Cập nhật ngày 26/08/2020 - 08:36:05

           

Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý các KCN, KKT tỉnh Cà Mau

- Lũy kế đến nay, các KCN, KKT tỉnh Cà Mau đã thu hút được 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 16.929,7 tỷ đồng.

Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong KKT và KCN

Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản tại KCN Khánh An, huyện U Minh

Tỉnh Cà Mau hiện có khu kinh tế (KKT) Năm Căn và 03 khu công nghiệp (KCN) là: KCN Khánh An, KCN Hòa Trung và KCN Sông Đốc, trong đó KCN Khánh An được xác định là KCN trọng điểm để đầu tư.

 Trong quá trình xây dựng hạ tầng các KCN, KKT Cà Mau, tuy còn gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan song đến nay bộ mặt các KCN và KKT trong Tỉnh được quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn.

 Năm 2020, cùng với cả nước và thế giới đối mặt với đại dịch bệnh nghiêm trọng Covid-19, hoạt động đầu tư trong các KCN, KKT tỉnh Cà Mau cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau (viết tắt là Ban Quản lý) và tinh thần phấn đấu bền bỉ, vượt khó của cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý, trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư phát triển các KCN, KKT tiếp tục được tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư được Ban Quản lý đặc biệt quan tâm, với các hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm. Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý đã đón tiếp 05 lượt doanh nghiệp đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các KCN, KKT, hướng dẫn hỗ trợ cho 14 lượt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư trong các KCN, KKT.

Lũy kế đến nay, các KCN, KKT tỉnh Cà Mau có 35 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 16.929,7 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 1.828 tỷ đồng (tương đương 79,48 triệu USD); 33 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 15.101,7 tỷ đồng.

Đã có 22 dự án đang hoàn thành và đi vào hoạt động trong các KCN, KKT, trong đó có 01 dự án hoạt động nhưng chưa có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư, 08 dự án đang triển khai đầu tư, 05 dự án chưa triển khai và chậm tiến độ.

Công tác quản lý trên các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đấu thầu, xây dựng, chuẩn bị và thực hiện đầu tư được Ban Quản lý quan tâm đôn đốc và triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong các KCN, KKT, công tác duy tu bảo dưỡng cũng được đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

Cùng với đó, công tác thanh, quyết toán vốn quy hoạch, xây dựng cơ bản được hoàn thành đúng theo chỉ tiêu đề ra. công tác xử lý nợ đọng được thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm. Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất trong từng lĩnh vực được tham mưu kịp thời, đúng quy định…

 Công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động trong các KCN, KKT được chỉ đạo theo dõi sát sao, đảm bảo khắc phục, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các sự cố xảy ra cho các doanh nghiệp và người lao động trong các KCN, KKT.

Mặt khác, công tác quản lý đất đai và môi trường trong các KCN, KKT thường xuyên được kiểm tra và giám sát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực này.

Tính đến hết tháng 5/2020,  Ban Quản lý đã tiếp nhận và xử lý 1.495 văn bản đến, ban hành 560 văn bản liên quan đến công tác chủ trì, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban. 100% văn bản được xử lý thông qua phần mềm quản lý hồ sơ công việc liên thông (VIC); trả kết quả đúng thời hạn quy định; tiếp nhận mới 28 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực đầu tư (03), xây dựng (24), lao động và tiền lương (01) và giải quyết theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định, trong đó trước hạn (27), đúng hạn (01), không phát sinh trường hợp quá hạn…

Tiếp tục hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

Nghi Lễ cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và phân vi sinh  tại KCN Khánh An, huyện U Minh

Với nỗ lực đồng sức đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý KKT, nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để  biến những khó khăn hiện tại thành động lực để thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của nhà nước về KCN tiếp tục duy trì, Ban Quản lý tăng cường triển khai tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm giúp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ động được kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Ban Quản lý sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Công tác quy hoạch, chuẩn bị, thực hiện các dự án đầu tư: Tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành xây dựng đường trục chính Bắc – Nam KKT Năm Căn (giai đoạn 1); theo dõi, đôn đốc hoàn thành giải phóng mặt bằng, triển khai san lấp mặt bằng Khu tái định cư KKT Năm Căn; hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị Hàm Rồng, Khu đô thị Đất Mới; hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường N1 (GĐ2) và hệ thống chiếu sáng đường N1, phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình: Hệ thống chiếu sáng đường D6 KCN Khánh An và triển khai thi công khi được bố trí vốn..

Công tác quản lý hạ tầng: Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan và xử lý dứt điểm các tồn đọng trong KCN, KKT; phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan quản lý quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, tổ chức bảo vệ tốt an ninh trật tự trong KCN Khánh An; Báo cáo kịp thời đến cấp thẩm quyền giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý hạ tầng; kế hoạch tự chủ tài chính cho Trung tâm Phát triển hạ tầng KKT thực hiện năm 2021.

Công tác thanh, quyết toán vốn quy hoạch, xây dựng cơ bản: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện thi công theo đúng kế hoạch, hoàn tất giải ngân các nguồn vốn, đẩy nhanh công tác quyết toán và tất toán các hạng mục, công trình hoàn thành; kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý dự án do
Ban Quản lý làm chủ đầu tư; hoàn thành điều chuyển xử lý vốn đầu tư công (ngân sách Trung ương) năm 2019 sang năm 2020.

Công tác kế hoạch tổng hợp: Tiếp tục triển khai thực hiện các mặt công tác năm 2020 theo tiến độ kế hoạch, các văn bản chỉ đạo được UBND Tỉnh giao trong năm. Tiếp tục triển khai kịp thời các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư phát triển KCN, KKT khi cấp thẩm quyền phê duyệt; chủ trì, phối hợp lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025; xây dựng Kế hoạch đầu tư công và Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021; kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025; tham gia lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, chỉ đạo kiểm tra công tác theo dõi, quản lý, sổ sách, chứng từ kế toán đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư; thống kê, đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KKT. Thực hiện hoàn thành các báo cáo định kỳ thường xuyên và đột xuất theo quy định;

Lĩnh vực xúc tiến, tiếp nhận và quản lý đầu tư: Phấn đấu trong 06 tháng cuối năm 2020 thu hút từ 04 - 06 dự án trở lên vào các KCN, KKT với số vốn đăng ký tăng trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó ưu tiên những dự án FDI và dự án lớn với công nghệ hiện đại, có khả năng thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư phát triển KCN, KKT năm 2020 được duyệt; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút, mời gọi đầu tư; rà soát, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện dự án theo đúng quy định.

Hoạt động quản lý doanh nghiệp, lao động: Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai, thực hiện dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tình hình lao động trong KCN, KKT đến cấp thẩm quyền theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục quản lý doanh nghiệp, lao động đối với các dự án mới đi vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các quan khách tham quan Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản ngày 20/8/2020

Trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid vừa phát triển kinh tế, Ban Quản lý đặt nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tư nhà máy con dang dở để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng dự án. Với những cố gắng lớn trong công tác này, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của công ty cổ phần Free Land tại KCN Khánh An huyện U Minh đã được khánh thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nhiều việc làm cho nhân dân địa phương (đặc biệt trong giai đoạn khó khăn do hệ lụy của dịch bệnh Covid -19) và góp phần tăng thu ngân sách cho Tỉnh.

Phấn đấu đến cuối năm 2020: tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT đạt 2.500 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu đạt 1.250 tỷ đồng; nộp ngân sách 625 tỷ đồng; giải quyết việc làm tăng thêm cho 500 lao động.

Về hoạt động quản lý đất đai và môi trường: Hoàn thành xây dựng “Quyết định ban hành quy định trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất và các thủ tục hành chính có liên quan trong lĩnh vực đất đai tại KKT Năm Căn theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 và Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 43/NĐ-CP; phối hợp với các địa phương có KCN, KKT thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tiếp tục hướng dẫn thủ tục cho thuê đất, kiểm tra, theo dõi tiến độ sử dụng đất, việc nộp tiền thuê đất, tiền giải phóng mặt bằng của nhà đầu tư trong KCN, KKT; tiếp tục phối hợp thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT; phối hợp kiểm tra, tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn thủ tục bảo vệ môi trường đối với các dự án đăng ký đầu tư vào KCN, KKT. Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong KCN theo ủy quyền của UBND cấp huyện công tác quản lý và bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN.

 Công tác tổ chức, cải cách hành chính và quản trị: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Quản lý KKT theo quy định tại Nghị định 82/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT; tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan; thực hành chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Rà soát, tham mưu đề xuất điều chỉnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

Hoàn thiện khung pháp lý để thúc đẩy KCN, KKT phát triển toàn diện

 Những đóng góp quan trọng của các KCN, KKT cho nền công nghiệp nước nhà nói riêng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước nói chung đã có tác động vô cùng to lớn tạo sức lan tỏa, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong cả nước. Đồng hành và đóng góp quan trọng vào sư phát triển lớn mạnh của các KCN, KKT tại các địa phương là các Ban Quản lý KCN, KKT.

Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau nói riêng và các Ban Quản lý KCN, KKT, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các mô hình kinh tế tương tự nói chung (gọi tắt là KKT) có thể thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KCN, KKT trong các lĩnh vực được phân cấp, ủy quyền thật sự không đơn giản, bởi trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chúng tôi đang gặp nhiều “rảo cản” về cơ chế chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Thực tế việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về KCN, KKT của Chính phủ và các Bộ, ngành trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng phát triển của các KCN, KKT tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi triển khai và áp dụng vào thực tế vẫn còn nhiều nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Gần đây nhất Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý KCN, KKT(gọi tắt là Nghị định 82, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định 29 và Nghị định 164).

Nghị định 82 ra đời đã góp phần giải quyết một số hạn chế vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật đối với các KCN, KKT; mặt khác bổ sung những quy định mới nhằm hoàn thiện thêm khung pháp lý liên quan đến hoạt động của các KCN, KKT, góp phần tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi và nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KCN, KKT. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 82 thời gian qua, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau nói riêng và các Ban Quản lý KCN, KKT trong cả nước nói chung đã gặp không ít những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về KCN, KKT. Do Nghị định 82 chưa phải là khung pháp lý cao nhất nên một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý KCN, KKT vẫn trong tình trạng bị một số Luật khác chi phối, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và bị động trong việc hướng dẫn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đầu tư vào các KCN, KKT, cụ thể:

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Quản lý KCN, KKT: Đến nay, đa số các Ban Quản lý đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, để thực hiện quy định của Nghị định 82 về việc bố trí tối thiểu từ 07 biên chế trở lên/01 phòng chuyên môn, hầu hết các đơn vị sẽ phải tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong khi số lượng biên chế được giao ít, gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, việc liên tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các Ban trong một thời gian ngắn đã gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức và xáo trộn tâm lý của cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

Đối với các tỉnh thuộc khu vực biên giới, để quản lý, điều hành, mỗi cửa khẩu đều phải bố trí một văn phòng đại diện Ban Quản lý (hoặc Ban Quản lý cửa khẩu), mặc dù không đảm bảo tiêu chí 7 biên chế trở lên song cũng không thể sáp nhập do các cửa khẩu nằm cách xa nhau về mặt địa lý. Mặt khác, đối với KKT có các cửa khẩu biên giới đất liền còn phải thực hiện các quy định về tổ chức, bộ máy theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Như vậy, tồn tại sự không thống nhất giữa mô hình Ban quản lý cửa khẩu và văn phòng đại diện tại cửa khẩu. Điều này gây khó khăn rất lớn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị.

Về một số quy định cụ thể trong Nghị định 82: Theo Nghị định 82, đối với KCN có quy mô diện tích từ 200ha trở lên phải xin ý kiến của nhiều Bộ, ngành Trung ương về quy hoạch xây dựng KCN trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, việc này dẫn đến mất nhiều thời gian khi triển khai thực hiện. Trước đó, nghị định 29 đã quy định,KCN có diện tích từ 500ha trở lên mới phải xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương về quy hoạch chi tiết xây dựng KCN trước khi UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Cũng theo Nghị định 82, một trong những điều kiện xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN là "Tổng diện tích đất công nghiệp của các KCN đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuê đất, thuê lại đất đạt tối thiểu 60%". Điều này gây khó khăn trong quá trình thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các KCN của các địa phương.
Nghị định 82 không đề cập đến việc xác nhận hợp đồng về bất động sản cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Như vậy sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý việc cho thuê lại đất của nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KKT. Đồng thời không đề cập đến việc giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKT như quy định tại Nghị định 29).

Hiện nay, còn các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, cơ chế đấu thầu; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…Nghị định 82 chưa quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền trong việc ủy quyền cho các Ban Quản lý KCN, KKT thực hiện một số nhiệm vụ trên. Điều đó dẫn tới cùng một nhiệm vụ nhưng các Ban Quản lý không triển khai thực hiện đồng nhất (tùy thuộc vào quyết định của UBND tỉnh nên có địa phương Ban Quản lý KCN, KKT được UBND tỉnh ủy quyền, có địa phương chưa được ủy quyền), do đó các Ban Quản lý không thể phát huy cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực thi nhiệm vụ phát triển các KCN, KKT.

Trải qua 30 năm hình thành phát triển các KCN, KKT, các Ban Quản lý KCN, KKT trên cả nước triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN, KKT với khung pháp lý cao nhất là các Nghị định, Thông tư và “ủy quyền” của các Bộ, ngành có liên quan đến các lĩnh vực (đầu tư, lao động, xây dựng, tài nguyên và môi trường...) đồng thời phụ thuộc vào nhiều Luật khác làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ chuyên ngành, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau mong muốn trước mắt Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ để các Ban Quản lý có cơ sở pháp lý triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ nghiên cứu, xem xét sớm xây dựng Luật Khu kinh tế để có khung pháp lý cao nhất trong công tác quản lý và phát triển các KCN, KKT, góp phần nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KCN, KKT, tạo “lực kéo” quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp Việt Nam lên cao và vươn xa hơn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội thịnh vượng của Việt Nam trong thời gian tới./. 

Dư Hoài Phúc- Chánh văn phòng Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan