Cập nhật ngày 14/05/2020 - 10:19:07

           

Các KCN, KKT Hải Phòng: Phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 1.500 triệu USD trong năm 2020

- Năm 2019, các KCN, KKT thành phố Hải Phòng thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư tăng trưởng ấn tượng

Ảnh: Một góc KKT Đình Vũ

Năm 2019 hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng (viết tắt là Ban Quản lý) tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện trong mọi lĩnh vực, đặc biệt công tác xúc tiến đầu tư đã có những bứt phá rõ nét, tạo chuyển biến đáng kể về cả nội dung và phương pháp. Với tư duy đổi mới, sáng tạo, hoạt động xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý đã đạt được những cú hích quan trọng, làm nền tảng vững chắc để tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật hơn nữa trong công tác xúc tiến đầu tư các giai đoạn tiếp theo.

Hoạt động quảng bá về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố Hải Phòng được Ban Quản lý được chú trọng đẩy mạnh với các hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ của các nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố. Qua đó đã giúp các nhà đầu tư nhìn thấy rõ nét hơn bức tranh toàn cảnh về môi trường đầu tư hấp dẫn của thành phố.

Kết quả, năm 2019 các KCN, KKT Hải Phòng đã thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt 1.438 triệu USD và 15.424,129 tỷ đồng, cụ thể:

Thu hút 58 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 565,472 triệu USD; 51 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 693,708 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn góp 46 dự án FDI với số vốn góp tăng thêm 178,825 triệu USD. Theo đó, tổng vốn FDI cấp mới và tăng vốn trong năm 2019 là 1.438,0 triệu USD, đạt 102,7% kế hoạch năm 2019 (1,4 tỷ USD).

Lũy kế đến hết năm 2019, các KCN, KKT thu hút được 367 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.774,4 triệu USD.

Thu hút 26 dự án đầu tư trong nước (DDI) với số vốn đăng ký là 13.295,150 tỷ đồng; 15 dự án DDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 2.128,979 tỷ đồng. Tổng vốn thu hút DDI năm 2019 đạt 15.424,129 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết năm 2019, các KCN, KKT thu hút 162 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 149.525,017 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phát triển

Ảnh: Công nhân đang làm việc tại Nhà máy Tamada trong KCN Đình Vũ

Với vai trò và trách nhiệm của “Người dẫn đường” vào các KCN, KKT, Ban Quản lý không ngừng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tác phong, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp (trong mọi điều kiện).

Năm 2019 công tác chăm sóc, hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp tại Ban Quản lý đã có nhiều đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông báo số điện thoại đường dây nóng, hòm thư tiếp nhận kiến nghị, tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát.... Mặt khác Ban Quản lý tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp và nhà thầu trên địa bàn KCN, KKT.

Với những cố gắng trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT năm 2019 tiếp tục đi vào ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (đặc biệt chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu của các doanh nghiệp thứ cấp FDI tăng so với năm trước), cụ thể:

 Doanh thu khối FDI thứ cấp năm 2019 đạt 11,4 tỷ USD, bằng 112% so với năm trước, đạt 152% kế hoạch năm; doanh thu khối DDI thứ cấp đạt 9.500 tỷ đồng, bằng 113% so với năm trước và đạt 110% kế hoạch năm.

Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI năm 2019 đạt 10 tỷ USD, bằng 114% so với năm trước, đạt 154% so với kế hoạch năm; nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI năm 2019 đạt 9,8 tỷ USD, bằng 107% so với năm trước, bằng 158% so với kế hoạch năm.

Nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đạt được kết quả đáng khích lệ. Ước nộp ngân sách năm 2019 của các doanh nghiệp trong KKT và các KCN đạt 8.994 tỷ đồng, bằng 151% so với năm 2018, bằng 190 % kế hoạch năm; trong đó thu Hải quan đối với hàng hóa KCN là 3.238 tỷ đồng, thu nội địa là 5.756 tỷ đồng.

Đến tháng 12 năm 2019, tổng số lao động Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp KCN, KKT là 133.000 người, tăng 21% so với cùng kỳ; trong đó lao động nước ngoài là 3.500 người, tăng 35% so với cùng kỳ.

Triển khai toàn diện và hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Ảnh: Cầu cảng KCN Đình Vũ

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN, KKT, công tác cải cách hành chính được Ban Quản lý đặc biệt quan tâm chú trọng, cụ thể: Ban Quản lý đã hoàn thành và thiết lập 28 thủ tục hành chính và 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến thành phố. Đang triển khai kết nối hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đầu tư với hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 tại Ban Quản lý theo kế hoạch; ban hành Quyết định số 2262/QĐ- BQL về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống quản lý Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Ban Quản lý. Qua đó rút ngắn được thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời công tác ban hành văn bản hành chính cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, lao động, đầu tư hạ tầng...được tăng cường đẩy mạnh. Ban Quản lý đã chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN, KKT thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư và các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực trên.

Công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 11 KCN đang hoạt động đều có nhà máy xử lý nước thải tập trung hoạt động đảm bảo các quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường; trong đó 10/11 KCN đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo qui định.

Nhìn chung, các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN, KKT có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường. Hầu hết các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động đã có hồ sơ môi trường và thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp còn chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, Ban Quản lý đã lập biên bản nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường.

Công tác an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các KCN luôn được đảm bảo và giữ vững. Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm tuyệt đối môi trường an toàn trong các KCN, KKT. Do vậy năm qua trong các KCN, KKT đã không có vụ việc mất an ninh trật tự nào lớn xảy ra cũng như không có đình công, lãn công, cháy nổ, tai nạn lao động...

Trường Trung cấp Khu kinh tế và Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế là hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý KKT Hải Phòng đã hoạt động năng động và hiệu quả. Năm 2019 hai đơn vị này đã hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trong việc đào tạo nghề và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo nhiều việc làm cho người lao động, cụ thể:

Trong năm 2019, Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng đã tuyển sinh và đào tạo 05 lớp Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ sơ cấp, 06 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; phối hợp với cơ sở có chức năng đào tạo 01 lớp vận hành xe nâng hàng; huấn luyện, cấp chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động cho 400 công nhân của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; huấn luyện nghiệp vụ sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động cho 300 người; tiếp tục triển khai tuyển sinh các lớp đào tạo hệ trung cấp, sơ cấp, các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; triển khai các lớp liên kết đào tạo tới các xã, trường học trên địa bàn huyện (như thạc sỹ Quản lý kinh tế, Luật kinh tế, các lớp đại học ngành luật, kế toán,quản lý đất đai, công tác xã hội, trung cấp sư phạm mầm non…). Ngoài ra, công tác liên kết, hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp được chú trọng và mở rộng, theo đó các doanh nghiệp yên tâm hợp tác và phối hợp cùng nhà trường trong tuyển sinh đào tạo.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng cũng đã tư vấn cho trên 5.000 lượt người đến tìm hiểu về việc làm, số lượng người được tư vấn tăng 11% so với năm 2018; giới thiệu trên 3.500 lượt người cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN, KKT, số lượt người được giới thiệu tăng 17% so với năm 2018.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển các KCN, KKT

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn, theo Ban Quản lý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là:

 Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại một số nước có tiềm năng (có hàm lượng công nghệ cao) và thực hiện xúc tiến đầu tư tại chỗ. Phấn đấu năm 2020 thu hút vốn FDI đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch là 1.500 triệu USD.

Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính; tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, kim ngạch xuất khẩu,... đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố.

Đồng thời tiếp tục hoàn thành Đề án điều chỉnh địa giới KKT Đình Vũ - Cát Hải gắn liền với việc mở rộng KCN Tràng Duệ (giai đoạn 3) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt thành lập KCN Cầu Cựu tại huyện An Lão, KCN Kiến Thụy (Deep C4), KCN và phi thuế quan Xuân Cầu tại huyện Cát Hải, KCN Nam Tràng Cát.

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Quản lý sẽ triển khai 10 nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách ưu đãi đầu tư vào các KCN, KKT; thực hiện định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc.

Thứ hai, thí điểm chuyển đổi KCN Nam Cầu Kiền thành KCN sinh thái. Hướng dẫn triển khai xây dựng KCN sinh thái tại KCN Nam Đình Vũ (Khu II), KCN và dịch vụ Hàng hải (Deep C2).

Thứ ba, triển khai trình phê duyệt thành lập KCN Sao Mai và KCN Việt Phát (KCN Vinh Quang-Tiên Lãng), KCN Tiên Thanh-Tiên Lãng, KCN Giang Biên II, KCN Bến Rừng.

Thứ tư, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đôn đốc giải quyết các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN VSIP, An Dương, Nam Cầu Kiền giai đoạn 2, KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng để tạo quỹ đất thu hút đầu tư; kết nối các nhà đầu tư đầu tư tại KKT Đình Vũ - Cát Hải và các KCN trên địa bàn thành phố thông qua Hội nghị tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp định kỳ của Ban Quản lý.

Thứ năm, tiếp tục khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng, đầu tư.

Triển khai kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2020, thực hiện công tác đánh giá giám sát đầu tư, công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường phối hợp với các ban, ngành chức năng, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Thứ sáu, quan tâm hỗ trợ, chăm sóc doanh nghiệp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn; đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của nhà nước, đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ cam kết và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện tăng thu ngân sách nhà nước.

Thứ bảy, nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp; tích cực tham gia triển khai Đề án phát triển Quan hệ lao động của thành phố giai đoạn 2015-2020 để giảm bớt tiềm ẩn trong quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp lao động tập thể.

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, các Công ty phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp trong KCN tổ chức triển khai việc xây dựng nhà ở, thiết chế công đoàn cho người lao động trong các KCN.

Thứ tám, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ chín, xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết mới về nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành.

Hoàn thiện thủ tục trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành: Quy trình luân chuyển hồ sơ và phối hợp xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong KKT; Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và các KCN trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy định quản lý tạm trú đối với người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố.

Thứ mười, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; đổi mới sáng tạo trong công việc. Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các văn bản, báo cáo. Tăng cường phối hợp giữa các phòng, đơn vị của Ban Quản lý, giữa Ban Quản lý với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong giải quyết công việc. Chủ động kiểm tra, đi thực địa khi có những vướng mắc phát sinh hoặc những vấn đề chưa rõ trong các thủ tục đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan