Cập nhật ngày 12/09/2019 - 14:26:28

           

Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng: Tăng tốc phát triển các KCN

- Tính đến tháng 8 năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 51 dự án đầu tư trong KCN An Nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 5.151,7 tỷ đồng.

 

Khởi sắc trong thu hút đầu tư

Với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi là Ban Quản lý) nói riêng và UBND tỉnh Sóc Trăng nói chung, ngày càng có nhiều các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và nước ngoài đến Tỉnh tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư và đăng ký thực hiện các dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã thu hút được nhiều tập đoàn, công ty lớn có thương hiệu đến liên hệ, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh, điển hình như: Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam (Nhật Bản) chuyên về lĩnh vực công nghiệp; Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Vinh Cơ- Yuehai Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản; Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam; Công ty Cổ phần Bê tông Hà Thanh (trụ sở tại Hà Nội, đăng ký kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN), Công ty TNHH MTV Địa ốc Fico (đầu tư hạ tầng khu công nghiệp) ...

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với 11 nhà đầu tư (trong đó có 07 doanh nghiệp nước ngoài và 04 doanh nghiệp Việt Nam) đến liên hệ xin thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư về lĩnh vực may mặc, chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản, đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN… Kết quả, UBND Tỉnh có quyết định cho 03 doanh nghiệp thuê đất với tổng diện tích 7,5 ha. Ngoài ra, đang lấy ý kiến thẩm định của các Sở, ngành chức năng về 03 hồ sơ xin thuê 6,97 ha đất và hướng dẫn 3 nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục thuê 12,56 ha đất.

Lũy kế đến tháng 8/2019, có 43 doanh nghiệp với 57 dự án (có 04 dự án vốn đầu tư nước ngoài) đã có quyết định cho thuê đất của UBND Tỉnh với tổng diện tích 159 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 84,2% diện tích đất cho thuê (188,91 ha); trong đó đã có 39 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với diện tích đất đã sử dụng là 75,2 ha, chưa sử dụng là 15,96 ha; 06 dự án đang triển khai xây dựng nhà máy với diện tích là 30,5 ha; 09 dự án đang làm thủ tục xây dựng trên diện tích 28.2 ha.

Tính đến tháng 8 năm 2019, Ban Quản lý đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 51 dự án đầu tư trong KCN An Nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5.151,7 tỷ đồng; số vốn đầu tư đã thực hiện là 3.748,8 tỷ đồng (trong đó vốn FDI là 903,2 tỷ đồng), đạt 72,8% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Tăng tốc phát triển các KCN

Ban Quản lý luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm được giao trong công tác xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn, không ngừng nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý nhà nước về KCN.

Để đẩy mạnh phát triển các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý đã đặc biệt quan tâm chú trọng công tác quy hoạch phát triển các KCN; cùng với việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã tạo động lực quan trọng để tỉnh Sóc Trăng triển khai xây dựng các KCN mới trên địa bàn Tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn Tỉnh có duy nhất KCN An Nghiệp đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 91% diện tích đất trong KCN; các KCN: Trần Đề, Sông Hậu, Đại Ngãi và Mỹ Thanh đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai các công việc liên quan, tiến tới đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, cụ thể:

KCN Trần Đề: Tổ chức công bố quy hoạch mở rộng KCN Trần Đề theo Đề án điều chỉnh, bổ sung các KCN tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với UBND huyện Trần Đề thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng diện tích quy hoạch mở rộng 37 ha KCN Trần Đề; UBND tỉnh có công văn số 1656/UBND-TH ngày 09/8/2019 về ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trần Đề và công văn số 1657/UBND-TH ngày 09/8/2019 về việc giải trình các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trần Đề gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án trên.

KCN Sông Hậu:Tổ chức công bố quy hoạch KCN Sông Hậu theo Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020; tiếp và làm việc với một số nhà đầu tư có ý định đăng ký thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Sông Hậu; đề xuất UBND Tỉnh xem xét, đồng ý cho Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCo tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư hạ tầng KCN Sông Hậu; phối hợp UBND huyện Kế Sách làm việc với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án quy hoạch Khu tái định cư huyện Kế Sách (phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Sông Hậu và Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1, 2); phối hợp UBND huyện Kế Sách và Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh.

KCN Đại Ngãi và Mỹ Thanh: Phối hợp Sở ngành, địa phương tổ chức công bố quy hoạch đầu tư KCN Đại Ngãi theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm việc với Công ty cổ phần Tasco về việc xin nghiên cứu đầu tư KCN Đại Ngãi; tổ chức lập quy hoạch và gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đại Ngãi và KCN Mỹ Thanh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh công tác quy hoạch, Ban Quản lý cũng đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý đầu tư, xây dựng, doanh nghiệp, lao động...Do đó việc triển khai xây dựng các nhà máy, xí nghiệp trong KCN An Nghiệp được thực hiện tốt hơn so với trước đây, cơ bản đảm bảo tiến độ theo dự án đăng ký, nhất là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Công tác quản lý đầu tư, quản lý xây dựng được tuân thủ đúng theo pháp luật về đầu tư và xây dựng. Công tác quản lý doanh nghiệp được quan tâm thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Công tác quản lý lao động được theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo chế độ làm việc, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác của người lao động đúng theo quy định của pháp luật...

Hiện nay môi trường trong KCN An Nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng chức năng của Ban thường xuyên giám sát, kiểm tra việc xả thải của các doanh nghiệp KCN để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vấn đề gây ô nhiễm; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và công nhân người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường tại KCN.Với những cố gắng trên, đến nay không phát sinh tình trạng mùi hôi phát tán trong KCN và ra khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, Ban còn tích cực phối hợp lực lượng chức năng của Công an tỉnh kiểm tra thường xuyên công tác phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự đối với các doanh nghiệp trong KCN An Nghiệp, đảm bảo môi trường trong KCN ngày càng sạch- đẹp- an toàn- văn minh.

 

             Nhà máy sản xuất bánh Pía Tân Huê Viên tại KCN An Nghiệp

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển

Với phương châm hoạt động “Luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp”,  Ban Quản lý luôn theo dõi sát sao mọi hoạt động của nhà đầu tư và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Năm 2018 các doanh nghiệp trong KCN An Nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, với giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2018 là 10.240 tỷ đồng; nộp nghĩa vụ thuế 510 tỷ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp trong KCN An Nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, kết quả đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau: Giá trị sản xuất đạt 6.359,1 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ;  nộp thuế đạt 457,25 tỷ đồng.

Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KCN

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Sóc Trăng cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh năm 2019,  trong 4 tháng còn lại của năm 2019 Ban Quản lý tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các mặt công tác sau:

KCN An Nghiệp: Tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước tại KCN An Nghiệp trên các lĩnh vực trọng tâm: Quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý doanh nghiệp, quản lý môi trường, lao động. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp KCN. Đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang lương, bảng lương và thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng đúng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Ngoài ra thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát môi trường trong các hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh trong KCN. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật môi trường của tổ chức, cá nhân trong KCN.

KCN Trần Đề: Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp Trần Đề; phối hợp UBND huyện Trần Đề thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích mở rộng KCN Trần Đề; tổ chức đấu thầu gói thầu số 01:Thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Trần Đề (giai đoạn 1) công suất 4.500m3/ngày.đêm.

KCN Sông Hậu: Phối hợp UBND huyện Kế Sách làm việc với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án quy hoạch Khu tái định cư huyện Kế Sách (phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Sông Hậu và Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1, 2). Hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên địa ốc Fico về một số nội dung kiến nghị về đề xuất dự án đầu tư KCN Sông Hậu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

KCN Đại Ngãi và KCN Mỹ Thanh: Tổ chức lập quy hoạch chi tiết kế kêu gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; tiếp xúc làm việc và hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư có ý định đầu tư hạ tầng KCN, báo cáo UBND Tỉnh./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan