Cập nhật ngày 16/12/2020 - 09:03:53

           

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các KCN tỉnh Hòa Bình

- Tính đến hết tháng 10/2020, các KCN của tỉnh Hòa Bình thu hút được 99 dự án với tổng vốn đăng ký là 518,05 triệu USD và 10.752,27 tỷ đồng.

Triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình tham dự Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức

Năm 2020 Việt Nam và thế giới đã trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức khi đại dịch Covid-19 đã gần như làm “tê liệt” toàn bộ nền kinh tế, điều đó đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN nói riêng và các doanh nghiệp trên cả nước nói chung.

Tại Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hòa Bình (Ban Quản lý), với tinh thần cố gắng nỗ lực, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thục thi nhiệm vụ của tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý, năm 2020 Ban Quản lý đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN trong giai đoạn biến động này trên tất cả các lĩnh vực: Quy hoạch và xây dựng; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các KCN; quản lý đầu tư; quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý doanh nghiệp....

Đặc biệt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả xúc tiến và thu hút đầu tư được quan tâm nên các KCN của Tỉnh tiếp tục tạo được điểm nhấn đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, Ban Quản lý đã tham mưu, chủ trì giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, các hộ dân liên quan đến công tác quy hoạch và xây dựng; phối hợp thanh tra việc quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng,...tại các KCN của Tỉnh; tiếp tục triển khai 03 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; đề xuất, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025; thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở 05 dự án, cấp Giấy phép xây dựng cho 05 dự án, cấp điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 05 dự án… 

Công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các KCN tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tính đến hết năm 2020, trong tổng 08 KCN của Tỉnh, có 02 KCN đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng KCN (KCN Lương Sơn và KCN Bờ trái sông Đà); 02 KCN (Mông Hóa, Yên Quang) đã và đang triển khai đầu tư một số hạng mục công trình thiết yếu; các KCN còn lại (Nhuận Trạch, Nam Lương Sơn, Thanh Hà) mới hoàn thành quy hoạch chi tiết, cắm mốc ranh giới quy hoạch, chưa triển khai đầu tư hạ tầng.   Công tác xúc tiến và thu hút được đặc biệt coi trọng, với nhiều giải pháp được triển khai.

Năm 2020 Ban Quản lý đã xây dựng, tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 (Chương trình xúc tiến đầu tư dài hạn giai  đoạn 2021-2025); đề xuất giải pháp thu hút đầu tư tại các KCN của Tỉnh,... ; hướng dẫn, xin ý kiến, xem xét, giải đáp các kiến nghị, đề xuất, hồ sơ của các doanh nghiệp; tham dự các diễn đàn, hội nghị thuộc lĩnh vực đầu tư…

Đồng thời thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đầu tư để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trong năm đã hoàn thành việc tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Mông Hóa; phối hợp với các Ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh giải trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Mông Hóa; chủ trì đề xuất lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng các KCN Nhuận Trạch. 

Công tác tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Ban Quản lý đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bảo vệ môi trường năm 2020; rà soát, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp; đôn đốc, tiếp nhận kết quả quan trắc môi trường định kỳ và thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định.

Công tác quản lý doanh nghiệp, lao động được thực hiện tốt. Kịp thời hỗ trợ, nắm bắt tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; đôn đốc, tổng hợp, xây dựng kế hoạch về kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý lao động theo quy định. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý đã triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, đồng thời mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KCN.

Giữ vững đà phát triển

Công nhân đang làm việc trong nhà máy may tại KCN Lương Sơn.

Với những cố gắng lớn trong công tác quản lý và thu hút đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 06 dự án, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 40 dự án, giãn tiến độ thực hiện 19 dự án.

Tính đến hết tháng 10/2020, các KCN của Tỉnh thu hút được 99 dự án, trong đó 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký là 518,05 triệu USD; 73 dự án đầu tư trong nước (DDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 10.752,27 tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất tại các KCN cũng ghi nhận những cố gắng lớn của chủ đầu tư, cụ thể: KCN Lương Sơn đạt 98,87%; KCN Bờ trái sông Đà đạt 76,97%; KCN Mông Hóa đạt 34,01%; KCN Nam Lương Sơn đạt  60,04 %; các KCN còn lại (Yên Quang, Nhuận Trạch, Thanh Hà, Lạc Thịnh) chưa triển khai đầu tư hạ tầng nên chưa thu hút được các nhà đầu tư, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 0%.

Nhìn tổng thể tình hình đầu tư hạ tầng KCN cho thấy, tỷ lệ các KCN có chủ đầu tư hạ tầng còn ở mức khiêm tốn (3/8 KCN), đạt tỷ lệ 37,5%, bằng 75% so với kế hoạch năm 2020. Song tỷ lệ đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các KCN với tỷ lệ đầu tư đạt 25% (2/8 KCN), đạt 100% so với kế hoạch; tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 25% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Các KCN tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư đạt khoảng 20 ha, đạt 100% so với kế hoạch, nâng tổng tiện tích đất công nghiệp đã giải phóng mặt bằng (đất sạch) có thể cho nhà đầu tư thuê tại các KCN đến nay là 129,09 ha, bao gồm các KCN: Mông Hóa 14,8 ha; Yên Quang 20 ha; Bờ trái sông Đà 11,69 ha; Lạc Thịnh 79,6 ha. Đến nay, các KCN Tỉnh có 60 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có 08 dự án mới đầu tư vào KCN, đạt 100% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2020 các doanh nghiệp KCN tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với một số  chỉ tiêu đã đạt được, cụ thể: Doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; giá trị kim nghạch xuất khẩu đạt 580 triệu USD, đạt 100% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 200 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019, đạt 100% so với kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho khoảng 50 lao động, đạt 3% so với kế hoạch. 

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, thời gian còn lại của năm 2020, tập thể lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình đã và đang tiếp tục tập trung phấn đấu thực hiện một số giải pháp trong tâm sau: Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu kế hoạch thuộc các lĩnh vực.  Lập đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn Tỉnh đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình tại Thông báo số 45-TB/VPTU ngày 28/10/2020 tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Nguyễn Hằng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan