Cập nhật ngày 26/03/2020 - 15:55:25

           

Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội: Tạo bứt phá, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng

- Năm 2019, Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng bám sát các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo “cú hích” lớn thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng

Lãnh đạo Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2019 tặng hoa chúc mừng Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh và Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội được Khối thi đua tín nhiệm bầu là Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua năm 2020

Năm 2019 công tác tổ chức, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng được Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) và chế xuất (CX) Hà Nội (viết tắt là Ban Quản lý) tăng cường đầy mạnh. Ban Quản lý đã phát động và thực hiện triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng với nội dung đa dạng, phong phú, bám sát vào các hoạt động quản lý nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy, động viên khích lệ cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp KCN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển các KCN trên địa bàn.  Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý, các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp trong các KCN, KCX trên địa bàn. Các phong trào thi đua không chỉ đạt thành tích cao về tiêu chí số lượng mà ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Tiêu biểu như các phong trào thi đua phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt"; kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính năm 2019; công tác phòng, chống tham nhũng; chủ đề triển khai thực hiện “Khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong KCN, tập huấn hướng dẫn các lĩnh vực quản lý năm 2019 của Ban Quản lý”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập, phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “An toàn thực phẩm” trong các KCN; “đảm bảo an ninh, trật tự trong các KCN”...

Hiệu quả từ các phong trào thi đua, khen thưởng

Ảnh: Khu nhà ở của công nhân tại KCN Bắc Thăng Long- Hà Nội 

Trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các phòng, đơn vị, công chức, viên chức đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Kết quả, các doanh nghiệp trong các KCN đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, mở rộng sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; phát huy tính năng động, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu quả máy móc, thiết bị tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế…

Về phong trào thi đua thực hiện “An toàn thực phẩm”, Ban Quản lý đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 163/KH-BQL ngày 23/01/2019 về triển khai công tác an toàn thực phẩm tại các KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; công văn số 724/BQL-VPĐD ngày 23/04/2019 về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019; công văn số 1975/BQL-VPĐD ngày 05/9/2019) về đảm bảo an toàn thực phẩm tết trung thu 2019...

Bên cạnh đó. Ban Quản lý cũng đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị liên quan có nhiều biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân lao động trong các KCN; tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm cho gần 300 doanh nghiệp các KCN, KCX.

Để triển khai phát động phong trào thi đua viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, trước đó Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 1445/KH-BQL ngày 25/10/2018 (về triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội năm 2019). Cuộc thi được phát động và triển khai tới các phòng, đơn vị và doanh nghiệp trong KCN. Thông qua cuộc thi đã có tác dụng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá và đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2019” đã thúc đẩy công tác quản lý nhà nước về KCN tại Ban Quản lý có những bước tiến lớn (đặc biệt trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư), cụ thể: Thu hút đầu tư tại các KCN trên địa bàn Hà Nội năm 2019 tiếp tục có nhiều khởi sắc, Hà Nội vẫn là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Năm qua các KCN trên địa bàn đã thu hút được trên 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn  đầu tư thu hút ước đạt trên 350 triệu USD (quy đổi), gồm: Trên 17 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký trên 93 triệu USD và 04 dự án trong nước (DDI) với vốn đăng ký trên 158 tỷ đồng; trên 20 dự án mở rộng đầu tư, gồm 02 dự án DDI với  tăng vốn 180 tỷ đồng và trên 18 dự án FDI mở rộng vốn đăng ký trên 230 triệu USD.

Đến nay trong các KCN trên địa bàn thành phố có 663 dự án đầu tư thứ phát, trong đó có 345 dự án FDI với vốn đăng ký 6,1 tỷ USD và 318 dự án DDI với vốn đăng ký trên 15.000 tỷ đồng.  Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT được quan tâm đầu tư mở rộng. Về quy hoạch các KCN trên địa bàn Thành phố từ nay đến năm 2030, thành phố Hà Nội có tổng số 31 KCN.

Đến nay, có 09 KCN đang hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các quy hoạch được duyệt.  Trong năm Ban Quản lý đã cấp giấy phép xây dựng cho 49 dự án; chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cho 32 dự án; xác nhận hiện trạng và công trình xây dựng trên đất là 09 dự án; thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định báo cáo KTKT cho 58 dự án; cung cấp thông tin quy hoạch cho 03 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các KCN luôn được quan tâm và theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo môi trường trong KCN luôn an toàn, sạch đẹp, văn minh. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đánh giá khách quan, nghiêm minh việc thực hiện chấp hành của các doanh nghiệp trong công tác quản lý đầu tư: xây dựng, quản lý lao động và việc làm, quản lý quy hoạch và xây dựng,  quản lý tài nguyên môi trường…

Bên cạnh đó, công tác dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp luôn đảm bảo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, cụ thể Ban đã  xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động thông qua hội nghị, bảng điện tử, tài liệu phát miễn phí cho doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quy định, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; tăng cường tổ chức tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp tại các KCN nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư, kịp thời tham mưu giải quyết; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp được Thành phố phê duyệt, định kỳ hàng quý tổ chức họp với các Công ty hạ tầng KCN nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong KCN.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý) thời gian qua đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tạo niềm tin với nhà đầu tư, thúc đẩy các nhà đầu tư tăng vốn, mở rộng sản xuất, cụ thể năm 2019 Trung tâm đã ký kết 165 hợp đồng dịch vụ tư vấn về các lĩnh vực bảo vệ môi trường, đầu tư, xây dựng, vệ sinh an toàn lao động…với tổng giá trị xấp xỉ đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018; thực hiện việc chuyển phát báo Lao động Thủ đô, báo Phụ nữ Thủ đô đến các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Thành phố với tổng số 1.361.513 tờ báo (170 số báo).

Với những cố gắng trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN năm 2019 tiếp tục đạt tăng trưởng cao, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH chung của toàn Thành phố.

Một số chỉ tiêu chính các doanh nghiệp KCN, KCX thành phố đã đạt được trong năm 2019: Tổng doanh thu ước đạt 7,7 tỷ USD, đạt 100% so kế hoạch năm và tăng 6,3% so với năm 2018; nộp ngân sách nhà nước đạt 242 triệu USD, đạt 100% so với kế hoạch năm, tăng 15,7% so với năm 2018; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,8 tỷ USD đạt 100% so với kế hoạch năm, tăng 12,6% so với năm 2018; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,2 tỷ USD đạt 100% so với kế hoạch năm, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ được Ban Quản lý hết sức quan tâm. Ban Quản lý đã tuyên truyền, phổ biến phong trào tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý và các doanh nghiệp KCN. Việc tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý cũng như doanh nghiệp KCN hiểu về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã tham gia góp ý văn bản quy phạm pháp luật về bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của Thành phố giai đoạn 2018-2020 và tiêu chí nông thôn mới đề nghị công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2019, các KCN của thành phố Hà Nội đã thu hút được 162.115 người, trong đó có trên 100.000 lao động từ khu vực nông thôn.

Phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được Ban Quản lý xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan.

Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh vể kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020", Đảng ủy các KCN đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Quản lý tiếp tục ban hành Kế hoạch số 136/KH-BQL ngày 18/01/2019 của Ban Quản lý về cải cách hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 137/KH-BQL về kiểm soát thủ tục hành chính, trên tinh thần 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả" và "một việc-một đầu mối xuyên suốt"; kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng gọn nhẹ, rút ngắn quy trình; giảm thiểu các chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Các phòng, đơn vị thuộc Ban Quản lý đã tích cực triển khai kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC, có những cách làm sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCC, đưa việc thực hiện quy trình ISO trong giải quyết các TTHC thành kỹ năng, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt 100%.  Đồng thời tiếp tục thực hiện Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 04/02/2019 của UBND Thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019 lĩnh vực Tư pháp, Xây dựng, kế hoạch đầu tư, công thương, tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý đã thực hiện giảm thời gian thụ lý giải quyết từ 02 đến 05 ngày đối với 04 TTHC lĩnh vực đầu tư; Duy trì, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đồng bộ tại hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố đạt hiệu quả cao.  Tính đến hết tháng 11/2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 2.922 hồ sơ; trong đó tiếp nhận trực tuyến (cấp độ 3,4) là 2.122 hồ sơ, chiếm khoảng 73%; hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả là 2.892 hồ sơ, tương đương với 98% đã hoàn thành; hồ sơ đang giải quyết là 30 hồ sơ, trong đó quá hạn: 0 hồ sơ, khiếu nại: 0 hồ sơ, yêu cầu về TTHC: 0 hồ sơ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Ảnh: Công nhân làm việc trong KCN- CX Hà Nội

Lãnh đạo Ban Quản lý khẳng định, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng đã được “thấm nhuần” trong  suy nghĩ, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý. Việc tổ chức tốt phong trào thi đua khen thưởng sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể Ban phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Năm 2020 Ban Quản lý phấn đấu 100% các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua năm 2020, với các nhiệm vụ cụ thể là:

Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về  thi đua, khen thưởng; kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Ban Quản lý cho rằng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu và các nhiệm vụ nêu trên, cần tập trung thực hiện đạt kết quả một số nội dung sau:

Thứ nhất, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua theo giao ước thi đua năm 2020 ký với Cụm thi đua và Khối thi đua đồng bằng Sông Hồng.  

Phấn đấu 100% các phong trào thi đua có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và kế hoạch của Ban Quản lý đã đề ra.

Thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện đời sống công nhân; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; biểu dương kết hợp tuyên truyền, học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ hai, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy trình và kịp thời; quan tâm khen thưởng thành tích chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp; các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất...; chủ động xem xét, khen thưởng và đề xuất Nhà nước khen thưởng cho các cá nhân người nước ngoài có đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; xây dựng chương trình, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua; tập trung thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

Trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu và ban hành mới một số quy chế quy định về thi đua khen thưởng; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định về tôn vinh khen thưởng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chú trọng kiểm tra việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng của Thành phố; nâng cao chất lượng công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng; Kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến, đề tài, giải pháp cơ quan Ban Quản lý.

Thứ tư, đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tích cực tham gia công tác hoạt động xã hội. Thứ năm, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong các ngành, lĩnh vực hoạt động, khen thưởng kịp thời các mô hình mới và các thành viên có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua. Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan