Cập nhật ngày 03/11/2019 - 00:30:28

           

Từ 2016 đến nay, đã ban hành 44 dự án luật, 576 nghị định, 2.400 thông tư

- Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tại phiên thảo luận tại Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tại Quốc hội

Cụ thể, thống kê của Bộ Tư pháp cho biết, từ ngày 01/01/2016 đến nay, Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 44 dự án luật và 11 nghị quyết, 01 pháp lệnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 576 nghị định , 144 quyết định . Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành khoảng 2.400 thông tư và thông tư liên tịch .

Theo thống kê chưa đầy đủ cũng của Bộ Tư pháp , các địa phương đã ban hành khoảng gần 65 ngàn văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng chỉ rõ, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 12 luật, bộ luật, 4 nghị quyết và đồng thời cho ý kiến về 9 dự án luật đã được trình.

“Trong số lượng các văn bản mà chúng ta ban hành nhiều như vậy, tôi thấy cũng có những điểm rất là sáng và ban hành kịp thời. Tôi nói ví dụ như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng là góp phần để xử lý nợ xấu. Rồi một số nghị quyết cho các địa phương, chẳng hạn Nghị quyết 199 đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát huy tác dụng, Luật Phòng chống tham nhũng, sửa đổi...”, Bộ trưởng Lê Thành Long báo cáo.

Bộ trưởng đánh giá, hệ thống pháp luật dẫu còn vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng cũng đã có đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp vào bức tranh kinh tế - xã hội, mặc dù đóng góp đó có thể thầm lặng hơn, khó lượng hóa hơn và khi có được kết quả thì có thể dễ bị lẫn ở trong các lĩnh vực khác và thường khi có vấn đề xảy ra rất có thể trở thành tâm điểm.

Bộ trưởng cũng thừa nhận những vướng mắc, mà các đại biểu đã chỉ ra, như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường có quy định chưa thống nhất trong Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, xử lý chậm Luật Quy hoạch và giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chậm ban hành văn bản hướng dẫn quy định chi tiết

Nguyên nhân, theo Bộ trưởng Lê Thành Long là do chưa có sự chủ động của các cơ quan trình mà ở đây là trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các chủ thể trình. Bên cạnh đó, là do năng lực làm luật, mặc dù đã cố gắng nhưng cũng có phần còn hạn chế, trong đấy có vai trò của pháp chế các bộ, ngành và có vai trò thẩm định của Bộ Tư pháp.

Còn nguyên nhân khách quan, theo Bộ trưởng Long là do vừa mới kịp định hình được một hệ thống pháp luật để phục vụ cho thương mại tự do, thì bây giờ đã phải quay ra phản thương mại tự do.

“Một loạt các quy định, các truyền thống pháp luật chúng ta học từ xưa đến nay bây giờ đã không cập nhật được với cuộc Cách mạng 4.0, tôi nói ví dụ như vậy”, Bộ trưởng chia sẻ.

Báo cáo với Quốc hội, Bộ trưởng cho biết, Chính phủ đã ý thức được vấn đề này và ban hành rất nhiều biện pháp. Những việc cần làm ngay là mấy luật sắp tới Quốc hội sẽ thảo luận, trong đấy có sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

“Chúng ta sẽ thảo luận kỳ này sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường vào năm 2020 và đồng thời kiên quyết ban hành kịp thời các nghị định bị chậm”, Bộ trưởng báo cáo.

Theo Bộ trưởng, cần cố gắng để có được một hệ thống văn bản pháp luật có chất lượng hơn, dễ tiếp thu, dễ tiếp cận của người dân hơn và đồng thời giảm chi phí tuân thủ.

“Sắp tới chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số biện pháp liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, Bộ trưởng cho biết./.

An Nhi
* Ý kiến bạn đọc
* Tin đáng chú ý
* Các tin liên quan