Cập nhật ngày 07/11/2018 - 11:36:00

           

Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định: Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển

- Đến tháng 9/2018, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 09 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích gần 2.000 ha; trong đó có 04 KCN đã đi vào hoạt động.

Đến nay, các KCN thu hút được 175 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký là 7.412 tỷ đồng và 775,2 triệu USD; vốn thực hiện là 4.219 tỷ đồng, bằng 57% vốn đăng ký và 457,6 triệu USD, bằng 59% vốn đăng ký.

Đột phá trong thu hút đầu tư

Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định (viết tắt là Ban) được thành lập ngày 13/11/2003, trải qua 15 năm phấn đấu nỗ lực không ngừng vì sự phát triển lớn mạnh của hệ thống các KCN trên địa bàn nói riêng và ngành công nghiệp tỉnh nhà nói chung. Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển mình quan trọng với hạ tầng đồng bộ và hiện đại, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, Ban xác định đây là một trong các nhiệm vụ then chốt cần phải quan tâm ưu tiên hàng đầu. Ban đã tổ chức  nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Kết quả thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư đến tham quan, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các KCN trong tỉnh. Tính đến tháng 9/2018, có 175 dự án đầu tư của 150 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các KCN trên địa bàn (trong đó có 40 dự án của 37 nhà đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đăng ký là 7.412 tỷ đồng và 775,2 triệu USD, vốn thực hiện là 4.219 tỷ đồng, (bằng 57% tổng vốn đăng ký) và 457,6 triệu USD (bằng 59% vốn đăng ký).

Hạ tầng các KCN được đầu tư đồng bộ và hiện đại

KCN Hòa Xá- KCN đầu tiên của tỉnh được thành lập với quy mô ban đầu là 150ha, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 09 KCN, với tổng diện tích gần 2.000ha; trong đó có 04 KCN đi vào hoạt động (KCN Hòa Xá, KCN Mỹ Trung, KCN Bảo Minh, KCN Rạng Đông) với tổng vốn đầu tư hạ tầng đã đăng ký (của 4 KCN) là 6.290 tỷ đồng.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong các KCN ngày càng được quan tâm đầu tư đồng bộ và hiện đại. Hiện Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Hòa Xá, KCN Bảo Minh đáp ứng đủ nhu cầu xả thải từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN; các khu nhà ở tại KCN Bảo Minh, KCN Hòa Xá đã xây dựng xong, có thể đáp ứng cho 3.000 chỗ ở cho NLĐ.

Hiện tại, KCN Hòa Xá, KCN Bảo Minh đã cho thuê 100% diện tích đất trong KCN, KCN Mỹ Trung cho thuê lại gần 30% diện tích, KCN Rạng Đông đang xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp.

Các doanh nghiệp SXKD phát triển

Đến hết tháng 9/2018, có 135/175 dự án trong KCN đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) với tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định và phát triển, góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tính đến hết tháng 9/2018, các doanh nghiệp KCN đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Giá trị SXCN đạt 82.793 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 28,65%/năm, chiếm gần 30% giá trị SXCN của tỉnh; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 3.443,9 triệu USD, tăng trưởng bình quân 14,7% năm, chiếm gần 50% giá trị toàn tỉnh; nộp ngân sách nhà nước bình quân gần 175 tỷ đồng/năm; tạo công ăn việc làm cho 41 ngàn NLĐ (tăng gần gấp đôi so với năm 2013; trong đó KCN Hòa Xá 22 ngàn người, KCN Bảo Minh 14 ngàn người, KCN Mỹ Trung 5 ngàn người, KCN Rạng Đông 155 người) với thu nhập bình quân đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tính trung bình tổng quỹ lương hàng năm trên 2 ngàn tỷ đồng, góp phần tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh.

Trưởng ban  Trần Minh Hoan Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVI năm 2018

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN còn được UBND tỉnh giao cho Ban làm đầu mối thu hút đầu tư có một số dự án lớn ngoài KCN, gồm: Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I (vốn đăng ký là 2.072,2 triệu USD) và Nhà máy chuyên sản xuất các loại sản phẩm từ da của Công ty TNHH Yamani Dynasty (Đài Loan) với vốn đầu tư đăng ký trên 50 triệu USD. Các Nhà máy này cũng đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Được biết, những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Nam Định được Ban Quản lý thực hiện rất nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt Ban đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào các KCN, chính sách quản lý nhà nước về phân  cấp quản lý lao động, đầu tư trong các KCN.

Công tác quản lý môi trường trong các KCN được chỉ đạo chặt chẽ từ khi thẩm định dự án đến triển khai sản xuất và đang đi vào nền nếp. Hiện nay, hầu hết các KCN đang hoạt động đều xây dựng trạm xử lý nước thải: 02 trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Hòa Xá công suất 4.500m3/ngày/đêm, trạm xử lý nước thải KCN Bảo Minh công suất 7.500m3/ngày/đêm, trạm xử lý nước thải KCN Hòa Xá đang kêu gọi xã hội hóa theo hình thức PPP.

 Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong các KCN luôn được chú trọng, đến nay trong các KCN chưa để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Ban đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Các chính sách đối với người lao động, người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến, cập nhật thường xuyên đến từng doanh nghiệp, người lao động. Các phòng chức năng trong Ban đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động, tình hình quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp. Nhìn chung, các doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật lao động, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện rõ rệt.

Công tác cải cách hành chính đã có nhiều đổi mới, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Hiện Ban đã triển khai có hiệu quả "Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử Nam Định" tại Ban, kết quả 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, trước hạn.

 Công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật được Ban đặc biệt quan tâm và đạt đường nhiều kết quả rõ nét: Đến nay Ban đã chủ trì thực hiện ba đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và đạt được kết quả xuất sắc (đề tài về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; cải thiện đời sống người lao động; quản lý môi trường nước thải trong KCN). Hằng năm Ban có từ 2 sáng kiến trở lên được Hội đồng khoa học của Ban công nhận và áp dụng vào công tác.

Đổi mới và phát triển toàn diện

Những ngày đầu thành lập Ban Quản lý, bộ máy của Ban mới chỉ có 15 CC-NLĐ, đến nay tổng số CCVC và NLĐ của Ban đã lên tới 72 người; gồm 5 phòng chức năng và 02 đơn vị sự nghiệp công lập; Đảng bộ có 38 đảng viên và 7 Chi bộ. Cán bộ CCVC, NLĐ trong Ban thường xuyên được rèn luyện trong thực tiễn, có phẩm chất đạo đức tốt và trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, luôn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được phân công. Các thế hệ lãnh đạo Ban của Ban luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan, đơn vị và là tấm gương sáng cho CBCC-VC và NLĐ noi theo.

Đường vào KCN Hòa Xá 

Nhiều năm liền, Đảng bộ Ban Quản lý được Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao và đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ quan đạt vững mạnh xuất sắc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh được công nhận vững mạnh. Các đoàn thể đã hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự nghiệp xây dựng, phát triển các KCN của tỉnh.

Tổ chức công đoàn cơ sở trong các KCN hiện có 77 công đoàn cơ sở với 34.000 đoàn viên. Công đoàn cơ sở xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của NLĐ và chủ doanh nghiệp; thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ và ổn định trong các doanh nghiệp KCN.

Với ý chí quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, phấn đấu không mệt mỏi của CBCC-VC, NLĐ Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong KCN. Trong 15 năm qua, Tập thể và cá nhân Ban Quản lý các KCN tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Nam Định  tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí, đó là những tấm Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc.... Đồng thời nhiều doanh nghiệp trong các KCN cũng đã vinh dự được đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Nam Định trao tặng.  Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, tập thể Ban vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là niềm cổ vũ, động viên và khích lệ to lớn đối với Ban Quản lý các KCN và cộng đồng doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Nam Định. Đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi CBCC-VC, NLĐ Ban Quản lý và các doanh nghiệp KCN cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để nối tiếp truyền thống vẻ vang đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển các KCN tỉnh nhà.

Toàn cảnh KCN Bảo Minh 

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua, ông Trần Minh Hoan – Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, từ nay đến năm 2020, Ban đặt mục tiêu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Thu hút vốn đầu tư vào các KCN đạt 640 triệu USD. Giai đoạn năm 2016-2020 đạt 1.000 triệu USD, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 35.000 tỷ đồng. Giai đoạn năm 2016-2020 đạt 65.880 tỷ đồng, bằng 115,6%  kế hoạch; giá trị hàng hoá xuất khẩu 1.600 triệu USD; Giai đoạn năm 2016-2020 đạt 3.080 triệu USD, bằng 102,7% kế hoạch; tạo thêm việc làm ổn định cho khoảng 10.000 lao động; 100% doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo các quyết định của UBND tỉnh được xử lý xong.

Trưởng ban Trần Minh Hoan mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phối kết hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh vì sự nghiệp phát triển bền vững của hệ thống các KCN tỉnh và ngành công nghiệp tỉnh nhà. Ông Hoan khẳng định tập thể Ban và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục nêu cao đoàn kết, khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục lập nhiều thành tích mới, mốc son mới trong chặng đường phía trước./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan