công vụ, tạo thuận lợi cho việc quản lý điều hành và giải quyết công việc. Trên 80% cán bộ, công chức đã sử dụng thành thạo hộp thư điện tử công vụ trong giải quyết công việc nắm bắt tình hình diễn ra tại các xã, thông tin xử lý ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn. Đảng, chính quyền ngày càng gắn bó ruột thịt với dân, góp phần biến các chủ trương của huyện ủy, các quyết sách của UBND sớm trở thành hiện thực.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Ý Yên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ và người dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng NTM. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Đến nay, huyện Ý Yên đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM; đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh - trật tự - xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM); huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Nam Định là tỉnh có nhiều đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước với 8/9 đơn vị cấp huyện gồm 8 huyện, thành phố: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Vụ Bản, Ý Yên và thành phố Nam Định. Tỉnh Nam Định phấn đấu năm 2019 sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan