Cập nhật ngày 24/02/2020 - 10:50:17

           

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Dấu ấn phát triển các KCN, KKT năm 2019

- Năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức đồng lòng hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Qua đó đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế của Tỉnh tham gia hội nhập sâu rộng với kinh tế khu vực và trên thế giới.

 

Trưởng ban Quản lý KKT Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX và KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019

Đến nay, trên địa bàn KCN, KKT tỉnh Quảng Ninh có 245 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn hiệu lực (bao gồm cả các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN), gồm 67 dự án FDI và 178 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 2.898,56 triệu USD và 47.886 tỷ đồng.

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh (viết tắt là ban Quản lý) hiện đang trực tiếp quản lý nhà nước về KCN, KKT trên địa bàn rộng (trải dọc tỉnh Quảng Ninh). Năm 2019 Ban Quản lý đã xây dựng Chương trình công tác với những nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả đã hoàn thành toàn diện chức năng quản lý nhà nước về KCN, KKT và tạo được nhiều dấu ấn rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

 Ghi nhận những thành tích xuất sắc mà Ban Quản lý đã đạt được trong năm 2019, tập thể và cá nhân cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý đã vinh dự được các cấp, các ngành trong Tỉnh và Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX và KKT các tỉnh đồng bằng Sông Hồng bình chọn và suy tôn nhiều danh hiệu cao quý như: Đảng bộ Ban Quản lý được Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh công nhân là một trong mười Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và được tặng Giấy khen; Khối thi đua Tài chính - Kinh tế- Kỹ thuật Tỉnh bình bầu và suy tôn trình UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể Phòng được UBND Tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 01 tập thể Phòng và 02 cá nhân Ban Quản lý được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen; 100% thành viên trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019 nhất trí đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng tặng Bằng khen cho tập thể Ban Quản lý.

Đặc biệt nhân Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Quản lý (9/10/2009- 9/10/2019), tập thể và cá nhân Ban Quản lý vinh dự và tự hào được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý, có giá trị cổ vũ tinh thần to lớn, đó là Cờ Thi đua, Bức trướng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Riêng cá nhân đồng chí Trưởng Ban Quản lý KKT Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đặng Huy Hậu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng ban Quản lý KKT Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Tuấn

Dấu ấn nổi bật trong năm 2019

Công tác quy hoạch tiếp tục được rà soát, tham mưu lập, điều chỉnh quy hoạch các KCN, KKT để tận dụng lợi thế phát triển vùng và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Năm qua, Ban Quản lý đã chủ trì tham mưu UBND Tỉnh triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040; thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh đối với 41 hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 12 hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500. Trình UBND Tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 03 dự án;  chấp thuận địa điểm nghiên cứu, lập quy hoạch 25 dự án.

Thừa ủy quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trao tặng Cờ Thi đua cho Ban Quản lý KKT Quảng Ninh nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Quản lý

Công tác cải cách hành chính được tăng cường, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI). 100% thủ tục hành chính (TTHC) được đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đăng ký thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ; đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với 47/47 TTHC (đạt 100%). Ủy quyền cho trưởng phòng chuyên môn phê duyệt kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh theo đúng quy định.

Đồng thời, xây dựng bộ câu hỏi thường gặp trong việc giải quyết TTHC để cập nhật lên Cổng dịch vụ công với tổng số 31 bộ câu hỏi/trả lời. Thường xuyên duy trì hiệu quả Cổng thông tin điện tử, trang Fanpage DDCI Quảng Ninh trên mạng xã hội Facebook là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 27/12/2019, Ban Quản lý đã tiếp nhận 630 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết 622 hồ sơ TTHC đạt 100% TTHC trả đúng và trước thời hạn (450 hồ sơ TTHC trả trước thời hạn, đạt 72,3%; 172 hồ sơ TTHC trả đúng thời hạn, đạt 27,7%, 08 hồ sơ TTHC đang giải quyết chưa đến hạn trả). Tính đến thời điểm hiện tại, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến CBCC thuộc Ban nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết TTHC.

Công tác thu hút đầu tư có nhiều đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án không ảnh hưởng đến môi trường, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, nâng dần tỷ lệ lấp đầy các KCN.Do đó kết quả thu hút các dự án đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư trong KCN của Tỉnh thời gian vừa qua thực sự mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội so với giai đoạn trước. Các cơ chế, chính sách được đề xuất kịp thời, sát với thực tiễn và có tầm nhìn, qua đó tạo hành lang pháp lý vững chắc và niềm tin cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại Tỉnh.

 Với những cố gắng trên, năm 2019 Ban Quản lý đã làm việc với trên 40 lượt Đoàn nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư vào địa bàn KCN, KKT tỉnh, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng. Kết quả, năm 2019, tổng vốn đầu tư thu hút trên địa bàn KCN, KKT Tỉnh đạt khoảng 11.395 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn FDI đạt gần 315 triệu USD (tương đương 7.254 tỷ đồng), đạt 105% kế hoạch năm về thu hút FDI (chiếm 95,71% tổng vốn FDI toàn Tỉnh năm 2019) và nguồn vốn trong nước (DDI) đạt 4.129 tỷ đồng. Cụ thể:

Thu hút mới 20 dự án (gồm 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 169,53 triệu USD và 09 dự án trong nước tổng vốn đầu tư đạt 2.178,5 tỷ đồng, trong đó có 07 dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư); điều chỉnh cho 21 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn 12 lượt dự án (06 lượt dự án FDI đạt 145,4 triệu USD và 05 lượt dự án trong nước đạt 995,3 tỷ đồng) và chuyển đổi hình thức đầu tư cho 02 dự án (01 dự án chuyển thành dự án FDI đạt 1,96 triệu USD và 01 dự án chuyển thành dự án trong nước đạt 967,75 tỷ đồng). Các dự án mới sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đã nhanh chóng tiến hành triển khai đảm bảo các thủ tục pháp lý; nhiều dự án đã tiếp tục đầu tư mở rộng, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư.

Một số dự án quy mô vốn lớn thu hút tiêu biểu trong năm như: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bạch Đằng do Công ty TNHH MTV Sửa chữa Ô tô Hải Phòng là Nhà đầu tư (994,3 tỷ đồng);  Dự án S-Việt Nam (thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng) tại KCN Đông Mai do Công ty Foxconn Singapore Pte. Ltd là Nhà đầu tư (47,1 triệu USD);  Dự án Weili Việt Nam (thuộc lĩnh vực may mặc) tại KCN Việt Hưng do Công ty Access Target LTD (Cộng hòa Xây-sen) là Nhà đầu tư (30 triệu USD);  Dự án Bumjin Electronics Vina Co., Ltd (thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng) tại KCN Đông Mai do Công ty Bumjin Electronics Co., Ltd (Hàn Quốc) là Nhà đầu tư (27,3 triệu USD)...

 Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN năm 2019 cũng tương đối ổn định và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều vượt so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Doanh thu ước đạt 1.907 triệu USD và 3.700 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2018; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.344 triệu USD, tăng 2,7% so với năm 2018; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.134 triệu USD; nộp ngân sách đạt ước đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2018.

Để có được những kết quả trên, Ban Quản lý đã tích cực làm tốt công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư và kinh doanh, cụ thể:

Chủ động rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát triển các KCN, KKT và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các Quyết định của UBND Tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở để thu hút lao động vào KCN- Cảng biển Hải Hà đến năm 2020; phối hợp triển khai các hoạt động kết nối, đối thoại và hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn để xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Trong năm 2019, đã hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng mới 9.200 lao động, nâng tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN là 25.800 lao động (trong đó người nước ngoài là 600 lao động), tăng 1.500 lao động so với đầu năm 2019.

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư (trực thuộc Ban Quản lý ) đã hướng dẫn, hỗ trợ hiệu quả cho trên 526 lượt doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC, giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án trong KCN, KKT; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp với tổng số 23 hồ sơ, trong đó đã được phê duyệt 13 hồ sơ (trên 03 lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Đầu tư và Môi trường).

Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đón nhận nhiều phần thưởng của tỉnh Quảng Ninh và tại Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban (9/10/2009- 9/10/2019)

Mặt khác, định kỳ hàng quý Ban Quản lý tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hạ tầng KCN để nắm bắt, giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp trong KCN, KKT; báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh giải quyết các vướng mắc khó khăn vượt thẩm quyền của Ban, đồng thời tham mưu với Tỉnh thay đổi nội dung, hình thức, cách thức thu hút đầu tư (trong đó tập trung vào các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, sử dụng ít lao động…thân thiện môi trường và đóng góp nhiều hơn cho Tỉnh); chủ động phối hợp với UBND các địa phương có KCN và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB).

Đôn đốc các chủ dự án đầu tư hạ tầng KCN hoàn trả khoản 30% chi phí ngân sách đã hỗ trợ ứng trước để GPMB; quan tâm công tác thi đua- khen thưởng đối với doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp thi đua nâng cao năng suất lao động và sản lượng sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh; tiếp tục duy trì cán bộ thường trực tại các địa bàn trọng điểm để nắm bắt, tổng hợp tình hình triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các dự án thứ cấp trong KCN, KKT. Kết nối thường xuyên với bộ phận thường trực của UBND các địa phương có KCN, KKT để kịp thời nắm thông tin và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh nổi cộm liên quan đến an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường và các sự cố đột xuất (cháy nổ, mất điện…

Ban Quản lý cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể như: Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai “Tháng công nhân”; “Chương trình Tết sum vầy” (trao tặng quà, vé về quê ăn tết cho lao động, qua đó động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn phấn khởi, yên tâm công tác); tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao nhân dịp Kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của Tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động Tỉnh để trao đổi, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, lao động việc làm, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong doanh nghiệp, thực hiện Quy chế dân chủ ở nơi làm việc…

Công tác bảo vệ môi trường trong KCN, KKT được tăng cường, đồng thời nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh. Với quan điểm “Không đánh đổi môi trường bằng mọi giá”, Ban Quản lý  kiên quyết không chấp thuận thu hút đầu tư đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm môt trường. Đến nay, 05/05 KCN đang hoạt động đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh của KCN và chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 05/05 KCN đã hoàn thành việc lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải công nghiệp; 03/05 KCN đã tiến hành kết nối và truyền dữ liệu liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hạ tầng xã hội trong các KCN, KKT được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp và ngày càng đồng bộ. Các dự án hạ tầng giao thông trong KCN, KKT do Ban làm chủ đầu tư cũng đang được tích cực triển khai và phát huy hiệu quả.

 Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh, đảm bảo nắm bắt, xử lý kịp các vi phạm trong KCN, KKT, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Năm qua Ban Quản lý đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, môi trường, lao động đối với 14 dự án; phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan tham gia thanh, kiểm tra đối với 80 dự án trong KKT; xây dựng kế hoạch rà soát các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn các KCN, KKT theo nhiệm vụ UBND Tỉnh giao, đồng thời chủ động phối hợp các Sở ngành, địa phương liên quan thực hiện rà soát tổng thể các dự án trên địa bàn KCN, KKT. Kết quả rà soát đến thời điểm hiện nay có tổng số 595 dự án tại KCN, KKT; báo cáo UBND Tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư, chấm dứt hoạt động đối với 06 dự án.

Tổ chức bộ máy của Ban tiếp tục được tinh gọn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Nội bộ cơ quan đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể và năng lực cá nhân, vận dụng linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm kịp thời. Đảng ủy Ban Quản lý đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc. Công tác rà soát quy hoạch cán bộ cũng được triển khai kịp thời, đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng; quán triệt, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng...

Việc tổ chức các phong trào thi đua năm 2019 được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Ninh và của Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Theo đó, Ban Quản lý đã triển khai tốt công tác thi đua- khen thưởng trong toàn đơn vị và đến các doanh nghiệp trong KCN, KKT, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; các doanh nghiệp thi đua nâng cao năng suất lao động và sản lượng sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh.

Trong năm Ban Quản lý đã tổ chức phát động thi đua trong Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh nói chung, với các chủ đề:  “Doanh nghiệp giỏi”,“Doanh nhân tiêu biểu” “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - sạch - đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”;“Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;“Tự quản an ninh trật tự”, “Doanh nghiệp không có ma tuý”...Các phong trào thi đua được các doanh nghiệp KCN, KKT tích cực hưởng ứng, góp phần động viên, khuyến khích doanh nghiệp, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống, việc làm của công nhân lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục xây dựng và phát triển các KCN, KKT vững mạnh toàn diện

Theo báo cáo của Ban Quản lý KKT Quảng Ninh, Năm 2020 Ban Quản lý đặt mục tiêu đạt được các chỉ tiêu sau:

Thu hút mới khoảng 18 - 20 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 08- 10 dự án, với tổng vốn thu hút đầu tư khoảng 20.000- 25.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn FDI đạt khoảng 300- 350 triệu USD; 100% các KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn quốc gia và đầu tư hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động theo quy định; 100% các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định; các doanh nghiệp KCN, KKT phấn đấu: Doanh thu đạt 2.000 triệu USD và 3.800 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.200 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.389 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.500 tỷ đồng; số lao động làm việc là 30.600 người; hoàn thành 100% các chỉ tiêu pháp lệnh do UBND Tỉnh giao; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trả đúng và trước hạn đạt 100%.

Nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho Ban Quản lý tương đối khó khăn và thử thách, song lãnh đạo Ban Quản lý cho rằng tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban sẽ phát huy cao sức mạnh của tinh thần đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi thử thách và “biến” những khó khăn thành động lực phấn đấu. Theo đó, Quản lý sẽ xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương để kịp thời tham mưu tỉnh Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt các đề án, dự án trọng điểm của Tỉnh.

Đề xuất xác định các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53- TB/TW ngày 30/3/2019; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Triển khai Kế hoạch của Tỉnh thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển KKT Vân Đồn theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới hình thức xúc tiến và thu hút đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư theo hướng chủ động; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Canada…. Duy trì liên lạc, hỗ trợ sau tiếp xúc đối với các nhà đầu tư đến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư; phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược trong quá trình nghiên cứu, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn KCN, KKT. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ban hành Danh mục thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư vào KCN Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và KCN Texhong Hải Hà- Giai đoạn I.

Thứ ba, rà soát hệ thống KCN, KKT để tham mưu tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ sớm phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến 2040; chủ trì phối hợp với các đơn vị tư vấn, các sở ban ngành và địa phương liên quan lập và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cái Rồng, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bắc Cái Bầu, Khu vực Sân bay Vân Đồn thuộc KKT Vân Đồn để triển khai các thủ tục trình thẩm định và phê duyệt theo quy định; tiếp nhận hồ sơ các đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Cẩm Phả, KCN Đông Triều, KCN Tiên Yên.

Thứ tư, hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng do Ban làm chủ đầu tư; triển khai điều chỉnh dự án Tái định cư xã Hạ Long, huyện Vân Đồn theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Thứ năm, hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng KCN đầu tư các trạm xử lý nước thải theo tiến độ đăng ký đầu tư KCN, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh của KCN được xử lý đạt quy chuẩn về môi trường.

Rà soát, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường của các dự án hoạt động trong KCN trên địa bàn Tỉnh; tăng cường kiểm soát các nguồn thải phát sinh từ các dự án hoạt động trong KCN, KKT.

Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các KCN thực hiện dứt điểm việc hoàn trả các khoản kinh phí ngân sách Tỉnh đã hỗ trợ ứng trước để giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong KKT theo Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh giải quyết dứt điểm việc xem xét hỗ trợ các chi phí Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Tân Tiến đã đầu tư đối với Dự án Xút 20.000 tấn/năm tại KCN Việt Hưng.

Thứ sáu, triển khai hiệu quả kế hoạch về triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2019- 2020. Phối hợp với các Sở, ngành xây dựng và báo cáo UBND Tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 23/4/2019 của BCH đảng bộ Tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn Tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai hiệu quả các Kế hoạch, Đề án sau khi được UBND Tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý về lao động, đặc biệt là lao động người nước ngoài tại các doanh nghiệp trong KCN.

Thứ bảy, rà soát, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư trong KCN, KKT đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng đất. Kiểm tra, giám sát đối với các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ kết cấu hạ tầng KCN, tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý dự án của Tỉnh.

Thứ tám, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và các kế hoạch khác để triển khai chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh.

Thứ chín, tham mưu, báo cáo UBND Tỉnh về việc sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 1256/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017.

Thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc Ban sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là rà soát bộ TTHC; nghiên cứu và phấn đấu tăng số TTHC thực hiện đủ 04 bước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh; rà soát, đăng ký TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ.

Thứ mười, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất quán trong nhận thức và hành động, ổn định tư tưởng chính trị. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng ủy cơ quan./.

 

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 11 KCN, 01 KKT ven biển, 03 KKT cửa khẩu được quy hoạch và phân bố trên 11/14 địa phương (cấp huyện) với tổng diện tích trên 368 nghìn ha (chiếm trên 30% diện tích tự nhiên của Tỉnh). Cụ thể:

11 KCN nằm trong Quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích là 11.741,7 ha; đã có 10 KCN  được lập, phê duyệt quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) do 10 nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 658,43 triệu USD và 12.220,77 tỷ đồng. Trong số 10 KCN đã được cấp GCNĐKĐT, đến nay đã có 06 KCN được các chủ đầu tư thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng và cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư, 04 KCN đang hoàn thiện thủ tục pháp lý sau cấp GCNĐKĐT và triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

03 KKT cửa khẩu với tổng diện tích trên 144.735 ha, bao gồm: KKT cửa khẩu Móng Cái gắn với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, có diện tích tự nhiên khoảng 121.197 ha; KKT cửa khẩu Hoành Mô Đồng Văn gắn với cửa khẩu quốc gia Hoành Mô có diện tích 14.236 ha; KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh gắn với cửa khẩu quốc gia Bắc Phong Sinh, có diện tích 9.302 ha.

KKT ven biển Vân Đồn bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Vân Đồn, có tổng diện tích khoảng 217.133 ha (diện tích đất tự nhiên 58.183 ha, phần vùng biển rộng 158.950 ha).

Bên cạnh đó, hiện Ban Quản lý đang chủ trì tham mưu đề xuất UBND Tỉnh báo cáo Thủ tướng  Chính phủ xem xét, bổ sung Quy hoạch và thành lập KKT Quảng Yên.

 

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan