Cập nhật ngày 14/04/2020 - 12:18:53

           

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư

- Năm 2019, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 22 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.550 tỷ đồng và 288,983 triệu USD. Tính đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 225 dự án đầu tư, trong đó có 98 dự án đi vào hoạt động.

Hiệu ứng tích cực lan tỏa từ các phong trào thi đua

KCN Nam Cấm trong KKT Đông Nam Nghệ An

Năm 2019 hoạt động quản lý nhà nước về khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) tại Ban Quản lý KKT Đông Nam (viết tắt là Ban Quản lý) tuy còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan tác động. Song ngay từ đầu năm Ban quản lý đã chú trọng tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến các phòng, ban trong đơn vị và lan tỏa tới các doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động chuyên môn, đoàn thể, có tác dụng động viên toàn thể cán bộ, công chức (CBCCVC) và người lao động (NLĐ) Ban Quản lý thi đua phấn đấu mang hết tâm huyết và trí tuệ của mình đóng góp cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhờ đó hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, các KCN, KKT  tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh phát triển các KCN, KKT

Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết, năm 2019 cùng với khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới đã tác động không nhỏ đến hoạt động đầu tư và kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng gặp phải khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT (do nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KKT Đông Nam và các KCN trong Tỉnh còn khá hạn hẹp, các thể chế chính sách phát triển KCN, KKT không đồng bộ, còn nhiều chồng chéo...). Đây là nguyen nhân chính để các KCN, KKT trên địa bàn chưa thực sự tạo được một môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Với tinh thần trách nhiệm cao của “người cầm lái con thuyền KCN, KKT”, các cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động (NLĐ) Ban Quản lý đã phát huy cao sức mạnh của tinh thần đoàn kết, luôn luôn cố gắng nỗ lực, kiên trì vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công trong công tác quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn. Vì vậy những khó khăn đã từng bước được đẩy lùi, hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực: Quản lý quy hoạch và xây dựng; thẩm định; đầu tư xây dựng hạ tầng KKT Đông Nam và các KCN; quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý doanh nghiệp và cải cách hành chính.

Cùng với việc triển khai hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, Ban Quản lý luôn quan tâm theo dõi sát sao hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong KCN, KKT. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương (các sở, ban ngành trong Tỉnh) để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Qua đó đã góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trong KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là thủ tục thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê, bao gồm: Dự án KCN, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An; dự án KCN Hemaraj 1 Nghệ An; dự án Trạm nghiền xi măng và cảng biển Vissai; dự án Tổng kho xăng dầu và cảng biển DKC; dự án MDF Tri Lễ; dự án của Tập đoàn FLC; dự án khu du lịch sinh thái Bãi Lữ 2; dự án KCN Hoàng Mai 1....

Với những cố gắng trên, các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được các nhà đầu tư quan tâm và lập dự án đầu tư kinh doanh. Kết quả, năm 2019 các KCN, KKT trên địa bàn đã thu hút được 22 dự án đầu tư; trong đó 15 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.550 tỷ đồng và 7 dự án dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư đăng ký đạt 288,983 triệu USD.

Tính đến nay, KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 225 dự án đầu tư (trong đó 185 dự án DDI với tổng mức đầu tư đăng ký đạt  36.317.236.749 triệu đồng và 40 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký đạt 752, 432 triệu USD). Hiện nay trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An đã có 98 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, các dự án đầu tư trong các KCN, KKT trong năm 2019 cũng đã chứng minh hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển với những chỉ tiêu đã đạt được, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 26,27% so với cùng kỳ năm 2018; doanh thu thực hiện ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 17,98% so với cùng kỳ năm 2018; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 25,55% so với cùng kỳ năm 2018; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 47,00% so với cùng kỳ năm 2018.

 Các KCN, KKT đã giải quyết việc làm cho 17.000 lao động (tăng 1.494 lao động so với cùng kỳ năm 2018) với thu nhập bình quân của người lao động là 5.800.000 đồng/người/tháng.

Cần phát huy cao vao trò của các tổ chức chính trị - xã hội

Khu du lich Bãi Lữ trong KKT Đông Nam

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết, những kết quả khả quan mà Ban đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT năm 2019 chính là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, cố gắng nỗ lực, đồng sức, đồng lòng của tập thể CBCCVC và NLĐ Ban Quản lý cũng như các doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Trong đó không thể không kể đến vai trò to lớn của tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của các phòng, ban chuyên môn. Thực hiện tốt quy chế làm việc định kỳ giữa Đảng uỷ và Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể theo quy định.

Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực sự trở thành nòng cốt trong phong trào tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban quản lý; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Đảng ủy khối, Liên đoàn Lao động Tỉnh và Tỉnh Đoàn tổ chức; xây dựng phong trào xanh, sạch, đẹp trong cơ quan…

Công đoàn KKT Đông Nam cũng đã tích cực vào cuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động thông qua nhiều hình thức. Lãnh đạo thực hiện tốt việc giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến người lao động. Lãnh đạo và xây dựng phong trào tham gia các các hoạt động văn hoá, thể thao trong công nhân lao động KCN, KKT thực sự chuyển biến, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và xây dựng, phát triển các KCN, KKT trên địa bàn, Ban Quản lý KKT Đông Nam cho biết năm 2020 sẽ triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo chuyên môn trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên phối hợp tốt với các cơ quan thi đua khen thưởng cấp trên trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào.

Quan tâm đến công tác tư tưởng, xử lý hài hòa các mối quan hệ nhằm cũng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cơ quan. Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tính tích cực, chủ động của đảng viên.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện phong trào thi đua. Thực hiện tốt công tác nêu gương người tốt việc tốt và công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bốn là, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là các Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, hiệp hội đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo được môi trường đầu tư thuận lợi, đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 Năm là, nâng cao chất lượng tham mưu của tập thể và cá nhân; chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh và phối hợp tốt với các sở, ban, ngành cấp Tỉnh, UBND huyện, thành, thị trong Tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp./.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan