Cập nhật ngày 29/08/2018 - 13:52:46

           

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

- Lũy kế đến hết tháng 7/2018, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 1.278 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 17,43 tỷ USD, trong đó có 887 dự án đi vào hoạt động, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn, chiếm trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh chúc mừng

Ngày 24/8 vừa qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng, phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Nhân Chiến- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Hoàng Mai - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đánh giá khái những thành tựu mà Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng và  phát triển các KCN, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo nhiệt tình, hiệu quả của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các Bộ, ngành Trung ương trong suốt 20 năm qua.

Theo đó, năm 2000 tỉnh Bắc Ninh có KCN Tiên Sơn là KCN đầu tiên cuả tỉnh, đến nay Bắc Ninh đã có 16 KCN, trong đó 10 KCN đã đi vào hoạt động, (đặc biệt có KCN Yên Phong thu hút đầu tư lớn nhất cả nước).

 Có 11 KCN được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định thành lập (gồm 14 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN). 10 KCN đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 63,61%, trên diện tích đất thu hồi đạt 87,96%. Vốn đầu tư hạ tầng đăng ký đạt 2.811.08 triệu USD (dự án FDI với vốn đăng ký 2.738,4 triệu USD, dự án trong nước với vốn đăng ký 72,65 triệu USD).

Lũy kế đến hết tháng 7/2018, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 1.278 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 17,43 tỷ USD (trong đó có 848 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,4 tỷ USD; 430 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,03 tỷ USD), thu hút được 282.000 lao động trực tiếp. Tính riêng giai đoạn 5 năm (2014-2018) các KCN Bắc Ninh thu hút số dự án lần lượt bằng 153%, 193% và số vốn đầu tư đăng ký lần lượt bằng 237%, 431% so với giai đoạn 5 năm (2009-2013) và giai đoạn 10 năm (1998-2008).

 Đến nay, các KCN đã trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực sản xuất, chuyển giao công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu (chiếm trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 90% giá trị xuất khẩu, 51,7% thu ngân sách nội địa toàn tỉnh).      

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực mà CBCC-VC và người lao động Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển các KCN.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh- Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, trong những năm qua, Bắc Ninh đã có thay đổi mạnh mẽ, từ một tỉnh nghèo, lạc hậu, tỉnh vươn lên trở thành một địa phương giàu có và là một hình mẫu về phát triển kinh tế - xã hội, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu của cả nước: Tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân giai đoạn 1997-2017 đạt trên 15%, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; từ một tỉnh nông nghiệp là chủ yếu, đến nay giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 2,9%, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp với giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1 triệu tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 29,9 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 12,2%, giá trị xuất khẩu chiếm 14,9% tổng giá trị của cả nước.

Chủ tịch Quỳnh khẳng định, góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật của tỉnh có vai trò đặc biệt của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ban đã tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách phát triển các KCN cả về số lượng và chất lượng, tăng năng lực sản xuất, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, đưa Bắc Ninh trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp của cả nước.

 “Chúng ta có thể khẳng định, trong suốt 20 năm qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức; từng bước xây dựng và trưởng thành, củng cố, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đây chính là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh” – Ông Quỳnh nhấn mạnh.

Để Bắc Ninh trở thành biểu tượng của sự chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung, Chủ tịch Quỳnh yêu cầu Ban Quản lý phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung xây dựng tầm nhìn và định hướng, tự đổi mới mình, nắm bắt xu thế, tham mưu cho UBND tỉnh hoạch định chính sách phát triển các KCN đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển của tỉnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu, quyết tâm vượt qua thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển khu công nghiệp trở thành hình mẫu của cả nước, cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của tỉnh. Bảo đảm các mặt công tác phải phù hợp với thực tiễn và đúng quy định của pháp luật.

Hai là, quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường kết nối, quảng bá về môi trường đầu tư, nhận thức sâu sắc và xác định trách nhiệm trong cải thiện môi trường đầu tư. Có cơ chế định kỳ đối thoại, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời xử lý, không chờ doanh nghiệp có vướng mắc mới giải quyết.

Ba là, thu hút đầu tư có chọn lọc, đảm bảo công nghệ hiện đại, theo kịp cuộc cách mạng 4.0, đảm bảo nguyên tắc 2 nhiều (nhiều ngân sách, nhiều giá trị gia tăng), 2 ít (ít đất, ít lao động), 1 thân (thân thiện với môi trường).

Bốn là, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả các KCN, tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp mới, phù hợp với tình hình hiện nay, tạo thuận lợi và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp trong các KCN (Ban ký kết quy chế phối hợp riêng với ngành điện và cấp nước).

Năm là, tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng các KCN: Gia Bình, Vsip II, Yên Phong IIC và Khu công nghệ cao. Đồng thời, phối hợp Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch, kiến trúc để quy hoạch các KCN này hiện đại, cảnh quan đẹp (học tập Vsip); lưu ý quy hoạch bãi đỗ xe buýt.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, xây dựng tại các KCN, nhất là vi phạm quy định xây dựng, không đảm bảo quy định về PCCC.

Bảy là, đánh giá lại hiệu quả 6 đề án dịch vụ KCN; nghiên cứu, đề xuất tập trung phát triển các đề án có tính thực tiễn, hiệu quả cao.

Tám là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hiệu quả; lãnh đạo Ban cần đổi mới tư duy, có tầm nhìn bắt kịp xu thế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn sâu, có năng lực sáng tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Ban Quản lý đã đạt được trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển các KCN của tỉnh.

Ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế 

Vụ trưởng Đông khẳng định, các KCN tỉnh Bắc Ninh đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH, HĐH, nâng cao sức cạnh tranh và sự lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội cuả tỉnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ trong các KCN và nhân dân trên địa bàn (thúc đẩy sự phát triển của các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là địa bàn lân cận các KCN).

Để phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh ngày một qui mô hơn, xứng tầm hơn,  ông Đông đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh cần tận dụng triệt để những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc Ninh, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các giải pháp đã được đề ra trong Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 theo văn bản số 1511/TTg- KTN ngày 20/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các KCN trong thời gian tới.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào của các KCN; tăng cường công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư hoạt động trong các KCN.

Thứ ba, nghiên cứu triển khai các mô hình KCN mới theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP như KCN hỗ trợ, KCN sinh thái; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện sống cuả người lao động.

Thứ tư, định hướng ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và giái trị gia tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện, điện tử, điện thoại di động để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Bùi Hoàng Mai- Trưởng ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

Đại diện nhà đầu tư hạ tầng các KCN, ông Trần Ngọc Anh- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera – CTCP bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh và các Sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã giúp đỡ Tổng công ty trong đầu tư, xây dựng, phát triển và thu hút đầu tư vào các KCN do Viglacera làm chủ đầu tư. Ông Ngọc Anh cho biết, trong quá trình đầu tư, Viglacera nhận thấy Bắc Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có nhiều thuận lợi như: Giao thông thuận lợi, chính sách thu hút đầu tư tốt, môi trường đầu tư thuận lợi, sự đồng hành và chuyên nghiệp của Ban Quản lý các KCN (đã hỗ trợ hiệu quả cho Viglacera về thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, bồi thường GPMB, triển khai đầu tư dự án, cung ứng và đào tạo lao động, an ninh trật tự...).

Phó tổng giám đốc Ngọc Anh tự hào chia sẻ, Viglacera là đơn vị triển khai dự án KCN tập trung đầu tiên tại Bắc Ninh (KCN Tiên Sơn) năm 1998, cũng là năm Viglacera thành lập đơn vị đầu tư hạ tầng để triển khai nhiệm vụ phát triển KCN cùng với Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, Viglacera đã triển khai thành công 9 KCN trên cả nước, thu hút gần 250 nhà đầu tư lớn với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ USD. Trong đó tại Bắc Ninh đã đầu tư hạ tầng 03 KCN (Tiên Sơn, Yên Phong, Thuận Thành) với tổng diện tích khoảng 1000 ha. Đây được xem là KCN kiểu mẫu và thu hút đầu tư đạt hơn 10 tỷ USD, đặc biệt có các doanh nghiệp thương hiệu lớn như Công ty TNHH Samsung Electronics, Samsung Dipslay đã đầu tư vào KCN Yên Phong với vốn đầu tư lớn, đóng góp khoảng 20% giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước (28 tỷ USD).

Ông Trần Ngọc Anh- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viglacera

Ông Ngọc Anh khẳng định, với những kết quả mà  Bắc Ninh đã đạt được trong 20 năm phát triển các KCN tập trung, Viglacera đã phát triển các KCN không thua kém các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó Viglacera sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Bắc Ninh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các sở, ban, ngành trong tỉnh để Viglacera có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển lớn mạnh của tỉnh.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã đạt được trong suốt 20 năm qua, tại Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cùng nhiều Bằng khen của Bộ kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Bắc Ninh cho tập thể và cá nhân các CBCC-VC, NLĐ Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh. Những phần thưởng cao quí này sẽ là niềm cổ vũ và động viên khích lệ to lớn để mỗi CBCC-VC và NLĐ Ban Quản lý các KCN có thêm nhiều động lực cống hiến hơn nữa vì sự phát triển lớn mạnh của Ban Quản lý các KCN cũng như sự phát triển bền vững của hệ thống các KCN tỉnh Bắc Ninh./.

Trong quá trình hoạt động, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã hai lần được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, liên tục các năm được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt, tập thể Ban đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Đồng thời, nhiều đơn vị trực thuộc và nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan