Cập nhật ngày 27/12/2019 - 16:26:14

           

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1892/QĐ-TTg công nhận huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (2011-2019), Lạng Giang cũng đã xác định rõ hướng đi của huyện sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Quan tâm nâng cấp, mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông; đầu tư trường lớp học; hỗ trợ các vùng tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị đất canh tác; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng trở thành miền quê đáng sống.

Một số sản phẩm của Công ty chế biến thực phẩm GOC tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

Đến nay, huyện Lạng Giang đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới  theo Bộ tiêu chí Quốc gia. Đồng thời, huyện Lạng Giang đã trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới. 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn Huyện đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa... Thông qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Toàn huyện cứng hóa gần 1.160km đường giao thông, nâng tỷ lệ cứng hóa  giao thông nông thôn đạt 89,8%; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 100 xã, thôn có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%; giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống được bảo tồn.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, có liên kết sản xuất theo chuỗi, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Trên địa bàn Huyện xây dựng 18 cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng với diện tích hơn 600 ha. Đã hình thành được các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất rau chế biến, nấm, hoa, thủy sản... giúp ổn định đầu ra sản phẩm, từng bước mở rộng quy mô sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 120,5 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,45%. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện luôn được giữ vững. 

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Lạng Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan