Cập nhật ngày 18/09/2019 - 13:17:57

           

BQL các KCN Bắc Ninh: Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển các KCN

- Trong 8 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh đã cấp mới 96 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 611,41 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/8/2019, Ban Quản lý đã cấp 1.423 chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 18.912,50 triệu USD.

Phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN

Được đánh giá là Tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển các KCN top đầu của miền Bắc, thời gian qua Bắc Ninh đã chứng tỏ sức hấp dẫn của mình khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn có thương hiệu trên thế giới đến đây lập dự án đầu tư kinh doanh. Những thành công trên có sự đóng góp hết sức quan trọng của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (gọi tắt là Ban Quản lý), đơn vị được UBND tỉnh Bắc Ninh giao nhiệm vụ quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn.

 

          Doanh nghiệp FDI trong KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Như rất nhiều địa phương khác trong cả nước, tỉnh Bắc Ninh nói chung và  Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh nói riêng đang đối mặt với nhiều thách thức trước sự cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương có nhiều lợi thế kinh tế- xã hội tương đồng. Để biến những khó khăn thành lợi thế phát triển, hơn lúc nào hết, Ban Quản lý xác định trách nhiệm quan trọng được phân công và nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc; không ngừng nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, từng bước xây dựng bộ máy quản lý hành chính nhà nước trong sạch, có hiệu lực, hiệu quả. Đến nay mọi hoạt động của Ban Quản lý trên các mặt công tác đã đi vào nề nếp và phát huy những hiệu quả tích cực của cơ chế quản lý "một cửa, tại chỗ”, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong các KCN trên địa bàn.

 Theo Trưởng ban Quản lý các KCN Bắc Ninh Bùi Hoàng Mai, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định phát triển các KCN là nhân tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Vì vậy hoạt động thu hút đầu tư và phát triển các KCN được Tỉnh quan tâm hàng đầu. Với chính sách “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã góp phần đưa Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” về thu hút đầu tư và phát triển các KCN.

“Tỉnh Bắc Ninh đã trao nhiều “quyền tự quyết” trong hoạt động quản lý nhà nước cho Ban Quản lý để chúng tôi được chủ động xử lý và ra quyết định kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn” -  Trưởng ban Bùi Hoàng Mai khẳng định tại cuộc họp tổng kết Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Để phát huy hiệu quả vai trò, nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý đã tăng cường đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân cấp, đặc biệt chú trọng hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác quy hoạch phát triển các KCN; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy nhà nước đối với các KCN; xây dựng và phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong KCN.

Những kết quả khả quan

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã cấp mới 96 GCNĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký là 611,41 triệu USD (80 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 538,35 triệu USD; 16 dự án đầu tư  trong nước với tổng vốn đầu tư đăng  ký là 1.680,37 tỷ, đồng, tương đương 73,06 triệu USD).

Trong đó cấp mới 01 dự án hạ tầng KCN (Dự án Đầu tư, xây dựng, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng KCN, thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 103,91 triệu USD); cấp 01 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Ngoài ra cấp 310 lượt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho các dự án thứ cấp, trong đó có 91 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm 496,86 triệu USD (266 lượt dự án FDI; 44 lượt dự án trong nước). Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh (dự án thứ cấp) từ ngày 21/7/2018 đến ngày 20/8/2019 là 1.108,27 triệu USD (FDI: 943,47 triệu USD; trong nước: 3.790,41 tỷ đồng, tương đương 164,8 triệu USD).

 Lũy kế đến ngày  20/8/2019 Ban Quản lý đã cấp 1.423 GCNĐKĐT dự án đầu tư thứ cấp (461 dự án trong nước và 962 dự án FDI ) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 18.912,50 triệu USD (trong nước là 49.115,19 tỷ đồng, tương đương 2.319,17 triệu USD; FDI là 16.593,34 triệu USD).

Công tác quy hoạch các KCN tại tỉnh Bắc Ninh đã có những bước tiến lớn. Qua 21 năm xây dựng và phát triển các KCN, đến nay Bắc Ninh có 16 KCN tập trung với tổng diện tích đất quy hoạch là 6.397,68ha, trong đó có 10 KCN đã đi vào hoạt động; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 68,7%, trên diện tích đất thu hồi đạt 93,8%. Hiện Ban Quản lý đang tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch các KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Quế Võ III, Yên Phong II.

Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và trong quá trình giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động hiệu quả bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm hành chính công Tỉnh; vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử thành phần của Ban trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh và trang web của cơ quan, các đơn vị trực thuộc...Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban quản lý đã tiếp nhận 2.829 hồ sơ đề nghị giải quyết các TTHC, đã giải quyết và trả kết quả 2.712 hồ sơ.

Công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động được quan tâm và chỉ đạo sát sao, các chế độ, quyền lợi của người lao động được đảm bảo đúng các chính sách của pháp luật quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN có 65 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động đến nay là 1.000 dự án. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN duy trì ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt tăng trưởng. Đến nay các KCN Bắc Ninh đang tạo việc làm 282.405 lao động, trong đó lao động là người địa phương là 74.657 người (chiếm 26,44%); lao động nữ là 176.386 người (chiếm 62,46%); lao động nước ngoài là 4.518 người.

 

 Công tác quản lý môi trường, thanh tra, kiểm tra, an ninh trật tự tại các KCN được các phòng chức năng trong Ban theo dõi, giám sát thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo một môi trường đầu tư an toàn, trong sạch, văn minh và đúng pháp luật.

6 giải pháp trọng tâm phát triển các KCN

Ban Quản lý cho biết, hoạt động quản lý nhà nước về KCN trong năm 2019 đã đi được 2/3 chặng đường với những kết quả hết sức khả quan. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2019, những tháng tiếp theo, Ban Quản lý tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên các mặt hoạt động công tác trọng tâm, cụ thể:

Một là: Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp; chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2019 (về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu, nộp ngân sách của các doanh nghiệp KCN).

Hai là: Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương, tài chính. Duy trì tốt nội vụ cơ quan. Quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ và việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo chỉ đạo của Tỉnh.

Ba là: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; duy trì hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh; thực hiện đề án nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan giai đoạn 2019-2020; thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật và các tin, bài, thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Bốn là: Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp đầu tư thứ cấp thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp; phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng công trình xây dựng xây dựng trong các KCN theo kế hoạch.Thực hiện kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN năm 2019.

Năm là: Triển khai các nội dung Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025 đối với KCN; Thực hiện giám sát, đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka hoàn thiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung; phối hợp tốt với các Sở, ngành có liên quan trong công tác bảo vệ môi trường tại các KCN.

Sáu là: Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan