Cập nhật ngày 25/08/2019 - 11:04:33

           

Công nhận TP. Hưng Yên và huyện Văn Giang đạt chuẩn nông thôn mới

- Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng thời, công nhận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Từ năm 2011 đến tháng 06/2019, TP. Hưng Yên huy động được trên 2 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn Thành phố, có trên 1.400 hộ hiến đất làm đường giao thông, với diện tích trên 46 nghìn m2 và đóng góp nhiều ngày công lao động, vật tư khác. Đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã được xây dựng nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt gần 80%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 45 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh ở 10 xã đạt trên 70%.

Đặc biệt, thành phố Hưng Yên là địa phương không nợ đọng xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, đến cuối năm 2018, thành phố đã có 10/10 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với huyện Văn Giang, qua 10 năm xây dựng nông thôn mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND Huyện, đặc biệt vai trò chủ thể của người dân, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, toàn Huyện đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Đến nay, huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 59,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,8 lần so với năm 2011. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 98,07%, tăng 9,07% so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư  xây dựng đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,37% năm 2011 xuống còn 1,77% năm 2018. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt 98%, tăng 17% so với năm 2011. Toàn Huyện số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8% và số hộ sử dụng nước sạch đạt 71,2%. Hệ thống đê điều, công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư nâng cấp góp phần nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn được quan tâm và ngày càng đi vào nề nếp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về giao thông, thủy lợi và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan