Cập nhật ngày 26/09/2018 - 09:34:55

           

Phạt 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản

- Đây là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 60-90 triệu đồng đối với hành vi mua bán, nhập khẩu, sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn vi phạm dưới 100 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 50 triệu đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất mức phát trong nuôi trồng thủy sản

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 70-80 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong nuôi trồng thủy sản mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn vi phạm từ 100 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Phạt tiền từ 90-100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất và mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn vi phạm từ 100 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Mức xử phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất đình chỉ hoạt động sản xuất mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có chứa chất cấm từ 6 - 12 tháng đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Cũng tại dự thảo nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các hình thức xử phạt đối với các vi phạm về chất lượng trong mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thủy sản. Cụ thể là:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 5% đến dưới 15% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 15% đến dưới 30% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 30% trở lên so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau:

- Có mỗi chỉ tiêu vi sinh vật gây hại vượt ngưỡng cho phép quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn đã công bố;

- Có hàm lượng định lượng mỗi chất gây mất an toàn cao hơn mức tối đa từ 5% trở lên so với quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc trong tiêu chuẩn đã công bố.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 5% đến dưới 10% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 10% đến dưới 20% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 20% đến dưới 30% so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi mua bán mỗi loại thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có hàm lượng định lượng mỗi chất chính thấp hơn mức tối thiểu hoặc cao hơn mức tối đa từ 30% trở lên so với tiêu chuẩn đã công bố hoặc ghi trên nhãn hàng hóa./.

Anh Quyền
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan