Cập nhật ngày 13/01/2018 - 05:59:38

           

Lùi thời điểm trình Luật sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường sang năm 2019

- Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ Báo cáo quốc hội xem xét, cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Quốc hội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019).

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong năm 2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường để điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế bảo vệ môi trường.

Theo thống kê, số thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định qua các năm từ năm 2012 đến năm 2016 (tổng số thu thuế bảo vệ môi trường năm 2012 là 11.160 tỷ đồng, năm 2013 là 11.512 tỷ đồng, năm 2014 là 11.970 tỷ đồng, năm 2015 là 27.020 tỷ đồng, năm 2016 khoảng 42.393 tỷ đồng ); chiếm tỷ trọng khoảng 1,5% - 4,1% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm tỷ trọng khoảng 0,3% - 0,9% trên GDP hàng năm.

Luật thuế bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua và được triển khai thi hành trên thực tế đã tạo ra khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định và là yêu cầu tất yếu và khách quan trong điều kiện hiện nay.

Qua 07 năm triển khai thực hiện, Luật Thuế bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của xã hội đối với môi trường; khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường, thể hiện một bước tiến mới trong tư duy của các nhà làm luật, các nhà hoạch định chính sách trong vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, Luật thuế bảo vệ môi trường cũng có một số bất cập, vướng mắc. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường là cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết việc sửa luật sẽ giúp tăng nguồn thu ngân sách qua đó thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, tăng thuế cũng đảm bảo chi cho việc bảo vệ môi trường, đồng nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với môi trường, khuyến khích sản xuất, sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường.

Về phương án tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ điều chỉnh theo hướng tăng mức thuế tối thiểu bằng mức cụ thể đang áp dụng.

Mức thuế tối đa sẽ điều chỉnh tăng bằng 2 lần mức tối đa trong khung thuế hiện hành. Cụ thể, mức thuế môi trường đối với xăng điều chỉnh từ khung 1.000-4.000 đồng/lít hiện nay lên 3.000-8.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường vào chiều 13/9/2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong thời điểm hiện tại đưa ra việc tăng thuế suất là không thuận vì ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ nên tìm giải pháp tăng nguồn thu khác thay vì tăng một số loại thuế. Một số giải pháp tăng nguồn thu có thể thực hiện như tăng cường quản lý thu, giải quyết tồn đọng thuế, nợ thuế, chống trốn thuế, chống gian lận thương mại...

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh khung thuế hiện hành dùng chưa hết, tuy nhiên lại đề nghị tăng gấp đôi khung trong khi đây không phải là loại sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nhất là chưa hợp lý.

Một điểm bất hợp lý nữa được người đứng đầu Quốc hội chỉ ra là tên luật là Luật thuế Bảo vệ môi trường, trong khi đó xăng, dầu chiếm tới hơn 93% tổng số thu mà bỏ qua nhiều đối tượng khác.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo kĩ hơn, toàn diện và bao quát hơn đối tượng chịu thuế, trong đó phải đảm bảo người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất./.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan