Cập nhật ngày 22/06/2020 - 11:56:46

           

Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Kon Tum

- Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020, tỉnh Kon Tum tiếp tục có những bứt phá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội; trong đó thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và cụm công nghiệp Đăk La đã có những đóng góp không nhỏ vào sự đổi thay mạnh mẽ của Tỉnh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư

Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Trong 5 năm qua (giai đoạn  từ năm 2016 – 2020), với sự nỗ lực vượt bậc của tỉnh Kon Tum trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, cùng với những giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã mang lại những thành công bước đầu đáng ghi nhận trong phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với KCN, KKT, cụm công nghiệp Đăk La, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum (viết tắt là Ban Quản lý) đã không ngừng cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT, cụm công nghiệp Đăk La; đặc biệt tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư, cụ thể: 

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Công khai đường dây nóng tại trụ sở Ban quản lý KKT Tỉnh, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y; hỏi đáp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Ban quản lý để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tham gia các hội nghị, hội thảo đầu tư ở trong và ngoài nước để kết nối đầu tư; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Tỉnh nói chung và các KCN, KKT nói riêng (cung cấp thông tin về tiềm năng lợi thế của KKT và các dự án kêu gọi đầu tư tại KKT cho Trung tâm xúc tiến đầu tư của Tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung tại thành phố Đà Nẵng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại của nước ngoài tại Việt Nam). Đặc biệt chú trọng công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tại chỗ thông qua các đối tác, doanh nghiệp đã và đang đầu tư thành công tại các KCN, KKT.

Thứ hai, hỗ trợ hiệu quả các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu và làm thủ tục đầu tư tại KKT, KCN và cụm công nghiệp; kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh cho các nhà đầu tư. Thứ ba, hàng năm chủ động đề xuất các dự án thu hút đầu tư đề nghị UBND Tỉnh phê duyệt danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn KKT làm cơ sở cho công tác xúc tiến đầu tư.

Vai trò động lực kinh tế của các KCN, KKT

 Công nhân làm việc trong Công ty may Nhà Bè -  KCN Hoà Bình

Với những cố gắng vượt bậc của Ban Quản lý, các nhà đầu tư trong các KCN, KKT và cụm công nghiệp Đăk La, hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN, KKT, cụm công nghiệp ngày càng có xu hướng tích cực, hiệu quả hơn, thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Đến nay, trong các KCN, KKT và cụm công nghiệp Đăk La đã có 94 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.300 tỷ đồng, vốn thực hiện trên 1.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư kinh doanh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục được duy trì ổn định, cụ thể: Giai đoạn năm 2015-2020, tổng số lượt hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y là 1.580.695 lượt người; phương tiện xuất, nhập cảnh là 205.328 lượt; tổng thu ngân sách đạt trên 1.200 tỷ đồng. Tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Tính đến nay có 54 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 1.240 tỷ đồng, vốn thực hiện 584,259 tỷ đồng, diện tích 128,522ha. (trong đó: 22 dự án đang hoạt động; 20 dự án đang đầu tư xây dựng; 12 dự án tạm dừng hoạt động.

Hiện nay có một số nhà đầu tư đang tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu đăng kýdự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KKT). 

Năm 2019, các doanh nghiệp trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt tổng doanh thu là 796.049,722 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước là 36.531,536 triệu đồng; thu hút 1.163 người lao động. KCN Hoà Bình (giai đoạn 1): Đến nay có 35 dự án đăng ký đầu tư; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lại là 50,122 ha, đạt 95,438 %; tổng vốn đăng ký trên 665,437 tỷ đồng.

Năm 2019 các doanh nghiệp trong KCN Hoà Bình đạt doanh thu là 138.885,120 triệu đồng, nộp ngân sách 17.972,794 triệu đồng, thu hút1.169 ngườilao động. KCN Sao Mai gắn với khu dân cư (đô thị): Hiện đã có 1 số nhà đầu tư đang nghiên cứu, đăng ký đầu tư nhóm ngành chế biến dược liệu, thực phẩm. KCN Đăk Tô: Đến nay đang chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai.

Cụm công nghiệp Đăk La: Đã có 06 dự án được UBND Tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư ( diện tích đất đã cho thuê: 11,998 ha, tổng vốn đăng ký 217,5 tỷ đồng);đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đăng ký các dự án đầu tư.

Năm 2019 các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đạt được các chỉ tiêu: Tổng doanh thu đạt 18.444,860 triệu đồng; nộp ngân sách 176,990 triệu đồng. 

Tăng cường đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh đã và đang ngày càng khẳng định vai trò mũi nhọn-động lực phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà. Thực tế cho thấy, trong số các dự án được Tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có nhiều dự án đã nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách nhà nước cho Tỉnh.

Đây là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực, kiên trì vượt khó, năng động sáng tạo của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum. Với phương châm hoạt động “Đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp”, thời gian qua Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum đã không ngừng đổi mới và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho họ trong suốt quá trìnhđầu tư và khi dự án đi vào họat động.

Mặt khác Ban Quản lý không ngừng quan tâm chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư (rà soát, sắp xếp, gỡ bỏ, thay thế, cập nhật các nội dung mới theo quy định hiện hành, đảm bảo về hình thức và nội dung, thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin về ưu đãi đầu tư, danh mục kêu gọi đầu tư, các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử cơ quan…). Đến nay các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý đã được công bố và thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư lớn vào các KCN, KKT và các cụm công nghiệp trong Tỉnh nhằm tạo “lực kéo” thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội Kon Tum ngày một khởi sắc hơn. Theo Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum, một trong các nhiệm vụ quan trọng, then chốt được Ban Quản lý xác định tiếp tục là công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Theo đó, Ban sẽ chủ động triển khai một số giải pháp quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu hút đầu tư trong giai đoạn năm 2021- 2025 đó là:

Một là, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư: Tập trung quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư, triển vọng của các dự án đầu tư đã và đang thực hiện; điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư đề kêu gọi đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của KKT, KCN nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung; bổ sung danh mục dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y để kêu gọi, xúc tiến đầu tư trong năm 2020; thực hiện tốt phương châm nhà nước đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình khảo sát tìm hiểu và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Hai là, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đầu tư: Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn qua việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho nhà đầu tư, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, giới thiệu đất, giao đất, cho thuê đất; thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính và cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, danh mục kêu gọi thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực qua nhiều kênh thông tin để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thông tin cho nhà đầu tư; tuyên truyền phổ biến cho nhà đầu tư/doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, phí, lệ phí trong việc đầu tư vào KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN và cụm công nghiệp Đăk La. 

Ba là, tăng cường công tác giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp: Thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN và cụm công nghiệp Đắk La; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong việc giám sát, đánh giá và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết những bất cập, khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí với ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và thực hiện đúng quy định các chế độ chính sách đối với người lao động; tham mưu, đề xuất thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhậnnđăng kýnđầu tư đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện theo cam kết để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác có tiềm lực, khả năng, kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư, tránh tình trạng gây lãng phí quỹ đất trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN và cụm công nghiệp Đăk La./. 

Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan