Cập nhật ngày 23/03/2018 - 20:51:30

           

Phó Thủ tướng “thúc” hoàn thiện dự thảo Nghị định về “siêu ủy ban”

- Văn phòng Chính phủ vừa phát văn bản thông báo yêu cầu Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại văn bản, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dự thảo Nghị định phải bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và nội dung Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị thông qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định trước ngày 30/3/2018.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Bộ Chính trị thông qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đúng quy định; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tổ chức Hội nghị “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước”, lưu ý nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước.../.

Trí Dũng
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan