Cập nhật ngày 04/05/2020 - 16:23:08

           

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Bình Lục là huyện thuần nông một trong huyện nghèo của tỉnh Hà Nam. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhưng bằng nỗ lực của các cấp các ngành cùng với sự đồng thuận của người dân đến nay Huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trường THPT B Bình Lục 

Sau 9 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc Qia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Bình Lục đã hoàn thành 100% số xã (18/18 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, 09 tiêu chí huyện nông thôn mới với sự đồng thuận cao của nhân dân. Huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng nông thôn mới, toàn Huyện đã huy động trên 1.645 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 386 tỷ đồng (chiếm 25,46%). Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Nhiều mô hình phát triển sản xuất mới, hiệu quả cao, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung... Từ đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện từ 11,5 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 46,21 triệu đồng/người/năm (năm 2019). Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 0,92%. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng, bước đầu có những chuyển biến tích cực. Phong trào trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, nơi công cộng được nhân rộng... Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông thôn ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Bình Lục tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.

Anh Quyền
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan