Cập nhật ngày 26/11/2018 - 15:09:37

           

Đảng bộ Các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Những điểm nhấn năm 2018

- Đến nay, Đảng bộ Các Khu công nghiệp (KCN) và chế xuất (CX) Hà Nội có 68 tổ chức đảng, với 941 đảng viên (trong đó có 04 đảng bộ cơ sở và 64 chi bộ cơ sở).

Trong 65 tổ chức đảng tại Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội, có 03 tổ chức đảng là cơ quan hành chính, 65 tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (trong đó có 41 tổ chức đảng ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và 01 tổ chức đảng ở doanh nghiệp liên doanh Việt Nam với nước ngoài)...

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; hàng năm, Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội luôn chú trọng việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đến các tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Năm 2018, Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình liên quan đến các nội dung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy đến các cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ.

Tháng 4/2018,  Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội.

Tháng 8/2018 Đảng ủy đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Để án số 01-ĐA/ĐU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020” nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 09 của Thành ủy trong các doanh nghiệp, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch năm đề ra.

10 tháng đầu năm 2018, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày Lễ, kỷ niệm lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Thủ đô… Góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động của các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc. 9 tháng đầu năm Đảng ủy đã tổ chức 07 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, với tỷ lệ đạt trung bình 93,9%.

Hội nghị Thông tin thời sự

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), cụ thể: Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Thường vụ Đảng ủy cụ thể hóa bằng Kế hoạch, hướng dẫn tới các chi, đảng bộ cơ sở. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong năm 2018, Đảng ủy đã tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho tổng số 255 quần chúng ưu tú ở các tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp tại các KCN (đạt 106,2% chỉ tiêu năm 2018) và 02 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 107 đảng viên mới.

10 tháng đầu năm 2018, công tác phát triển đảng viên đã ghi được nhiều dấu ấn: Đảng ủy đã kết nạp được 87 đảng viên, thành lập mới 06 tổ chức Đảng.

Đến nay, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng, tạo động lực cho cán bộ đảng viên và người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Khai giảng lớp cán bộ nguồn

 Trong thời gian tới, Đảng ủy các KCN và CX Hà Nội tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch năm 2019./.                                                                               

 Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, được thành lập ngày 19/6/2012 trên cơ sở nâng cấp Đảng ủy Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội. Giai đoạn đầu mới thành lập Đảng bộ có 05 tổ chức đảng và 248 đảng viên. Ngày 13/4/2016 Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 775-QĐ/TU nâng cấp Đảng bộ các KCN và CX Hà Nội thành Đảng bộ cấp trên cơ sở. Ngày 01/9/2016 chính thức ra mắt Đảng bộ cấp trên cơ sở và đi vào hoạt động với bộ máy tổ chức đầy đủ theo quy định. 

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan