Cập nhật ngày 24/04/2020 - 15:11:55

           

Ban Quản lý KKT Quảng Bình:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

- Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động và triển khai thực hiện đã phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KKT, KCN tỉnh Quảng Bình.

Nỗ lực đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

Ban Quản lý KKT Quảng Bình (viết tắt là Ban Quản lý) thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, KKT và khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Với nhiệm vụ đó, Ban Quản lý luôn xác định nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn, đồng nghĩa với trách nhiệm cần phải thực hiện là hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KKTCK.

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực cho sự phát triển của đơn vị, theo đó, lãnh đạo Ban khẳng định công tác thi đua khen thưởng là công cụ quản lý, điều hành hoạt động công tác chính trị của Ban Quản lý. Quán triệt quan điểm này, lãnh đạo Ban Quản lý đã quan tâm đến việc bồi dưỡng và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng (sự hiểu biết về công tác thi đua, khen thưởng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước). Qua đó đã phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh của các cá nhân, tập thể đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Với những cố gắng đó, kết quả trong năm 2019, lãnh đạo Ban Quản lý đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua theo hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của UBND Tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quy chế hoạt động của Khối thi đua các ngành kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình, cụ thể: Tổ chức đăng ký, thực hiện nội dung ký kết thi đua (giữa các đơn vị trong Khối và Cụm thi đua; giữa các phòng, các đơn vị trong Ban Quản lý); phát động các phong trào thi đua theo mục tiêu, với nội dung thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý (theo từng lĩnh vực).

Một số hoạt động thiết thực được triển khai thực hiện như: Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do đơn vị cấp trên tổ chức phát động; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về kỷ niệm các ngày Lễ lớn của quê hương đất nước; tổ chức phát động phong trào đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (được Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh công nhận 01 mô hình tập thể và 01 mô hình cá nhân điển hình tiên tiến năm 2019). Đặc biệt, Ban Quản lý (là Trưởng Khối thi đua Khối kinh tế - kỹ thuật năm 2019) đã tổ chức thành công Hội thao Khối và xếp thứ 3 toàn Đoàn.

Phát huy hiệu quả vai trò của công tác thi đua, khen thưởng

Ảnh: Một góc KKT của khẩu Cha Lo

Các phong trào thi đua do Ban Quản lý phát động được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tích cực và lan tỏa đến các KKT, KCN trong Tỉnh. Với các chủ đề thi đua thiết thực đã gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, góp phần tạo hiệu ứng tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước đạt được hiệu quả cao, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, các KCN, KKT duy trì đà tăng trưởng và phát triển. Cụ thể:

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được quan tâm đặc biệt. Hoạt động xúc tiến đầu tư được chú trọng với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng cả nội dung và hình thức, cụ thể như:

Xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về pháp luật đầu tư, nhu cầu đầu tư vào các KKT, KCN của Tỉnh; tìm kiếm các thông tin về các nhà đầu tư có nhu cầu, tiềm năng để mời gọi, giới thiệu kết nối với các đối tác trong và ngoài nước về các dự án đầu tư vào KKT, KCN của Tỉnh; đổi mới, nâng cấp nội dung Website Ban Quản lý, cập nhật thường xuyên tin bài, xây dựng các phóng sự, chuyên đề để giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh, các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư dự án vào KCN, KKT; triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, thu hút các nhà đầu tư có năng lực để công tác đầu tư có hiệu quả thiết thực. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cũng như trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động...

Với nỗ lực trên, trong năm 2019 Ban Quản lý đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án vào các KCN, KKT với tổng mức đầu tư đăng ký là 5.253 tỷ đồng.

Điển hình có một số dự án quan trọng như: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Quảng Xuân Luxury có tổng vốn đầu tư 4.455 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Euro Window (với diện tích 147ha tại KKT Hòn La thuộc xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch); Dự án Khu sinh thái biển - Green Palm Resort của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư có tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng (tại KKT Hòn La); Dự án xây dựng nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Trường Thịnh có tổng mức đầu tư là 235 tỷ đồng với diện tích 4,7ha (tại KKT Hòn La).

Tính đến nay, trong các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 135 dự án đầu tư với tổng mức đăng ký đầu tư là 56 nghìn tỷ đồng, trong đó 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng mức đăng ký là 16,5 triệu USD.

Công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý luôn được quan tâm và đã thu được những kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động trong hệ thống hành chính của Ban có nhiều tiến bộ, với chỉ số CCHC luôn đứng ở tốp đầu của Tỉnh.

Ban Quản lý KKT đã ban hành Kế hoạch số 1563/KH-KKT ngày 28/12/2018 về cải cách hành chính năm 2019 và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu quả việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện việc công khai và tổ chức thực thi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý đảm bảo theo đúng quy định; bố trí công chức, viên chức đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc; việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện tốt, đúng thời gian với tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao.

Cùng với đó, công tác quản lý và sử dụng biên chế được giao thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục đầu tư, mua sắm bổ sung các trang thiết bị, phương tiện làm việc; thực hiện hiện đại hoá nơi công sở.

Tích cực sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn (như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, phần mềm quản lý nhân sự cho Ban và các đơn vị trực thuộc). Đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc hàng ngày. Trang thông tin điện tử của Ban luôn được duy trì tốt và hoạt động có hiệu quả.

Công tác quy hoạch phát triển KCN, KKT được Ban Quản lý chú trọng triển khai kịp thời và đồng bộ; công tác quản lý kiến trúc quy hoạch thực hiện tốt. Hạ tầng kỹ thuật từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thu hút các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi  cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho Tỉnh, cụ thể:

Hoàn thành Quy hoạch chi tiết điều chỉnh, mở rộng KCN cảng biển Hòn La, tỷ lệ 1/500; rà soát quy hoạch chung xây dựng KKT Hòn La và KKT cửa khẩu Cha Lo tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh; hoàn thành quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái biển phía Bắc cầu Roòn tại xã Quảng Đông và Quảng Phú, tỷ lệ 1/2000...Ngoài ra, đang tiến hành quy hoạch mở rộng KCN Bắc Đồng Hới; KCN Cam Liên.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KKT và  KCN được thực hiện đúng quy định. Việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách được sử dụng đúng mục tiêu, kế hoạch vốn được giao; đầu tư có trọng điểm cho một số hạng mục, công trình quan trọng đã phát huy hiệu quả. Tiến độ xây dựng và quản lý, thanh toán vốn cho các công trình kịp thời, đúng Luật Ngân sách và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Công tác bảo vệ môi trường trong các KKT, KCN tiếp tục được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Việc giám sát môi trường của doanh nghiệp được thực hiện liên tục và chặt chẽ, môi trường trong các KKT và KCN luôn đảm bảo sạch đẹp, văn minh. Vì vậy trong KKT, KCN không có sự cố về môi trường, các kết quả quan trắc, phân tích mẫu môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Một số hoạt động cụ thể:

Đẩy mạnh công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng  KKT, KCN để đảm bảo hoạt động ổn định cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Các đơn vị phụ trợ thực hiện tốt việc cung cấp nước sạch và đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng, phục vụ sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, trồng thêm cây cảnh tạo môi trường xanh sạch đẹp tại KKT, KCN; tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường và hạ tầng giao thông đối với các đơn vị thi công tại KKT Hòn La; phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường tại các KKT, KCN.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong  KCN, KKT trong năm 2019 có mức tăng trưởng khá (so với năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp về cơ bản đều tăng trưởng), cụ thể:

Tổng doanh thu ước khoảng 3.950 tỷ đồng, đạt 107% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu ước khoảng 2.087 tỷ đồng, đạt 103% so với năm 2018; nộp ngân sách nhà nước khoảng 210 tỷ đồng, đạt 105% so với năm 2018.

Cùng với đó, hoạt động thương mại qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong năm 2019 có nhiều tiến triển, các chỉ tiêu quan trọng về kim ngạch xuất khẩu, khối lượng hàng hóa, phương tiện và người qua cửa khẩu đều có sự tăng trưởng, góp phần quan trọng thúc đẩy thương mại giữa hai nước Việt Nam - Lào. Cụ thể:

Tổng kim ngạch qua cửa khẩu ước khoảng 1,6 tỷ USD, đạt 112% so với năm 2018; người xuất nhập cảnh là 388.105 người, đạt 126% so với năm 2018; phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu là 185.127 lượt, đạt 111% so với năm 2018; hàng hoá qua cửa khẩu ước khoảng 2,48 triệu tấn, đạt 106% so với năm 2018.

Công tác thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa qua KKT cửa khẩu Cha Lo từng bước được vận hành hệ thống quản lý thu phí tự động. Năm 2019 thu phí đã có mức tăng trưởng lớn so với năm 2018, phí thu được uớc khoảng 71 tỷ đồng, đạt 104% so với năm trước.

Công tác quản lý lao động được Ban thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách đối với NLĐ.

Năm 2019 tại các KKT, KCN thu hút khoảng 5.022 người lao động (đạt 104% so với năm 2018) với thu nhập bình quân người lao động khoảng  6,1 triệu đồng/người/tháng; 100% doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các doanh nghiệp đều có đăng ký nội quy lao động, xây dựng hệ thống thang, bảng lương, thỏa ước lao động, thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động, đăng kiểm thiết bị máy móc theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, an ninh trật tự ...được triển khai và thực hiện kịp thời, đúng thời hạn cam kết với các nhà đầu tư trong KCN, KKT.

Trong năm Ban đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp tại KCN Cảng biển Hòn La, KKT cửa khẩu Cha Lo; tổ chức đoàn công tác liên ngành Ban Quản lý KKT, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT theo Quy chế phối hợp đã được ký kết (tổ chức tổng kết công tác phối hợp thực hiện công tác an ninh trật tự năm 2019. Tiến hành trang cấp bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy, như: bình chữa cháy, thiết bị báo cháy...); tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, KKT; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ môi trường và việc thực hiện mục tiêu đầu tư, các điều khoản cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, việc chấp hành pháp luật về xây dựng; giải quyết hoặc đề nghị giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhà đầu tư...

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban đã triển khai tốt công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều tích cực tham gia hưởng ứng và đóng góp tiền ủng hộ các hoạt động xã hội như: xây dựng quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ cán bộ công đoàn nghèo, mái ấm công đoàn ...

Công tác tiếp  dân luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Ban chú trọng quan tâm thực hiện, cụ thể:

Xây dựng và ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, mở sổ theo dõi tiếp công dân, quy định lịch trực và cử 01 đồng chí lãnh đạo Ban tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng. Nhờ đó đã giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; trong năm không có đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, quy định về thẩm quyền và đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, không có trường hợp để tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện đông người.

Phấn đấu thực hiện toàn diện mục tiêu, kế hoạch năm 2020

Ảnh: Nhà máy may xuất khẩu Hà Quảng trong KCN Tây Bắc Đồng Hới

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị, Ban Quản lý đã xây dựng các chỉ tiêu thi đua trong năm 2020 để triển khai thực hiện, đó là:

Phấn đấu 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức Đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh xuất sắc, cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

95% trở lên tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 3-4 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; 01 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua; đề nghị Thủ tướng tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Quản lý KKT.

95% trở lên cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15- 17 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 - 03 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

Để triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả, tạo đà cho việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, theo Ban Quản lý một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện đó là:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng; củng cố bộ máy chính quyền và vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua- Khen thưởng, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua- Khen thưởng vàc các kế hoạch hướng dẫn thi đua, khen thưởng của Tỉnh và Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Tiếp tục tổ chức phát động thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn; duy trì phong trào thi đua, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu thi đua; tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng kịp thời để động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020.

Thứ tư, củng cố bộ máy tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị; sắp xếp, bố trí những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có năng lực và trách nhiệm để đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan đôn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trong KCN, KKT theo đúng tiến độ.

Thứ sáu, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, chủ động làm việc với các sở, ngành, địa phương để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển các KCN, KKT của Tỉnh.

Thứ bảy, tiếp tục thực  hiện tốt hiện phong trào thi đua do các cấp phát động, đồng thời tham gia tích cực các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các chính sách xã hội nhân đạo, từ thiện… Tổ chức ký kết thi đua và đăng ký thi đua.

Thứ tám, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua; tiến hành bình xét, biểu dương, khen thưởng khách quan, chính xác, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao để nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Thứ chín, tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do cấp trên phát động và các Khối kinh tế - Kỹ thuật, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức./.

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan