Cập nhật ngày 26/03/2020 - 16:15:19

           

Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai:

Tạo dựng điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư

- Năm 2019, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng. Đến nay, KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thu hút được 27 nhà đầu tư (thực hiện 33 dự án đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 405,7 tỷ đồng.

“Luồng gió mới” trong xúc tiến và thu hút đầu tư

 

Ảnh: Ông Phạm Văn Binh- Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai (thứ 3 từ trái sang) trao biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đầu tư trong KCN Nam Pleiku (ngay tại Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku).

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện của các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai và sự vào cuộc chủ động, tích cực của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) tỉnh Gia Lai (viết tắt là Ban Quản lý). Hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KKT, khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo bước tiến mới thúc đẩy thu hút đầu tư vào KKT cửa khẩu và các KCN trên địa bàn tăng cả chất và lượng.

Với kế hoạch xúc tiến đầu tư bài bản, cụ thể và thiết thực, Ban Quản lý đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm quảng bá hình ảnh các KCN và KKT đến các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Qua đó đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tới tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư trong các KCN, KKT. Kết quả, năm 2019 tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (viết tắt là KKT hay KKT cửa khẩu) đã thu hút được 07 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 20,9 tỷ đồng.

Đến nay, KKTcửa khẩu đã thu hút được 27 nhà đầu tư (thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 33 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 405,7 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện là 163 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đặc biệt trong năm 2019 đã diễn ra hai sự kiện quan trọng trong KKT và KCN, đó là khánh thành Quốc môn-Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku. Đây là hai dự án lớn, đóng dấu mốc quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Gia Lai, đồng thời sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai thời gian tới.

Tạo thế và lực cho phát triển KKT và KCN

Ảnh: Các đại biểu và du khách tham quan Quốc môn ngay tại Lễ khánh thành Quốc môn- Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

 Nhằm tạo một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN, KTT, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công, trong đó lấy công tác thi đua, khen thưởng làm lực "kéo" hấp dẫn để động viên, khích lệ tập thể, cá nhân trong Ban Quản lý hăng say thi đua phấn đấu, phát huy tính tích cực trong công việc được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của đơn vị. Theo đó, Ban Quản lý đã chấp hành nghiêm túc Quyết định  số 319/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Đồng thời, đã rà soát những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính để đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các thủ tục hành chính (TTHC), nhất là thủ tục giải quyết công việc giữa Ban Quản lý và doanh nghiệp đã có bước chuyển biến rõ rệt, tăng cường công khai, minh bạch, góp phần phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu và ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và theo dõi, giám sát chặt chẽ. Năm 2019 Ban Quản lý đã cấp Giấy phép xây dựng cho 04 dự án tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Đồng thời phối hợp các sở, ngành chức năng hoàn thiện nội dung báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045. Hiện đang trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công tác quản lý đất đai được tăng cường đẩy mạnh. Tại khu trung tâm KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh diện tích đất chưa giao, cho thuê là 7,2 ha, trong đó, đã giới thiệu để lập dự án đầu tư là 3,3 ha (chiếm 7% đất để giao,cho thuê), diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 3,9 ha (chiếm 9% đất để giao, cho thuê).

Tại KCN-KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, diện tích đất chưa cho thuê là 14,6ha; trong đó đã giới thiệu để lập dự án đầu tư là 4 ha (chiếm 21% đất quy hoạch cơ sở sản xuất), diện tích đất còn lại thu hút đầu tư là 10,6 ha (chiếm 55% đất quy hoạch cơ sở sản xuất).

Công tác quản lý môi trường được Ban Quản lý đặc biệt quan tâm chú trọng. Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành công tác môi trường của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

Trong năm Ban đã xác nhận 05 Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Hiện Ban đang triển khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu trung tâm KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Về hoạt động cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trong KKT được triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác thu nợ được thực hiện quyết liệt, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước kịp thời, đầy đủ.

Năm 2019 hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp tại KKT cửa khẩu còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan, song với sự cố gắng nỗ lực, các doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định đầu tư kinh doanh và đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 53 triệu USD (trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 22 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch nhập khẩu đạt 31 triệu USD, giảm 47% với cùng kỳ năm 2018); thu ngân sách đạt 15 tỷ đồng (nguồn thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng đạt 15 tỷ đồng, chiếm 99 % trong tổng thu ngân sách tại cửa khẩu; tổng doanh thu thuần ước đạt 540 tỷ đồng.

Khu trung tâm KKT cửa khẩu hiện đang thu hút 111 lao động làm việc thường xuyên với thu nhập bình quân của người lao động đạt 4.100.000 đồng/người/tháng.

Đẩy mạnh phát triển KKT và các KCN

Nhằm đẩy mạnh phát triển KKT và các KCN phát triển lên một tầm cao mới, Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai cho biết năm 2020 sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển KKT và KCN, với các nội dung chủ yếu sau:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nâng cao hiệu quả quản trị về hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Thực hiện" công khai, minh bạch", cung cấp thông tin kịp thời và tin cậy tới người dân và doanh nghiệp. Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với phương châm: "Thành công của doanh nghiệp là sự thành công của Ban Quản lý Khu kinh tế".

Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính và lộ trình áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Kết nối chia sẽ dữ liệu với cổng thông tin thủ tục hành chính của Tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia.

 Tập trung các giải pháp thu hút đầu tư vào KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ưu tiên thu hút các dự án có năng lực tài chính, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguồn nguyên liệu, sử dụng nguồn nguyên liệu của địa phương chế biến sâu các sản phẩm nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp ngân sách Tỉnh và sử dụng nguồn lao động ổn định.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội KCN, KKT; thực hiện thắng lợi các Nghị Quyết của Đảng về phát triển KCN, KKT. Tập trung các hạng mục: Xây dựng quy hoạch chung kinh tế - xã hội KKT cửa khẩu, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và thoát nước, khu xử lý nước thải, chất thải tập trung, san lắp mặt bằng, giao thông...

Tăng cường hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đã xuống cấp. Hoàn thành đầu tư hạ tầng KKT cửa khẩu giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện các thủ tục và triển khai đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt KKT cửa khẩu Lệ Thanh; tham mưu khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư hạ tầng KKT giai đoạn 2021-2025 trình xin chủ trương triển khai thực hiện.

Hoàn thiện đồ án quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trình cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng lập nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Khu trung tâm KKT cửa khẩu; nghiên cứu khảo sát lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết điều chỉnh quy hoạch KCN- KKT cửa khẩu.

Tập trung xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 2021-2025; xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu dịch vụ thương mại. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đầu tư cửa các doanh nghiệp KKT.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ quốc quản lý cửa khẩu, tổ chức giao ban định kỳ, thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng đảm bảo theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai và Văn phòng quản lý cửa khẩu quốc tế Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Tổ chức tham quan, giới thiệu tìm năng lợi thế của Gia Lai với Văn phòng quản lý cửa khẩu Oyadav để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 02 cửa khẩu. Thực hiện trao đổi biên bản đã ký kết.

Tập trung chỉ đạo duy trì, xây dựng kế hoạch duy tu, nâng cấp hạ tầng thiết yếu. Từng bước đầu tư, nâng cấp hạ tầng, xây dựng KKT cửa khẩu xanh, sạch, đẹp đáp ứng cung ứng dịch vụ cho nhà đầu tư, nhân dân Cửa khẩu. Phối hợp UBND huyện Đức Cơ, xã Ia Dom có phương án sắp xếp chợ bến xe. Thúc đẩy hoạt động giao thương của cư dân 2 huyện biên giới cửa khẩu (Đức Cơ, Oyadav) tạo điều kiện tổ chức định kỳ hoạt động “Chợ Biên giới” tại KKT.

Xây dựng Đề án nghiên cứu về phát triển KCN, KKT./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan