Cập nhật ngày 03/06/2019 - 08:51:37

           

Chuẩn bị tổng kết phong trào "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng NTM"

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3427/BKHĐT-TĐKT&TT, ngày 24/05/2019 về việc tổng kết, khen thưởng phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020”.

Mục đích là đánh giá toàn diện, tổng kết tình hình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 1329/QĐ-BKHĐT, ngày 15/10/2012 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” và Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT, ngày 04/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao bằng khen cho một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau 2020. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu việc khen thưởng phải hạn chế quy mô, tránh tràn lan, nâng cao ý nghĩa là tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, tránh bệnh thành tích. Đồng thời, chỉ khen thưởng cho địa phương theo đúng tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng như quy định tại Quyết định số 1329/QĐ-BKHĐT, ngày 15/10/2012 và Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT, ngày 04/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về nội dung tổng kết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền về việc triển khai phong trào thi đua. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã được giao trong Quyết định số 1329/QĐ-BKHĐT, ngày 15/10/2012 và Quyết định số 1436/QĐ-BKHĐT, ngày 04/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, cần tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp thiết thực, hữu hiệu đã triển khai để làm nổi bật lên những cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm và cách khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách ở Trung ương và địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong cả nước và ở từng địa phương. Xem xét biểu dương và khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn đối với tập thể, cá nhân, hình thức, số lượng khen thưởng và thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng. Các đơn vị thuộc bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và lập báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/6/2019 để tổng hợp./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan