Cập nhật ngày 27/06/2019 - 16:02:40

           

Không có chuyện xin dừng thi hành Luật Quy hoạch!

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết: “Nội dung trình Quốc hội là để đảm bảo việc điều hành của Chính phủ, địa phương diễn ra một cách liên tục cho đến khi các quy định mới được thông qua, chứ không phải là dừng hoãn thi hành Luật".

Nhiều vấn đề “nóng” được giải đáp tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra sáng 27/6. Trong đó, có việc Dự thảo "Nghị quyết thi hành luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch" được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đầu tháng 6 vừa qua. 

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch là bộ luật rất tiến bộ, có phạm vi ảnh hưởng, tác động lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

"Ngay bản thân Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì cũng bám vào tinh thần cởi mở, hiện đại của Luật Quy hoạch. Ví dụ, đối với các dự án đã nằm trong quy hoạch thì sẽ bỏ qua bước chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục với nhà đầu tư, doanh nghiệp”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói.

Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện những quy hoạch đã có trước khi các quy hoạch mới được lập.

“Nội dung trình Quốc hội là để đảm bảo việc điều hành của Chính phủ, địa phương diễn ra một cách liên tục cho đến khi các quy định mới được thông qua, chứ không phải là dừng hoãn thi hành Luật”, Thứ trưởng Thắng nói thêm.

Giải đáp về vấn đề này, ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, hiện nay có một số vướng mắc đối với điều khoản chuyển tiếp. Vì vậy, Chính phủ có trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết giải quyết các vấn đề về chuyển tiếp đối với các quy hoạch đã được thực hiện xây dựng thời kỳ trước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương. Việc xử lý các quy định ở Điều 59 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tập trung chủ yếu ở vấn đề đó.

Ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch

Về khả năng ảnh hưởng đến triển khai dự án của các bộ ngành, địa phương khi chưa ban hành Nghị quyết, ông Các cho rằng, sẽ có ảnh hưởng ít nhiều.

Ông Các cho biết, trong quá trình xây dựng các quy hoạch trước đây, do cách làm, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu nên quá trình thực hiện phải điều chỉnh.

"Luật có quy định việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của Luật Quy hoạch, vì vậy các bộ ngành, địa phương lúng túng trong việc này. Đáng tiếc là việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch chậm, dẫn đến các bộ ngành trong quá trình điều chỉnh gặp khó khăn", ông Các lý giải thêm.

Có những bộ ngành do chưa có Nghị định hướng dẫn, nên trong quá trình thực hiện có kiến nghị về vấn đề đó. Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã giao nhiệm vụ và Quyết định 920, Nghị định 126 của Thủ tướng Chính phủ đã khơi thông vướng mắc cho các bộ ngành, địa phương, triển khai các quy hoạch ngành, quy hoạch của các địa phương và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia.

“Vì thế, không có tư tưởng trì hoãn thi hành Luật này”, ông Các khẳng định.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Danh mục quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy định chuyển tiếp quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm); tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quy hoạch Quốc gia về danh sách các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng…

Bên cạnh đó, Bộ đang triển khai hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia; hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, địa phương và các đơn vị/cơ quan liên quan cập nhật thông tin dữ liệu quốc gia về quy hoạch lên trang website “quyhoachquocgia.mpi.gov.vn” và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan