Cập nhật ngày 09/07/2020 - 14:37:36

           

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh: Chủ động triển khai hiệu quả hoạt động phát triển KCN

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong các KCN Bắc Ninh là 258,36 triệu USD; trong đó cấp mới 49 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 166,77 triệu USD.

Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc

 

Trưởng ban Quản lý các KCN Bắc Ninh Bùi Hoàng Mai phát biểu tại

Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019

Thời gian qua đại dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy thách thức trong thu hút đầu tư (đặc biệt là đầu tư nước ngoài) vào các khu công nghiệp (KCN) tại Việt Nam thực sự là một bài toán khó trong giai đoạn này. Song tại các KCN tỉnh Bắc Ninh (nơi có phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài đã và đang đầu tư thành công), hoạt động thu hút đầu tư và phát triển các KCN tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.Và kết quả ấn tượng về thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Bắc Ninh là một minh chứng chân thực nhất, rõ nét nhất và khách quan nhất về thành công của tỉnh Bắc Ninh thời gian vừa qua.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã phát huy cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong giai đoạn hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19, cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý hơn lúc nào hết đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, đặc biệt trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư. Qua đó giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục tin tưởng lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư an toàn và lý tưởng.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh (viết tắt là Ban Quản lý) đã cấp mới 49 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đạt 52% so với kế hoạch năm) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 166,77 triệu USD, gồm: 41 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 140,85 triệu USD; 08 dự án trong nước (DDI) với vốn đầu tư đăng ký 596 tỷ đồng (tương đương 25,92 triệu USD).

Đồng thời, tiếp tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 158 lượt dự án (133 lượt dự án FDI, 25 lượt dự án DDI); trong đó: 34 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm 91,60 triệu USD (29 lượt dự án FDI, tổng vốn đầu tư tăng thêm là 73,62 triệu USD; 05 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 413,44 tỷ đồng, tương đương 17,98 triệu USD).

Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh của các dự án đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2020 là 258,36 triệu USD (FDI là 214,36 triệu USD; DDI là 1.009,44 tỷ đồng, tương đương 43,89 triệu USD); đạt 26% so với kế hoạch năm 2020. So với cùng kỳ năm 2019, số dự án đăng ký mới đạt 98% (49/50 dự án) và số vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh đạt 30% (258,36/870,40 triệu USD).

Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Công nhân đang làm việc tại Nhà máy Goldsun - KCN Quế Võ

Song song với những thành công trong công tác thu hút đầu tư, hoạt động quản lý nhà nước của Ban Quản lý trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả trên các lĩnh vực, cụ thể:

Về công tác quy hoạch, 6 tháng đầu năm 2020 đã cấp 14 chứng chỉ quy hoạch cho các chủ đầu tư KCN; xác nhận thỏa thuận nguyên tắc cho 11 dự án, thẩm định thiết kế cơ sở cho 17 dự án, thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công  cho 32 dự án; cấp 45 Giấy phép xây dựng và cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 05 dự án.

Tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN; đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã bổ sung và hoàn thiện nội dung của “Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch các KCN (Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Hanaka, Yên Phong mở rộng...). Đến nay KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh và KCN Yên Phong mở rộng đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch…

Ban  tích cực đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong tình hình đại dịch Covid-19 cũng như phục hồi hoạt động sau dịch (chủ động liên hệ với các doanh nghiệp KCN mời họ tham gia Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với địa phương và Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp). Với những cố gắng trên, trong 6 tháng đầu năm 2020 trong các KCN đã có 30 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số các dự án đi vào hoạt động trong các KCN đến nay là 1.100 dự án.

Mặc dù bị ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, song 06 tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp KCN vẫn cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, với các kết quả đạt được tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 427.837 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 477.499 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 13.990 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 8.467 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 4.689 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý lao động được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đầy đủ các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về Lao động. Hiện nay các KCN Bắc Ninh đã và đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 303.000 lao động (trong đó lao động là người địa phương là 79.476 người, chiếm 26,2%; lao động nữ là 176.700 người, chiếm 58,1%; lao động nước ngoài là 5.300 người).

Cùng với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành, tiến hành sửa đổi, bổ sung và ban hành các thủ tục hành chính mới cho phù hợp sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định mới của Trung ương; không để trả chậm hay hồ sơ quá hạn (trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban không phải thực hiện viết thư xin lỗi doanh nghiệp về việc để xảy ra hồ sơ quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính).

Ngoài ra, Ban cũng đã thực hiện tốt việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp,…về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý. Đồng thời ứng dụng triệt để và hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Hiện tại, cơ quan đang triển khai thực hiện Đề án “Hiện đại hóa hệ thống Công nghệ thông tin tại Ban quản lý các KCN Bắc Ninh” giai đoạn 2019-2020…Từng bước đổi mới và xây dựng môi trường văn hóa công sở hiện đại, thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Nhằm tạo một môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại và phát triển bền vững, công tác quản lý môi trường trong các KCN được quan tâm và giám sát chặt chẽ, đảm bảo công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, nước thải của các doanh nghiệp KCN và chủ đầu tư KCN được thực hiện đúng quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường; có biện pháp xử lý cứng rắn đối với các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường.

Công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy thường xuyên được tăng cường đẩy mạnh. Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thường xuyên bám sát địa bàn các KCN để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác trong các KCN, qua đó kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý và phát triển các KCN

Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng như những hạn chế cần khắc phục, 6 tháng cuối năm 2020, Ban Quản lý cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt. Thực hiện tốt công tác cán bộ, tài chính, tiền lương, công tác thi đua, khen thưởng,... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc cải cách thủ tục hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận "một cửa" tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các KCN. Sửa đổi và trình Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành lại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính. Tổ chức triển khai công tác tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo đúng quy định, thực hiện các giải pháp nâng cao mức xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính   của cơ quan năm 2020.

Thứ ba, tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư vào KCN. Tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, chủ động trong thực hiện công tác xúc tiến đầu tư. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức xúc tiến đầu tư. Xác định lĩnh vực mũi nhọn để thực hiện xúc tiến đầu tư.

Thứ tư, hoàn thành Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2035; đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng thực hiện điều chỉnh quy hoạch các KCN; sớm hoàn thiện quy hoạch các KCN phù hợp với Đồ án quy hoạch vùng và đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh việc thành lập KCN (Yên Phong 2…); tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư, doanh nghiệp thứ cấp thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch chi tiết, thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công được duyệt; đôn đốc, theo dõi các chủ đầu tư triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp; phối hợp kiểm tra chất lượng công trình xây dựng xây dựng trong các KCN.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…đặc biệt giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, dự án trong giai đoạn xây dựng; đấu nối và ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải với Công ty đầu tư hạ tầng. Phấn đấu 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Thứ sáu, thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình và hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp KCN trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát các dự án sau cấp phép đầu tư và kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp cần thiết.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp KCN, tránh chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh.

Thứ bảy, đẩy mạnh thực hiện các đề án phát triển hoạt động dịch vụ trong các KCN. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban. Duy trì vận hành hiệu quả sàn giao dịch các dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các KCN./.

Bắc Ninh hiện có tổng số 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung; trong đó 10 KCN đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy của các doanh nghiệp đã hoạt động trên diện tích quy hoạch đạt 61,69%.
Nguyễn Hằng
Tin xem nhiều
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan