Cập nhật ngày 14/11/2017 - 22:09:40

           

Hà Nội phân bổ thêm 250 tỷ đồng cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

- Mới đây, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân năm 2017.

Cụ thể, quyết định ghi rõ, số tiền phân bổ nguồn vốn cho vay ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hà Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân năm 2017 là 250 tỷ đồng. 

Hà Nội vừa ban hành quyết định phân bổ 250 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội có trách nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố kiểm tra, rà soát cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố. Chủ trì, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa các huyện, thị xã (nếu có), không để tồn đọng, lãng phí vốn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn vay, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố. Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đúng phương án phân bổ cho 18 huyện, thị xã.

UBND và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay đúng quy định hiện hành./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan