Cập nhật ngày 11/03/2019 - 21:54:09

           

Không bắt buộc 100% cá nhân có thu nhập trong năm đều phải nộp quyết toán thuế

- Chỉ những cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc những người có số thuế được hoàn, có đề nghị hoàn mới phải quyết toán thuế TNCN...

Cá nhân nên kê khai quyết toán thuế điện tử 

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tháo gỡ ngay những vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ trực tuyến ngay từ đầu tháng 3.

Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế DN nhỏ, vừa và hộ kinh doanh, cá nhân cho biết, về mặt chính sách quyết toán thuế TNCN năm 2018 cũng không có điểm gì mới so với năm trước. Tuy nhiên, do đặc thù thuế TNCN không phải năm nào cũng phải quyết toán nên đối với những cá nhân năm nay mới phát sinh nộp thuế TNCN thì mọi thông tin vẫn là mới.

Bà khuyến cáo người nộp thuế nên nộp hồ sơ quyết toán TNCN ngay từ đầu tháng 3, tránh để đến tuần cuối cùng của kỳ quyết toán mới đi nộp bởi lúc đó, nếu phát sinh sai sót rất khó điều chỉnh. Hơn nữa vào thời điểm gấp gáp, cơ quan thuế cũng không thể hướng dẫn chi tiết cho người nộp thuế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hỗ trợ kê khai quyết toán thuế điện tử nên các cá nhân thực hiện khai thuế bằng hình thức này sẽ được hỗ trợ tiếp nhận tờ khai, tính số thuế phải nộp một cách tự động bằng các ứng dụng hỗ trợ kê khai, ngoài ra còn nhận được nhiều hỗ trợ khác, nhất là xác định chính xác nơi nộp hồ sơ quyết toán. Chính vì vậy, người nộp thuế nên áp dụng hình thức khai thuế điện tử”, bà Lan lưu ý.  

Bà Lan cũng nhấn mạnh rằng, chỉ những cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc những người có số thuế được hoàn, có đề nghị hoàn mới phải quyết toán thuế TNCN chứ không bắt buộc 100% cá nhân có thu nhập trong năm đều phải nộp quyết toán thuế.

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn người dân nộp thuế

Tổ chức chi trả có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân

Đối với trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, mà nhận thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên, Tổng cục Thuế cho biết, tổ chức trả thu nhập phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Tuy nhiên, trong trường cá nhân có thu nhập duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, thì người lao động làm bản cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Trường hợp Công ty chi tiền lương cho người lao động không thường xuyên mà có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên, thì phải khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả thu nhập cho người lao động; nếu chi dưới 2 triệu đồng/lần, thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

Công ty chỉ có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế của Công ty, mà không phải quyết toán cho các cá nhân không ký hợp đồng lao động này.

Theo quy định hiện hành, thì tổ chức chi trả có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi và chưa được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì cá nhân cần yêu cầu để được cấp chứng từ khấu trừ thuế để thực hiện quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế nếu xác định có phát sinh số thuế phải nộp.

Tổng cục thuế cho biết, Theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, tổ chức chi trả có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động ngay khi có yêu cầu mà không cần phải chờ hết quý 1 của năm sau để Công ty làm xong báo cáo thuế.

Về nguyên tắc khi cá nhân đã được cấp chứng từ khấu trừ thuế thì sẽ không ủy quyền quyết toán thuế tại Công ty, do đó, Công ty phải cấp chứng từ khấu trừ cho cá nhân để cá nhân kịp thời quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.

Thủ tục quyết toán TNCN thế nào?

Về thủ tục để quyết toán thuế TNCN, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC và bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ. Về việc kê khai thuế bạn có thể tải các ứng dụng hỗ trợ khai thuế trên các website của cơ quan thuế.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập nơi đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân. Trường hợp chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức nào, thì nộp hồ sơ quyết tóan thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú. 

Trong trường hợp sau quyết toán có phát sinh số thuế phải nộp thêm, thì cần thiết phải quyết toán ngay để tránh bị phạt do chậm nộp tiền thuế; trường hợp sau quyết toán phát sinh số thuế được hoàn thì có thể nộp hồ sơ quyết toán sau 31/3, mà không bị phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, người lao động có thể quyết toán cho nhiều năm trở về trước, nhưng vẫn phải kê khai riêng tờ khai quyết toán cho từng năm.

Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
“a.3) Khai quyết toán thuế:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau: 

– Cá nhân không phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm. 

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này".

Như vậy theo quy định trên thì các cá nhân đều phải  khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ những trường hợp sau đây thì không phải khai quyết toán thuế:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan